reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. poz. 207), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. poz. 57);

2) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. poz. 1218).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. poz. 57), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. poz. 1218), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 czerwca 2017 r. (poz. 1283)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 marca 1998 r.

w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 71 ust. 2 i art. 21 ust. 3a ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1511, 2074 i 2261) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa zasady wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. W zakresie nie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych, wydane na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

§ 2. 1. Ustala się tabelę stanowisk, stawek wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i legislacyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanych dalej „pracownikami”, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

2. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może, na wniosek Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podwyższać miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego i legislacyjnego, ustalone w załączniku do rozporządzenia, w stopniu proporcjonalnym do wzrostu środków na wynagrodzenia.

§ 3. 1. Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ustala pracownikowi wynagrodzenie w ramach stawek wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i legislacyjnego przewidzianego dla danego stanowiska, a także awansuje pracownika na stanowisko wyższe od zajmowanego.

2. Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy wymagany do zajmowania danego stanowiska.

§ 4. Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej, może, w ramach posiadanych środków, przyznać pracownikowi dodatek służbowy w wysokości do 40% łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego lub legislacyjnego. Wysokość dodatku służbowego uzależnia się od charakteru, złożoności i efektów pracy.

§ 5. 1. Dyrektorowi, wicedyrektorowi i naczelnikowi wydziału w Departamencie Legislacyjnym Rządu oraz dyrektorowi i wicedyrektorowi Biura Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przysługuje, niezależnie od dodatku funkcyjnego, dodatek legislacyjny w wysokości przewidzianej dla głównego legislatora.

2. Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może przyznać, na czas określony, innym pracownikom, poczynając od stanowiska głównego specjalisty, do których obowiązków należy opracowywanie projektów aktów prawnych, dodatek legislacyjny w wysokości przewidzianej dla starszego legislatora.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. poz. 803 oraz z 1998 r. poz. 57 i 135).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia1) z mocą od dnia 1 stycznia 1998 r.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 23 marca 1998 r.2)

TABELA STANOWISK, STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO*, DODATKU FUNKCYJNEGO* I LEGISLACYJNEGO* ORAZ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I PRAKTYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Lp.

Stanowisko

Stawka

wynagrodzenia

zasadniczego

w złotych

Stawka dodatku

Wykształcenie

Liczba lat pracy

funkcyjnego w złotych

legislacyjnego w złotych

1

2

3

4

5

6

7

1

dyrektor: departamentu, biura, sekretariatu (komórki organizacyjnej równorzędnej)

3440–4830

590–1230

wyższe

5

2

wicedyrektor: departamentu, biura, sekretariatu (komórki organizacyjnej równorzędnej), wicedyrektor – główny księgowy

3300–4430

440–690

wyższe

5

3

radca Prezesa Rady Ministrów, radca wiceprezesa Rady Ministrów

2830–4120

wyższe

4

4

radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

2500–3440

wyższe

4

radca prawny

wg odrębnych przepisów

naczelnik wydziału

220–550

wyższe

5

główny legislator

2310–3170

300–600

wyższe prawnicze

7

5

główny specjalista

2150–2950

wyższe

4

starszy legislator

2150–2770

220–470

wyższe prawnicze

6

6

starszy specjalista, starszy księgowy

1970–2500

wyższe

4

legislator

150–310

wyższe prawnicze

5 lub 2 i ukończona

aplikacja legislacyjna

asystent: Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego, dyrektora biura, departamentu (komórki organizacyjnej równorzędnej)

2500–6560

wyższe

 

7

specjalista, starszy inspektor, referendarz

1820–2340

wyższe

2

8

kierownik kancelarii ogólnej, kierownik kancelarii tajnej, kierownik archiwum, kierownik hali maszyn

1640–2130

150–340

średnie

2

9

młodszy legislator

1480–2130

75–160

wyższe prawnicze

referent prawny

inspektor, podreferendarz

średnie

10

sekretarz: Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego, dyrektora biura, departamentu (komórki organizacyjnej równorzędnej)

2000–5060

średnie

11

starszy referent, księgowy, maszynistka klasy mistrzowskiej

1170–1720

średnie

12

starsza maszynistka, referent

980–1450

średnie

13

maszynistka

740–1080

 

* Wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i legislacyjnego – po przeliczeniu stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonych (Dz. U. poz. 1006).


1) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24 marca 1998 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. poz. 57), które weszło w życie z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r. oraz ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. poz. 1218), które weszło w życie z dniem 27 sierpnia 2016 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Urawski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama