| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROTOKÓŁ

do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej,

sporządzony w Brukseli dnia 15 stycznia 2015 r.

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA BUŁGARII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

REPUBLIKA CHORWACJI,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

WĘGRY,

REPUBLIKA MALTY,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

RUMUNIA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

Umawiające się Strony Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwane dalej „państwami członkowskimi”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej, oraz

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „Unią Europejską”,

z jednej strony, oraz

REPUBLIKA FILIPIN, zwana dalej „Filipinami”,

z drugiej strony,

na potrzeby niniejszego Protokołu zwane dalej wspólnie „Umawiającymi się Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC przystąpienie Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej z dniem 1 lipca 2013 r.,

MAJĄC NA UWADZE, że Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony, zwana dalej „umową”, została podpisana w Phnom Penh w dniu 11 lipca 2012 r.,

MAJĄC NA UWADZE, że w dniu 9 grudnia 2011 r. w Brukseli podpisano Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, zwany dalej „traktatem o przystąpieniu”,

MAJĄC NA UWADZE, że na mocy art. 6 ust. 2 Aktu przystąpienia Republiki Chorwacji włączenie tego państwa członkowskiego do umowy uzgadnia się poprzez zawarcie protokołu do umowy,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 [Przystąpienie Republiki Chorwacji do umowy ramowej]

Republika Chorwacji niniejszym przystępuje jako Strona do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony, podpisanej w Phnom Penh w dniu 11 lipca 2012 r., oraz odpowiednio przyjmuje i uwzględnia, w taki sam sposób jak inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, tekst umowy.

Artykuł 2 [Przekazanie wersji językowej umowy]

W odpowiednim czasie po parafowaniu niniejszego protokołu Unia Europejska przekaże państwom członkowskim oraz Filipinom chorwacką wersję językową umowy. Z zastrzeżeniem wejścia w życie niniejszego protokołu wersja językowa, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego artykułu, staje się autentyczna na tych samych warunkach, co wersje umowy w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim.

Artykuł 3 [Protokół a umowa]

Niniejszy protokół stanowi integralną część umowy.

Artykuł 4 [Zatwierdzenie protokołu]

1. Niniejszy protokół zostaje zatwierdzony przez Unię Europejską, przez Radę Unii Europejskiej w imieniu państw członkowskich i przez Filipiny zgodnie z ich procedurami. Umawiające się Strony powiadamiają się wzajemnie o zakończeniu procedur niezbędnych do tego celu. Instrumenty zatwierdzenia zostają złożone w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.

2. Niniejszy protokół wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia ostatniego instrumentu zatwierdzenia, lecz nie przed dniem wejścia w życie umowy.

Artykuł 5 [Egzemplarze protokołu]

Niniejszy protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach w językach: angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy, należycie w tym celu umocowani, podpisali niniejszy protokół.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego stycznia roku dwa tysiące piętnastego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »