| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 24 lipca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi

Na podstawie art. 8e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. z 2017 r. poz. 1021) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi]

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie upoważnień w zakresie obrotu towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi (Dz. U. poz. 197 oraz z 2016 r. poz. 255) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku wniosku o nadanie upoważnienia w zakresie przywozu nasion konopi, innych niż do siewu, objętych kodem CN 1207 99 91, składanego przez instytut badawczy, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający i uzasadniający działalność instytutu badawczego w zakresie wykorzystania konopi do celów badawczo-naukowych, w szczególności statut tej jednostki lub roczny plan naukowy.”;

2) w § 5 w ust. 1 oraz w § 6 w ust. 1 wyrazy „Prezesa Agencji Rynku Rolnego” zastępuje się wyrazami „Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”;

3) w § 6 w ust. 2 uchyla się pkt 4;

4) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O NADANIE UPOWAŻNIENIA W ZAKRESIE PRZYWOZU/WYWOZU/OBROTU TOWARAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI Z KRAJAMI TRZECIMI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 24 lipca 2017 r. (poz. 1518)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O NADANIE UPOWAŻNIENIA W ZAKRESIE PRZYWOZU/WYWOZU/OBROTU TOWARAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI Z KRAJAMI TRZECIMI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – DECYZJA]

Załącznik nr 2

WZÓR – DECYZJA

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

CEKOL

Producent chemii budowlanej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »