| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 12 października 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 46 ust. 9 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624 i 1503) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1586) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH, W TYM WYNAGRODZEŃ]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 12 października 2017 r. (poz. 1931)

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH, W TYM WYNAGRODZEŃ

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

7

35

 

 

 

Rynki rolne

190 401 000

 

 

500

 

 

Handel

190 401 000

 

 

 

50002

 

Agencja Rynku Rolnego

190 401 000

 

 

 

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

29 775 000

 

 

 

 

2570

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

41 611 000

 

 

 

 

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

115 390 000

 

 

 

 

2808

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

639 000

 

 

 

 

2809

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

365 000

 

 

 

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

2 621 000

 

44

 

 

 

Zabezpieczenie społeczne

5 102 473

 

 

500

 

 

Handel

5 102 473

 

 

 

50002

 

Agencja Rynku Rolnego

5 102 473

 

 

 

 

2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

2 980 928

 

 

 

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

2 121 545

 

33

 

 

 

Rozwój wsi

 

190 401 000

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

190 401 000

 

 

01024

 

Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

150 958 000

 

 

 

2570

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

 

31 943 000

 

 

 

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

115 390 000

 

 

 

2808

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

639 000

 

 

 

2809

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

365 000

 

 

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

 

2 621 000

 

 

01027

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

39 443 000

 

 

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

 

29 775 000

 

 

 

2570

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

 

9 668 000

44

 

 

 

Zabezpieczenie społeczne

 

5 102 473

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

5 102 473

 

 

01024

 

Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

5 102 473

 

 

 

2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

 

2 980 928

 

 

 

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

 

2 121 545

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »