| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie szczegółowego sposobu kontroli jakości handlowej tusz wieprzowych oraz wołowych2)

Na podstawie art. 17 ust. 2b pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212 oraz z 2018 r. poz. 650 i 664) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Kontrola na miejscu w rzeźniach i jej zakres]

1. Kontrolę na miejscu w rzeźniach, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. c ppkt (i) i (ii) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2017/1184 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 103), zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/1184”, przeprowadza się co najmniej dwa razy w ciągu trzech miesięcy.

2. Kontrola w rzeźniach, o których mowa w:

1) art. 3 ust. 2 lit. c ppkt (i) rozporządzenia 2017/1184, w których dokonuje się uboju tygodniowo średniorocznie:

a) nie mniej niż 75 sztuk, ale mniej niż 150 sztuk bydła od 8. miesiąca życia, obejmuje co najmniej 40 losowo wybranych tusz lub – jeżeli w czasie kontroli dostępnych jest mniej niż 40 tusz – kontroli podlegają wszystkie tusze,

b) mniej niż 75 sztuk bydła od 8. miesiąca życia, obejmuje co najmniej 25 losowo wybranych tusz lub – jeżeli w czasie kontroli dostępnych jest mniej niż 25 tusz – kontroli podlegają wszystkie tusze;

2) art. 3 ust. 2 lit. c ppkt (ii) rozporządzenia 2017/1184, obejmuje co najmniej 25 losowo wybranych tusz lub – jeżeli w czasie kontroli dostępnych jest mniej niż 25 tusz – kontroli podlegają wszystkie tusze.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2018 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1184 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt (Dz. Urz. UE L 171 z 04.07.2017, str. 103).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Eco Carport

Producent i dystrybutor wiat z drewna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »