reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej]

1. Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej wynosi dla okresu dostaw przypadającego na:

1) 2021 r. – 22 732 MW;

2) 2022 r. – 23 003 MW, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) 2023 r. – 23 292 MW, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku zawarcia umów mocowych na więcej niż jeden rok dostaw w aukcji głównej organizowanej na rok dostaw 2021, zapotrzebowanie na moc wskazane w ust. 1 pkt 2 pomniejsza się o moc wynikającą z umów zawartych na rok dostaw 2022.

3. W przypadku zawarcia umów mocowych na więcej niż jeden rok dostaw w aukcji głównej organizowanej na rok dostaw 2021 oraz w aukcji głównej na rok dostaw 2022, zapotrzebowanie na moc wskazane w ust. 1 pkt 3 pomniejsza się o moc wynikającą z umów zawartych na rok dostaw 2023.

§ 2. [Cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej]

Cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, odzwierciedlająca alternatywny koszt pozyskania mocy przez operatora przez budowę jednostki wytwórczej o najniższych operacyjnych i kapitałowych kosztach stałych, wynosi dla okresu dostaw przypadającego na:

1) 2021 r. – 298 zł/kW;

2) 2022 r. – 305 zł/kW;

3) 2023 r. – 313 zł/kW.

§ 3. [Współczynnik zwiększający cenę]

Współczynnik zwiększający cenę, o której mowa w § 2, służący do wyznaczenia ceny maksymalnej obowiązującej w aukcji głównej wynosi dla okresu dostaw przypadającego na:

1) 2021 r. – 1,1;

2) 2022 r. – 1,2;

3) 2023 r. – 1,3.

§ 4. [Parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc w aukcji głównej]

Parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc w aukcji głównej, dla której cena osiąga wartość maksymalną uwzględniającą współczynnik, o którym mowa w § 3, wynosi dla okresu dostaw przypadającego na:

1) 2021 r. – 3,50%;

2) 2022 r. – 3,64%;

3) 2023 r. – 3,75%.

§ 5. [Parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej]

Parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej, dla której cena osiąga wartość minimalną równą 0,01 zł/kW/miesiąc, wynosi dla okresu dostaw przypadającego na:

1) 2021 r. – 5,02%;

2) 2022 r. – 4,28%;

3) 2023 r. – 3,74%.

§ 6. [Cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych]

Cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych wynosi dla okresu dostaw przypadającego na:

1) 2021 r. – 193 zł/kW;

2) 2022 r. – 198 zł/kW;

3) 2023 r. – 203 zł/kW.

§ 7. [Maksymalna liczba rund aukcji głównej dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023]

Maksymalna liczba rund aukcji głównej dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023 wynosi 15.

§ 8. [Jednostkowy poziom nakładów inwestycyjnych netto odniesiony do mocy osiągalnej netto, uprawniający do oferowania obowiązków mocowych w aukcji głównej dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023]

Jednostkowy poziom nakładów inwestycyjnych netto odniesiony do mocy osiągalnej netto, uprawniający do oferowania obowiązków mocowych w aukcji głównej dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023 na nie więcej niż:

1) 15 okresów dostaw, przez nową jednostkę rynku mocy wytwórczą, wynosi 3000 zł/kW;

2) 5 okresów dostaw, przez nową i modernizowaną jednostkę rynku mocy wytwórczą albo jednostkę rynku mocy redukcji zapotrzebowania, wynosi 500 zł/kW.

§ 9. [Minimalne wielkości obowiązków mocowych planowanych do pozyskania w wyniku aukcji dodatkowych]

Minimalne wielkości obowiązków mocowych planowanych do pozyskania w wyniku aukcji dodatkowych wynoszą:

1) dla roku dostaw 2021:

a) 2637 MW – dla I kwartału,

b) 1160 MW – dla II kwartału,

c) 1328 MW – dla III kwartału,

d) 2915 MW – dla IV kwartału;

2) dla roku dostaw 2022:

a) 2640 MW – dla I kwartału,

b) 1160 MW – dla II kwartału,

c) 1463 MW – dla III kwartału,

d) 2921 MW – dla IV kwartału;

3) dla roku dostaw 2023:

a) 2635 MW – dla I kwartału,

b) 1160 MW – dla II kwartału,

c) 1611 MW – dla III kwartału,

d) 2946 MW – dla IV kwartału.

§ 10. [Korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023]

Korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023 określa się na poziomie:

1) 91,54% – dla turbin parowych, układów turbin parowych, turbin powietrznych, ogniw paliwowych oraz organicznego cyklu Rankine'a;

2) 91,80% – dla układów gazowo-parowych;

3) 93,21% – dla turbin gazowych pracujących w cyklu prostym oraz silników tłokowych;

4) 10,94% – dla turbin wiatrowych pracujących na lądzie;

5) 44,39% – dla elektrowni wodnych przepływowych;

6) 97,61% – dla elektrowni wodnych zbiornikowo-przepływowych, zbiornikowych z członem pompowym oraz zbiornikowo-przepływowych z członem pompowym;

7) 2,07% – dla elektrowni słonecznych;

8) 96,11% – dla magazynów energii elektrycznej w postaci akumulatorów, kinetycznych zasobników energii i superkondensatorów;

9) 87,76% – dla pozostałych rodzajów technologii.

§ 11. [Maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, dla okresów dostaw przypadających na lata 2021, 2022 i 2023]

Maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, dla okresów dostaw przypadających na lata 2021, 2022 i 2023 wynoszą 0 MW.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Energii: K. Tchórzewski


1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama