| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej]

1. Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej wynosi dla okresu dostaw przypadającego na:

1) 2021 r. – 22 732 MW;

2) 2022 r. – 23 003 MW, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) 2023 r. – 23 292 MW, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku zawarcia umów mocowych na więcej niż jeden rok dostaw w aukcji głównej organizowanej na rok dostaw 2021, zapotrzebowanie na moc wskazane w ust. 1 pkt 2 pomniejsza się o moc wynikającą z umów zawartych na rok dostaw 2022.

3. W przypadku zawarcia umów mocowych na więcej niż jeden rok dostaw w aukcji głównej organizowanej na rok dostaw 2021 oraz w aukcji głównej na rok dostaw 2022, zapotrzebowanie na moc wskazane w ust. 1 pkt 3 pomniejsza się o moc wynikającą z umów zawartych na rok dostaw 2023.

§ 2. [Cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej]

Cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, odzwierciedlająca alternatywny koszt pozyskania mocy przez operatora przez budowę jednostki wytwórczej o najniższych operacyjnych i kapitałowych kosztach stałych, wynosi dla okresu dostaw przypadającego na:

1) 2021 r. – 298 zł/kW;

2) 2022 r. – 305 zł/kW;

3) 2023 r. – 313 zł/kW.

§ 3. [Współczynnik zwiększający cenę]

Współczynnik zwiększający cenę, o której mowa w § 2, służący do wyznaczenia ceny maksymalnej obowiązującej w aukcji głównej wynosi dla okresu dostaw przypadającego na:

1) 2021 r. – 1,1;

2) 2022 r. – 1,2;

3) 2023 r. – 1,3.

§ 4. [Parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc w aukcji głównej]

Parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc w aukcji głównej, dla której cena osiąga wartość maksymalną uwzględniającą współczynnik, o którym mowa w § 3, wynosi dla okresu dostaw przypadającego na:

1) 2021 r. – 3,50%;

2) 2022 r. – 3,64%;

3) 2023 r. – 3,75%.

§ 5. [Parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej]

Parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej, dla której cena osiąga wartość minimalną równą 0,01 zł/kW/miesiąc, wynosi dla okresu dostaw przypadającego na:

1) 2021 r. – 5,02%;

2) 2022 r. – 4,28%;

3) 2023 r. – 3,74%.

§ 6. [Cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych]

Cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych wynosi dla okresu dostaw przypadającego na:

1) 2021 r. – 193 zł/kW;

2) 2022 r. – 198 zł/kW;

3) 2023 r. – 203 zł/kW.

§ 7. [Maksymalna liczba rund aukcji głównej dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023]

Maksymalna liczba rund aukcji głównej dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023 wynosi 15.

§ 8. [Jednostkowy poziom nakładów inwestycyjnych netto odniesiony do mocy osiągalnej netto, uprawniający do oferowania obowiązków mocowych w aukcji głównej dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023]

Jednostkowy poziom nakładów inwestycyjnych netto odniesiony do mocy osiągalnej netto, uprawniający do oferowania obowiązków mocowych w aukcji głównej dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023 na nie więcej niż:

1) 15 okresów dostaw, przez nową jednostkę rynku mocy wytwórczą, wynosi 3000 zł/kW;

2) 5 okresów dostaw, przez nową i modernizowaną jednostkę rynku mocy wytwórczą albo jednostkę rynku mocy redukcji zapotrzebowania, wynosi 500 zł/kW.

§ 9. [Minimalne wielkości obowiązków mocowych planowanych do pozyskania w wyniku aukcji dodatkowych]

Minimalne wielkości obowiązków mocowych planowanych do pozyskania w wyniku aukcji dodatkowych wynoszą:

1) dla roku dostaw 2021:

a) 2637 MW – dla I kwartału,

b) 1160 MW – dla II kwartału,

c) 1328 MW – dla III kwartału,

d) 2915 MW – dla IV kwartału;

2) dla roku dostaw 2022:

a) 2640 MW – dla I kwartału,

b) 1160 MW – dla II kwartału,

c) 1463 MW – dla III kwartału,

d) 2921 MW – dla IV kwartału;

3) dla roku dostaw 2023:

a) 2635 MW – dla I kwartału,

b) 1160 MW – dla II kwartału,

c) 1611 MW – dla III kwartału,

d) 2946 MW – dla IV kwartału.

§ 10. [Korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023]

Korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii dla okresów dostaw przypadających na lata 2021–2023 określa się na poziomie:

1) 91,54% – dla turbin parowych, układów turbin parowych, turbin powietrznych, ogniw paliwowych oraz organicznego cyklu Rankine'a;

2) 91,80% – dla układów gazowo-parowych;

3) 93,21% – dla turbin gazowych pracujących w cyklu prostym oraz silników tłokowych;

4) 10,94% – dla turbin wiatrowych pracujących na lądzie;

5) 44,39% – dla elektrowni wodnych przepływowych;

6) 97,61% – dla elektrowni wodnych zbiornikowo-przepływowych, zbiornikowych z członem pompowym oraz zbiornikowo-przepływowych z członem pompowym;

7) 2,07% – dla elektrowni słonecznych;

8) 96,11% – dla magazynów energii elektrycznej w postaci akumulatorów, kinetycznych zasobników energii i superkondensatorów;

9) 87,76% – dla pozostałych rodzajów technologii.

§ 11. [Maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, dla okresów dostaw przypadających na lata 2021, 2022 i 2023]

Maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, dla okresów dostaw przypadających na lata 2021, 2022 i 2023 wynoszą 0 MW.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Energii: K. Tchórzewski


1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »