| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie mocy obowiązującej poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r.1), przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r. (Dz. U. poz. 500) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 31 lipca 2014 r. ratyfikował wyżej wymienione poprawki.

Na podstawie 121 ust. 5 Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., poprawki przyjęte podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r. weszły w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 25 września 2015 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się lub staną się stronami poprawki przyjętej podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucja nr 5) w dniu 10 czerwca 2010 r. w podanych poniżej datach2):

Księstwo Andory

26 września 2014 r.

Republika Argentyńska

28 kwietnia 2018 r.

Republika Austrii

17 lipca 2015 r.

Królestwo Belgii

26 listopada 2014 r.

Republika Botswany

4 czerwca 2014 r.

Republika Chile

23 września 2017 r.

Republika Chorwacji

20 grudnia 2014 r.

Republika Cypryjska

25 września 2014 r.

Republika Czeska

12 marca 2016 r.

Republika Estońska

27 marca 2014 r.

Republika Finlandii

30 grudnia 2016 r.

Gruzja

3 listopada 2016 r.

Królestwo Hiszpanii

25 września 2015 r.

Republika Kostaryki

5 lutego 2016 r.

Księstwo Liechtensteinu

8 maja 2013 r.

Republika Litewska

7 grudnia 2016 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga

15 stycznia 2014 r.

Republika Łotewska

25 września 2015 r.

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

1 marca 2017 r.

Republika Malty

30 stycznia 2016 r.

Republika Mauritiusu

5 września 2014 r.

Królestwo Niderlandów

23 września 2017 r.

Republika Federalna Niemiec

3 czerwca 2014 r.

Królestwo Norwegii

10 czerwca 2014 r.

Palestyna

29 grudnia 2018 r.

Republika Panamy

6 grudnia 2018 r.

Republika Portugalska

11 kwietnia 2018 r.

Republika Salwadoru

3 marca 2017 r.

Niezależne Państwo Samoa

25 września 2013 r.

Republika San Marino

26 września 2012 r.

Republika Słowacka

28 kwietnia 2015 r.

Republika Słowenii

25 września 2014 r.

Konfederacja Szwajcarska

10 września 2016 r.

Republika Trynidadu i Tobago

13 listopada 2013 r.

Wschodnia Republika Urugwaju

26 września 2014 r.

 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że przy składaniu dokumentu przystąpienia Republika Czeska złożyła następującą deklarację:

Deklaracja:

"Republika Czeska interpretuje poprawkę do art. 8 Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego (Kampala, 10 czerwca 2010 r.) w następujący sposób:

(i) Zakaz używania gazów i wszystkich analogicznych cieczy, materiałów lub urządzeń, określony w art. 8 ust. 2 lit. e) (xiv), interpretowany jest zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzonej w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r.

(ii) Zakaz używania łatwo rozszerzających się lub spłaszczających w ciele ludzkim pocisków, takich jak pociski z twardym płaszczem, który nie pokrywa w całości rdzenia lub jest ponacinany, nie ma zastosowania do przypadków użycia takich pocisków podczas czynności o charakterze policyjnym służących egzekwowaniu prawa i utrzymywaniu porządku publicznego, niestanowiących bezpośredniego uczestnictwa w konflikcie zbrojnym, takim jak ratowanie zakładników i unieszkodliwianie porywaczy cywilnych statków powietrznych."

Declaration:

"The Czech Republic interprets the Amendment to article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court (Kampala, 10 June 2010) as having the following meaning:

(i) The prohibition to employ gases, and all analogous liquids, materials or devices, set out in article 8, paragraph 2 (e) (xiv), is interpreted in line with the obligations arising from the Convention on the Prohibition of the Development, Production, stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction, done at Paris on 13th of January 1993.

(ii) The prohibition to employ bullets which expand or flatten easily in the human body, such as bullets with a hard envelope which does not entirely cover the core or is pierced with incisions, does not apply to the use of such bullets during activities of police nature in the context of law enforcement and maintenance of public order, which do not constitute direct participation an armed conflict, such as rescuing hostages and neutralizing civil aircraft hijackers."

Ponadto podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się lub staną się stronami poprawki przyjętej podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucja nr 6) w dniu 11 czerwca 2010 r. w podanych poniżej datach3):

Księstwo Andory

26 września 2014 r.

Republika Argentyńska

28 kwietnia 2018 r.

Republika Austrii

17 lipca 2015 r.

Królestwo Belgii

26 listopada 2014 r.

Republika Botswany

4 czerwca 2014 r.

Republika Chile

23 września 2017 r.

Republika Chorwacji

20 grudnia 2014 r.

Republika Cypryjska

25 września 2014 r.

Republika Czeska

12 marca 2016 r.

Republika Estońska

27 marca 2014 r.

Republika Finlandii

30 grudnia 2016 r.

Gruzja

5 grudnia 2015 r.

Królestwo Hiszpanii

25 września 2015 r.

Republika Islandii

17 czerwca 2017 r.

Republika Kostaryki

5 lutego 2016 r.

Księstwo Liechtensteinu

8 maja 2013 r.

Republika Litewska

7 grudnia 2016 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga

15 stycznia 2014 r.

Republika Łotewska

25 września 2015 r.

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

1 marca 2017 r.

Republika Malty

30 stycznia 2016 r.

Królestwo Niderlandów

23 września 2017 r.

Republika Federalna Niemiec

3 czerwca 2014 r.

Palestyna

26 czerwca 2017 r.

Republika Panamy

6 grudnia 2018 r.

Republika Portugalska

11 kwietnia 2018 r.

Republika Salwadoru

3 marca 2017 r.

Niezależne Państwo Samoa

25 września 2013 r.

Republika San Marino

14 listopada 2015 r.

Republika Słowacka

28 kwietnia 2015 r.

Republika Słowenii

25 września 2014 r.

Konfederacja Szwajcarska

10 września 2016 r.

Republika Trynidadu i Tobago

13 listopada 2013 r.

Wschodnia Republika Urugwaju

26 września 2014 r.

 

Minister Spraw Zagranicznych: wz. B. Cichocki


1) Tekst Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2003 r. poz. 708.

2) Aktualna lista państw, które związały się poprawkami wprowadzonymi rezolucją nr 5 przyjętą w Kampali dnia 10 czerwca 2010 r., znajduje się na stronie depozytariusza: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-10-a&chapter=18&clang=_en.

3) Aktualna lista państw, które związały się poprawkami wprowadzonymi rezolucją nr 6 przyjętą w Kampali dnia 11 czerwca 2010 r., znajduje się na stronie depozytariusza: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&clang=_en.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »