| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505 i 1000) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Szczegółowy wykaz czynności zawodowych fizjoterapeuty]

Określa się szczegółowy wykaz czynności zawodowych fizjoterapeuty w ramach poszczególnych zadań zawodowych i odpowiadający im poziom wykształcenia, niezbędny do ich wykonywania, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Czynności zawodowe w ramach poszczególnych zadań zawodowych]

Czynności zawodowe w ramach poszczególnych zadań zawodowych wykonuje fizjoterapeuta posiadający wiedzę i umiejętności niezbędne do ich wykonywania potwierdzone dokumentami właściwymi dla poziomu wykształcenia niezbędnego do ich wykonywania:

1) poziom podstawowy – posiada osoba, która ukończyła publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy „technik fizjoterapii”, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, zwanej dalej „ustawą”, oraz osoba, która uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy;

2) poziom rozszerzony – posiada osoba, która uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu magistra, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1–7 ustawy;

3) poziom specjalistyczny – posiada fizjoterapeuta z tytułem specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub tytułem specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY WYKAZ CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH FIZJOTERAPEUTY W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ ZAWODOWYCH I ODPOWIADAJĄCY IM POZIOM WYKSZTAŁCENIA, NIEZBĘDNY DO ICH WYKONYWANIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 27 czerwca 2018 r. (poz. 1319)

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH FIZJOTERAPEUTY W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ ZAWODOWYCH I ODPOWIADAJĄCY IM POZIOM WYKSZTAŁCENIA, NIEZBĘDNY DO ICH WYKONYWANIA

Zadania zawodowe fizjoterapeuty

Czynności zawodowe fizjoterapeuty

Poziom wykształcenia

1. Diagnostyka funkcjonalna pacjenta

1.1. Ocena lokomocji

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

1.2. Ocena samoobsługi

1.3. Ocena sprawności manualnej

1.4. Ocena funkcjonalna kręgosłupa i miednicy

1.5. Ocena równowagi i stabilności ciała

1.6. Ocena czynnościowa w zakresie wspomagania funkcjonalnego i lokomocji przy pomocy wyrobów medycznych

1.7. Ocena siły mięśniowej

1.8. Ocena napięcia mięśniowego z użyciem technik manualnych i obserwacji

1.9. Ocena napięcia mięśniowego z użyciem aparatury diagnostycznej

1.10. Ocena elastyczności mięśni

1.11. Badanie zakresów ruchów czynnych i biernych kręgosłupa oraz stawów obwodowych z użyciem technik manualnych oraz goniometrów

 

1.12. Pomiary obwodów części ciała oraz pomiary długości kończyn

 

1.13. Przeprowadzanie klinicznych testów czynnościowych narządu ruchu oraz sprawności motorycznej niezbędnych do monitorowania procesu fizjoterapii

1.14. Ocena rozwoju motorycznego, pomiary poszczególnych cech motorycznych

1.15. Ocena natężenia bólu

1.16. Pomiary antropometryczne inne

poziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

1.17. Ocena napięcia mięśniowego z użyciem aparatury diagnostycznej

1.18. Ocena stanu neuromotorycznego w zakresie fazowości działania mięśni i wykonania badania EMG

poziom specjalistyczny

1.19. Badanie zakresów ruchów czynnych i biernych kręgosłupa oraz stawów obwodowych z użyciem aparatury diagnostycznej

poziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

1.20. Przeprowadzanie testów zgodnie z procedurą ICD 9 93.09.04

1.21. Elektrodiagnostyka – diagnostyka przewodnictwa i pobudliwości mięśni z zastosowaniem elektrod powierzchniowych

2. Kwalifikowanie do fizykoterapii

Kwalifikowanie do fizykoterapii

poziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

3. Kwalifikowanie do kinezyterapii

Kwalifikowanie do kinezyterapii

poziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

4. Kwalifikowanie do masażu

Kwalifikowanie do masażu

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

5. Planowanie fizykoterapii

Planowanie fizykoterapii

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

6. Planowanie kinezyterapii

Planowanie kinezyterapii

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

7. Planowanie masażu

Planowanie masażu

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

8. Prowadzenie zabiegów z zakresu fizykoterapii

8.1. Zabiegi z zakresu elektroterapii

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

8.2. Zabiegi z zakresu światłolecznictwa

8.3. Zabiegi z zakresu hydroterapii

8.4. Zabiegi wykorzystujące drgania mechaniczne

8.5. Zabiegi z zakresu ciepłolecznictwa

8.6. Zabiegi z zakresu zimnolecznictwa

8.7. Zabiegi z zakresu balneologii

8.8. Zabiegi wykorzystujące pole elektromagnetyczne

8.9. Zabiegi inhalacji

8.10. Nadzór nad wykonywaniem procedur z zakresu fizykoterapii ujętych w programie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii

poziom specjalistyczny

9. Prowadzenie zabiegów z zakresu kinezyterapii

9.1. Prowadzenie kinezyterapii indywidualnej i grupowej

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

9.2. Prowadzenie kinezyterapii w oparciu o metody specjalne

9.3. Nadzór nad wykonywaniem procedur z zakresu kinezyterapii ujętych w programie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii

poziom specjalistyczny

10. Prowadzenie zabiegów z zakresu masażu

10.1. Masaż z zastosowaniem technik ręcznych

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

10.2. Masaż z zastosowaniem urządzeń mechanicznych

10.3. Wykonywanie procedur z zakresu opracowania tkanek miękkich i powięzi ujętych w programie specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii

poziom specjalistyczny

11. Zlecanie wyrobów medycznych

Zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne produkowane seryjnie niezbędne w procesie usprawniania, zgodnie z zakresem określonym w przepisach, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawy

poziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

12. Dobieranie do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych

Dobór wyrobów medycznych niezbędnych w procesie usprawniania

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

13. Nauczanie pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi

13.1. Ćwiczenia używania protez i ortez niezbędnych w procesie usprawniania

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

13.2. Nauka korzystania z innych wyrobów medycznych niezbędnych w procesie usprawniania

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

14. Prowadzenie działalności fizjoprofilaktycznej

Prowadzenie profilaktyki poprzez kontrolowanie czynników ryzyka powstawania chorób

poziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

15. Wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii

15.1. Wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii

poziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

15.2. Wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie do przebiegu procesu fizjoterapii

poziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

16. Nauczanie pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności

Nauczanie mechanizmów kompensacyjno-adaptacyjnych oraz zasad ergonomii funkcjonowania ciała człowieka

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

poziom specjalistyczny

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Saveinvest Sp. z o.o.

http://www.grunttozysk.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »