Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 2058

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1869) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Przywrócenie kontroli granicznej osób]

Rozporządzenie dotyczy przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej „kontrolą graniczną osób”, i określa:

1) odcinki granicy państwowej, na których kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo;

2) przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia i czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych;

3) okres, na który kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo.

§ 2. [Okres tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną]

1. W okresie od dnia 22 listopada 2018 r. do dnia 16 grudnia 2018 r. przywraca się tymczasowo kontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.

2. Zakres kontroli, o której mowa w ust. 1, w tym możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z organizacją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 24 Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24 UNFCCC).

§ 3. [Granice, na których przywraca się tymczasowo kontrolę graniczną osób]

Kontrolę graniczną osób przywraca się tymczasowo:

1) na granicy państwowej z Republiką Czeską;

2) na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec;

3) na granicy państwowej z Republiką Litewską;

4) na granicy państwowej z Republiką Słowacką;

5) w portach morskich stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen;

6) w portach lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen.

§ 4. [Wykaz przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych]

Wykaz przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

Załącznik 1. [WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH, RODZAJ RUCHU DOZWOLONEGO PRZEZ TE PRZEJŚCIA, CZAS ICH OTWARCIA ORAZ ZASIĘG TERYTORIALNY PRZEJŚĆ GRANICZNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 18 października 2018 r. (poz. 2058)

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH, RODZAJ RUCHU DOZWOLONEGO PRZEZ TE PRZEJŚCIA, CZAS ICH OTWARCIA ORAZ ZASIĘG TERYTORIALNY PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

Lp.

Przejście graniczne

Rodzaj ruchu

Czas otwarcia

Zasięg terytorialny

nazwa

rodzaj

Odcinek granicy państwowej z Republiką Czeską

1

Jaworzynka – Trójstyk

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/1/1

2

Jaworzynka

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/6 w kierunku miejscowości Jaworzynka. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/6

3

Jasnowice

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 943 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/13 w odległości 50 m od linii granicy państwowej w kierunku przysiółka Jasnowice (należącego do miejscowości Istebna). Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 943 na 2 pasach jezdni

4

Istebna

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/16

5

Stożek – Wielki Stożek

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/26/3

6

Stożek

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/29 w kierunku przysiółka W Dolinie (należącego do miejscowości Wisła-Kopydło). Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/29

7

Beskidek

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/38/1 w kierunku przysiółka Dorastuszek (należącego do miejscowości Wisła-Jawornik). Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/38/1

8

Wielka Czantoria

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/43

9

Wielka Czantoria – Nýdek

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/44

10

Cisownica

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/49

11

Leszna Górna

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 2610S od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/61 w odległości 50 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Dzięgielów-Zamek. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 2610S na 2 pasach jezdni

12

Puńców

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/67 w kierunku miejscowości Puńców. Kontrola odbywa się na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/67

13

Trakt Trzyniecki

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/80/.

14

Cieszyn – Český Tĕšín (most Sportowy)

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Most Sportowy w rejonie znaku granicznego nr I/85/1. Kontrola jest przeprowadzana przy wejściu na most graniczny

15

Cieszyn – Český Tĕšín (most Wolności)

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Kontrola pojazdów w kierunku wjazdowym i wyjazdowym – Cieszyn most Wolności: droga powiatowa nr 2619S (ul. 3 Maja) od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/86 w odległości 40 m od linii granicy państwowej w kierunku centrum miasta Cieszyna. Kontrola jest przeprowadzana na moście granicznym na 2 pasach jezdni. Kontrola pieszych jest prowadzona na chodnikach wzdłuż drogi powiatowej nr 2619S

16

Cieszyn – Český Tĕšín (most Przyjaźni)

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Kontrola pojazdów: w kierunku wyjazdowym – Cieszyn most Przyjaźni: droga powiatowa nr 2624S (ul. Zamkowa) w odległości 50 m od linii granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/88. Kontrola jest prowadzona na moście granicznym na 2 pasach jezdni. Kontrola pieszych odbywa się w dwóch kierunkach, jest prowadzona na chodnikach wzdłuż drogi powiatowej nr 2624S

17

Cieszyn – Český Tĕšín

K

osobowy i towarowy

w godzinach

otwarcia stacji

kolejowej

Miasto Cieszyn – dworzec PKP peron nr 2 z 2 torami stacyjnymi. Kontrola jest przeprowadzana na długości 100 m. Odległość od granicy państwa wynosi 1559 m. Tory szlakowe przecinają granicę państwową w rejonie znaku granicznego nr I/89

18

Cieszyn – Chotĕbuz

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Kontrola odbywa się na drodze ekspresowej nr S52 w odległości około 650 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Bielsko-Biała na długości drogi ekspresowej nr S52 wynoszącej 600 m. Kontrola odbywać się będzie na drodze w obu kierunkach z wykorzystaniem wydzielonych części drogi i przyległych parkingów

19

Kaczyce Górne

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/111 w kierunku miejscowości Kaczyce Górne. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/111

20

Kaczyce Dolne

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/114 w kierunku miejscowości Kaczyce Dolne. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/114

21

Zebrzydowice – Petrovice u Karviné

K

osobowy i towarowy

w godzinach

otwarcia stacji

kolejowej

Miejscowość Zebrzydowice – peron nr 2 z 2 torami stacyjnymi. Kontrola jest przeprowadzana na odcinku o długości 100 m lub na trasie Zebrzydowice – Katowice – Zebrzydowice. Odległość od granicy państwa wynosi 4288 m, tory szlakowe przecinają granicę państwa w rejonie znaku granicznego nr I/133

22

Marklowice Górne

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 2645S od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/134 w odległości 400 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Zebrzydowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 2645S na 2 pasach jezdni w rejonie pętli autobusowej

23

Jastrzębie – Ruptawa

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/143/8

24

Skrbeńsko

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/152 w kierunku miejscowości Skrbeńsko. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/152

25

Gołkowice

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 5039S od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/156/1 w odległości 150 m od linii granicy w kierunku miejscowości Gołkowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 5039S na 2 pasach jezdni

26

Łaziska

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/168/5 w kierunku miejscowości Łaziska. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr I/168/5

27

Gorzyczki – Vĕřnovice

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/170/2 w kierunku miejscowości Gorzyczki. Miejsce prowadzenia kontroli: droga biegnąca do znaku granicznego nr I/170/2 w odległości 50 m od skrzyżowania z ulicą Raciborską lub doraźnie droga z węzła Gorzyczki

28

Gorzyczki

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Autostrada A1 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/172/1 w odległości 5673 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Gliwice oraz węzeł drogowy Gorzyce. Kontrola jest prowadzona na odcinku 700 m autostrady A1 w kilometrażu od 561 + 550 do 562 + 250 oraz na łącznicach węzła drogowego Gorzyce

29

Chałupki

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Ulica Bogumińska w Chałupkach od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/7/4 w odległości 200 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Chałupki. Kontrola jest przeprowadzana na ul. Bogumińskiej na 2 pasach jezdni

30

Nowe Chałupki

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 78 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/8/2 w odległości 700 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Chałupki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze krajowej nr 78 na 4 pasach jezdni wraz z utwardzonym pasem rozdzielającym

31

Chałupki – Bohumín

K

osobowy i towarowy

w godzinach

otwarcia stacji

kolejowej

Miejscowość Chałupki – peron nr 2 z 2 torami stacyjnymi. Kontrola jest przeprowadzana na długości 400 m lub na trasie Chałupki – Katowice – Chałupki. Odległość od granicy państwowej wynosi 1298 m, tory szlakowe przecinają granicę w rejonie znaku granicznego nr II/8/3

32

Chałupki – Šilhéřovice

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Miejscowość Chałupki – ul. WOP na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/12 w kierunku centrum miejscowości Chałupki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/12

33

Rudyszwałd

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Miejscowość Rudyszwałd – ul. Graniczna na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/13/10 w kierunku centrum miejscowości Rudyszwałd. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/13/10

34

Tworków

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/19/13 w kierunku miejscowości Tworków. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/19/13

35

Owsiszcze

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 3511S od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/21/10 w odległości 50 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Owsiszcze. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 3511S na 2 pasach jezdni

36

Bolesław

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/24/3 w kierunku miejscowości Bolesław. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/24/3

37

Borucin

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/31 w kierunku miejscowości Borucin. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/31

38

Krzanowice – Chuchelná

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 917 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/32 w odległości 50 m od linii granicy w kierunku miejscowości Krzanowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 917 na 2 pasach jezdni

39

Krzanowice – Strahovice

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/34 w kierunku miejscowości Krzanowice. Miejsce prowadzenia kontroli: miejscowość Krzanowice, rejon skrzyżowania ulic: Cegielnianej, Sudzickiej oraz Kościelnej

40

Krzanowice – Rohov

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/35/13 w kierunku miejscowości Krzanowice. Miejsce prowadzenia kontroli: miejscowość Krzanowice, rejon skrzyżowania ulic: Cegielnianej, Sudzickiej oraz Kościelnej

41

Pietraszyn

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 916 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/39 w odległości 100 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Racibórz. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 916 na 2 pasach jezdni

42

Gródczanki

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/44/5 w kierunku miejscowości Gródczanki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/44/5

43

Kietrz

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/47 w kierunku miasta Kietrza. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/47

44

Ściborzyce Wielkie – Rohov

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/54/10 w kierunku miejscowości Ściborzyce Wielkie. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/54/10

45

Ściborzyce Wielkie – Hnevosice

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/55/23 w kierunku miejscowości Ściborzyce Wielkie. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/55/23

46

Pilszcz

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 420 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/67/11 w odległości 50 m od linii granicy w kierunku miejscowości Pilszcz. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 420 na 2 pasach jezdni

47

Wiechowice

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 1201O od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/72 w odległości 20 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Wiechowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 1201O na 2 pasach jezdni

48

Dzierżkowice

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/74/2 w kierunku miejscowości Dzierżkowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/74/2

49

Boboluszki

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 1220O od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/81/8 w odległości 20 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Boboluszki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 1220O na 2 pasach jezdni

50

Branice

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 419 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/85/4 w odległości 50 m od linii granicy w kierunku miejscowości Branice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 419 na 2 pasach jezdni

51

Pietrowice

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 38 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/93/17 w odległości 110 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Pietrowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze krajowej nr 38 na 2 pasach jezdni w rejonie parkingu

52

Chomiąża

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/96 w kierunku miejscowości Chomiąża. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/96

53

Krasne Pole

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/98 w kierunku miejscowości Krasne Pole. Miejsce prowadzenia kontroli: droga w rejonie znaku granicznego nr II/98

54

Lenarcice

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/99/8 w kierunku miejscowości Lenarcice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/99/8

55

Opawica

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej pomiędzy znakiem granicznym nr II/102/3 a znakiem granicznym nr II/102/2 w kierunku miejscowości Opawica. Miejsce prowadzenia kontroli: droga w rejonie znaków granicznych nr II/102/3–II/102/2

56

Pielgrzymów

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej pomiędzy znakiem granicznym nr II/106/7 a znakiem granicznym nr II/106/8 w kierunku miejscowości Pielgrzymów. Miejsce prowadzenia kontroli: droga w rejonie znaków granicznych nr II/106/7–II/106/8

57

Równe

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/110/8 w kierunku miejscowości Równe. Miejsce prowadzenia kontroli: droga w rejonie znaku granicznego nr II/110/8

58

Gadzowice

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/114/6 w kierunku miejscowości Gadzowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/114/6

59

Tarnkowa

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/117 w kierunku miejscowości Tarnkowa. Miejsce prowadzenia kontroli: droga w rejonie znaku granicznego nr II/117

60

Pomorzowiczki

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/122/16 w kierunku miejscowości Pomorzowiczki. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/122/16

61

Krzyżkowice

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 1615O od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/129 w odległości 20 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Krzyżkowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze powiatowej nr 1615O na 2 pasach jezdni

62

Trzebina

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 41 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/135 w odległości 90 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Trzebiny. Kontrola jest przeprowadzana na drodze krajowej nr 41 na 3 pasach jezdni

63

Głuchołazy – Jindřichov ve Slesku

K

osobowy i towarowy

w godzinach

otwarcia stacji

kolejowej

Miasto Głuchołazy – peron nr 2 z 2 torami stacyjnymi. Kontrola jest przeprowadzana na długości 100 m. Odległość od granicy państwowej wynosi 11 225 m, tory szlakowe przecinają granicę państwową w rejonie znaku granicznego nr II/140/14

64

Pokrzywna – Jindřichov ve Slesku

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaków granicznych nr II/140/23–II/140/24 w kierunku miejscowości Pokrzywna. Miejsce prowadzenia kontroli: droga w rejonie znaków granicznych nr II/140/23–II/140/24, możliwość zawracania bezpośrednio w miejscu wykonywania czynności kontrolnych

65

Jarnołtówek (Biskupia Kopa) – Zlaté Hory (Biskupská kupa)

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/146

66

Jarnołtówek (Biskupia Kopa – szczyt) – Zlaté Hory (Biskupská kupa – vrchol)

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/147/1

67

Jarnołtówek

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaków granicznych nr II/151/2–II/151/3 w kierunku miejscowości Jarnołtówek. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaków granicznych nr II/151/2–II/151/3

68

Konradów

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 411 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku nr II/153 w odległości 130 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Głuchołazów. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 411 na 2 pasach jezdni

69

Podlesie

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/157/8

70

Głuchołazy – Mikulovice

K

osobowy i towarowy

w godzinach

otwarcia stacji

kolejowej

Miasto Głuchołazy – peron nr 2 z 2 torami stacyjnymi. Kontrola jest przeprowadzana na długości 100 m. Odległość od granicy państwowej wynosi 5650 m, tory szlakowe przecinają granicę państwową w rejonie znaku granicznego nr II/160/4

71

Głuchołazy – Mikulovice

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 40 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/160/17 w odległości 500 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Głuchołazów. Kontrola jest przeprowadzana na 2 pasach jezdni (w rejonie parkingu komunalnego)

72

Sławniowice

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/168 w kierunku miejscowości Sławniowice. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/168

73

Jarnołtów

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaków granicznych nr II/171/1–II/171/2 w kierunku miejscowości Jarnołtów. Miejsce prowadzenia kontroli: droga w rejonie znaków granicznych nr II/171/1–II/171/2

74

Kałków

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/177/1 w kierunku miejscowości Kałków. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/177/1

75

Jasienica Górna

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaków granicznych nr II/182/1–II/182/2 w kierunku miejscowości Jasienica Górna. Miejsce prowadzenia kontroli: droga w rejonie znaków granicznych nr II/182/1–II/182/2

76

Dziewiętlice

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/186/1 w kierunku miejscowości Dziewiętlice. Kontrola jest prowadzona na drodze w rejonie znaku granicznego nr II/186/1

77

Paczków

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 382 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr II/192/3 w odległości 90 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Paczkowa. Kontrola jest przeprowadzana na drodze wojewódzkiej nr 382 na 2 pasach jezdni

78

Gościce

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaków granicznych nr II/194/13–II/194/14 w kierunku miejscowości Gościce. Kontrola jest prowadzona na drodze w rejonie znaków granicznych nr II/194/13–II/194/14

79

Kamienica

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaków granicznych nr II/199/1–II/199/2 w kierunku miejscowości Kamienica. Miejsce prowadzenia kontroli: droga w rejonie znaków granicznych nr II/199/1–II/199/2

80

Złoty Stok

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga asfaltowa PGL Lasów Państwowych, na długości 20 m od znaku granicznego nr II/202, w kierunku drogi krajowej nr 46

81

Orłowiec – Bilá Voda (Růženec)

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/7/19–III/8

82

Lądek-Zdrój – Černý Kout

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/23/6

83

Nowy Gierałtów – Uhelná

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/28/14

84

Bielice – Nýzerov

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/35

85

Bielice – Paprsek

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/47/7–III/47/8

86

Lutynia

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 3251D, na długości 50 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/15, w kierunku miejscowości Lutynia

87

Nowa Morawa

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 3230D, na długości 50 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/60, w kierunku miejscowości Nowa Morawa

88

Śnieżnik – Vrchol Králickeho Sněžniku

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/69/10

89

Jodłów – Horni Morava

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/79/19

90

Boboszów

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 33, na długości 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/87, w kierunku miejscowości Boboszów, wraz z przyległym parkingiem

91

Międzylesie – Lichkov

K

osobowy i towarowy

w godzinach

otwarcia stacji

kolejowej

Miasto Międzylesie – stacja kolejowa wraz z torami stacyjnymi oraz tory szlakowe od 129,952 km do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/89/1

92

Kamieńczyk – Mladkov Petrovičky

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 3272D, na długości 20 m od znaku granicznego nr III/95 w kierunku Smreczyna

93

Niemojów

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 3275D i jej łącznik z mostem granicznym na rzece Dzika Orlica, na odcinku 20 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/102, w stronę miejscowości Niemojów

94

Mostowice

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 389 i jej łącznik z mostem granicznym na rzece Dzika Orlica, na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/113, w stronę miejscowości Mostowice

95

Kudowa – Słone

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 8, na odcinku 520 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/151, w kierunku miasta Kudowy-Zdroju

96

Zieleniec – Masarykowa chata

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/122

97

Orlica – Vrchmezi

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/124/1

98

Duszniki-Zdrój – Olešnice v Orlickich horách

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/127

99

Kocioł – Olešnice v Orlickich horách

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 3295D, na długości 20 m w rejonie znaku granicznego nr III/132a/132b–III/133 w kierunku Lewin Kłodzki

100

Brzozowie – Česká Čermná

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/146/11–III/147

101

Czermna

D

pieszy

całodobowo

Miasto Kudowa-Zdrój – ul. Kościuszki na długości 10 m przed linią granicy państwowej, w rejonie znaku granicznego nr III/157/4

102

Pstrążna – Žďárky

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/164/26–III/164/27

103

Ostra Góra – Machovská Lhota

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/174–III/175

104

Pasterka – Machovský Křiž

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/180-ab

105

Radków – Bozanov

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga gminna nr 118740D w rejonie znaku granicznego nr III/185. Kontrola jest prowadzona na drodze z wykorzystaniem pobocza drogi

106

Tłumaczów

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 385, na odcinku 250 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/190, w kierunku miejscowości Tłumaczów

107

Głuszyca Górna – Jannovičky

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/207

108

Łomnica – Ruprechtický Špičák (vrchol)

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/215

109

Łomnica – Ruprechtický Špičák

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/215/11

110

Golińsk

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 35, na odcinku 100 m od przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/224, w kierunku miejscowości Golińsk, wraz z przyległym parkingiem

111

Mieroszów – Mezimĕstí

K

towarowy

w godzinach

otwarcia stacji

kolejowej

Miasto Mieroszów – stacja kolejowa wraz z torami stacyjnymi oraz tory szlakowe od 28,033 km do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/225/7

112

Łączna – Zdoňov

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/234

113

Chełmsko Śląskie – Libná

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/241

114

Okrzeszyn – Petřikovice

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/250

115

Lubawka – Královec

K

osobowy i towarowy

w godzinach

otwarcia stacji

kolejowej

Miasto Lubawka – przystanek osobowy wraz z torami stacyjnymi oraz tory szlakowe od 10,148 km do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr III/265/7

116

Lubawka

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 5, na długości 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/1, w kierunku miasta Lubawki

117

Niedamirów – Žacléř

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/8

118

Niedamirów – Horni Albeřice

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/13–IV/13/1

119

Przełęcz Okraj

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 368 od 3,900 km do 4,000 km przyległy do parkingu należącego do Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach, w kierunku miasta Kowar

120

Sowia Przełęcz – Sovi Sedlo

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/24

121

Śląski Dom – Lučni bouda

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/29

122

Równia pod Śnieżką – Lučni bouda

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/31

123

Przesieka – Špindlerův Mlýn

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/36–IV/36/6

124

Jagniątków – Petrova bouda

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/38

125

Czarna Przełęcz – Martinova bouda

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/39/11–IV39/12

126

Jakuszyce

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Odcinek drogi krajowej nr 3 od 494,600 km do 494,700 km w miejscowości Jakuszyce, zatoka parkingowa stanowiąca własność Nadleśnictwa Szklarska Poręba działka nr 375/358

127

Szrenica – Vosecka bouda

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/49/a-b-c

128

Jakuszyce

K

osobowy

w godzinach

otwarcia stacji

kolejowej

Miejscowość Jakuszyce – przystanek osobowy wraz z torami stacyjnymi oraz tory szlakowe od 37,070 km do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/51/11

129

Polana Jakuszycka – Harrachov

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/52

130

Orle – Jizerka

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/56

131

Stóg Izerski – Smrk

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/64

132

Czerniawa-Zdrój

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 361, na długości 150 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/67, w kierunku miasta Świeradowa-Zdroju

133

Świecie – Jindřichovice pod Smrkem

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/74

134

Miłoszów

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 12367, na długości 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/80, w kierunku miejscowości Miłoszów

135

Zawidów

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 355 na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/102/3, w kierunku miasta Zgorzelca

136

Zawidów – Frýdlant v Čechach

K

towarowy

w godzinach

otwarcia stacji

kolejowej

Stacja kolejowa Zawidów – obszar dworca kolejowego z przyległymi torami stacyjnymi i peronami oraz tory szlakowe nr 344 od 2,1 km do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego IV/104/16. Kontrola jest prowadzona na dworcu kolejowym w Zawidowie

137

Spytków – Ves

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/106/5

138

Lutogniewice – Andelka

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/111

139

Wygancice Żytawskie – Visnovska

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr IV/119

140

Bogatynia

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 352 na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/126, w kierunku miasta Bogatyni

141

Kopaczów – Oldrichov na Hranicich

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Tranzytowa droga wojewódzka nr 332, pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Republiką Czeską na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/144/10 w kierunku miejscowości Kopaczów oraz działka bezpośrednio przyległa do drogi

142

Porajów – Hrádek nad Nisou

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 2364D na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr IV/146 w kierunku miejscowości Porajów

Odcinek granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec

1

Porajów – Zittau

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 2364D na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 5 w kierunku miejscowości Porajów. Kontrola jest prowadzona na drodze powiatowej nr 2364D

2

Sieniawka

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 354 na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 9 w kierunku miejscowości Sieniawka oraz działka nr 158/1 bezpośrednio przylegająca do drogi nr 354 (zarządca działki – miasto i gmina Bogatynia). Kontrola jest prowadzona w kierunku wjazdowym na drodze nr 354 i na działce nr 158/1 oraz w kierunku wyjazdowym na drodze wojewódzkiej nr 354

3

Sieniawka tranzyt – Zittau

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Tranzytowa droga wojewódzka nr 332, pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Republiką Czeską na odcinku 75 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 10 w kierunku miejscowości Sieniawka oraz działka bezpośrednio przylegająca do drogi tranzytowej. Kontrola jest prowadzona na kierunku wjazdowym oraz na kierunku wyjazdowym na działce przylegającej do drogi tranzytowej

4

Krzewina Zgorzelecka

D

pieszy

od 8.00 do 20.00

W miejscowości Krzewina most graniczny, na odcinku 30 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej na wysokości znaku granicznego nr 71 w kierunku miejscowości Krzewina Zgorzelecka. Kontrola jest prowadzona przed mostem granicznym

5

Radomierzyce

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 352A na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 96 w kierunku miejscowości Radomierzyce

6

Zgorzelec – Goerlitz

K

osobowy

w godzinach

otwarcia stacji

kolejowej

Prowadzenie kontroli w pociągach osobowych na kierunkach wjazdowym do Polski i wyjazdowym z Polski, na stacjach kolejowych Zgorzelec Ujazd i Zgorzelec Miasto oraz w czasie ruchu pociągu między stacjami. Odległość od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 120 do stacji wynosi odpowiednio 1 km i 3 km

7

Zgorzelec

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga gminna na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w kierunku miasta Zgorzeleca oraz działka nr 6/3 bezpośrednio przylegająca do drogi. Kontrola jest prowadzona w kierunkach wjazdowym i wyjazdowym na drodze gminnej oraz działce nr 6/3

8

Zgorzelec

(most Staromiejski)

D

pieszy

całodobowo

W mieście Zgorzelecu – na odcinku 50 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej na moście Staromiejskim w kierunku miejscowości Zgorzelec. Kontrola jest prowadzona przed wejściem na most graniczny

9

Jędrzychowice

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Autostrada A4 (droga międzynarodowa E40) na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego 142 do skrzyżowania z drogą krajową nr 94

10

Pieńsk

D

pieszy

całodobowo

W mieście Pieńsku – na odcinku 30 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej na wysokości znaku granicznego nr 159 w kierunku miasta Pieńska. Kontrola jest prowadzona przed wejściem na most graniczny

11

Węgliniec – Horka

K

osobowy i towarowy

w godzinach

otwarcia stacji

kolejowej

Stacja kolejowa Węgliniec – obszar dworca kolejowego z przyległymi torami stacyjnymi i peronami od 26,1 do 26,7 km torów szlakowych nr 278. Kontrola jest przeprowadzana na dworcu kolejowym w Węglińcu

12

Przewóz – Podrosche

D

pieszy i osobowy,

zgodnie

z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 27 na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 234 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 350. Kontrola jest prowadzona na odcinku drogi krajowej nr 27

13

Łęknica – Krauschwitz

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 12 na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 285 do ronda w kierunku miasta Łęknicy. Kontrola jest prowadzona na odcinku drogi krajowej nr 12

14

Łęknica – Bad Muskau (most Kolejowy)

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Most Kolejowy w rejonie znaku granicznego nr 289. Kontrola jest prowadzona przy wejściu na most graniczny

15

Łęknica – Bad Muskau

D

pieszy i osobowy,

zgodnie

z parametrami drogi

całodobowo

Ulica 1 Maja w Łęknicy na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 291 do skrzyżowania z ulicą Hutniczą. Kontrola jest przeprowadzana na odcinku drogi gminnej nr 101923F – ul. 1 Maja w mieście Łęknicy

16

Łęknica

(park Mużakowski) – Bad Muskau (most Podwójny)

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Most Podwójny w rejonie znaku granicznego nr 295. Kontrola jest prowadzona przy wejściu na most graniczny

17

Łęknica

(park Mużakowski) – Bad Muskau (most Angielski)

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Most Angielski w rejonie znaku granicznego nr 298. Kontrola jest prowadzona przy wejściu na most graniczny

18

Siedlec – Zelz

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Betonowy most w rejonie znaku granicznego nr 322. Kontrola jest prowadzona przy wejściu na most graniczny

19

Olszyna – Forst

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 18 (międzynarodowa E–36) na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 332 w odległości 650 m w kierunku miasta Wrocławia wraz z przyległymi do drogi działkami nr: 1164/4, 1164/5 i 1/3

20

Zasieki – Forst

K

osobowy i towarowy

w godzinach

otwarcia stacji

kolejowej

Dworce kolejowe Tuplice i Żary wraz z torami stacyjnymi oraz odcinek kolejowy od 353,4 km torów szlakowych (miasto Żary) do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 351

21

Zasieki – Forst

D

pieszy i osobowy,

zgodnie

z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 289 na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 360 w odległości 300 m w kierunku miejscowości Zasieki wraz z przyległym parkingiem. Kontrola jest prowadzona w kierunku wjazdowym i wyjazdowym na przyległym parkingu w rejonie drogi wojewódzkiej nr 289 na działce nr 282/9

22

Gubinek – Guben

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 32, kontrola w kierunku wyjazdowym jest prowadzona na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 398 w odległości 470 m w kierunku miejscowości Gubinek, wraz z przyległą do drogi działką nr 210/3. Kontrola w kierunku wjazdowym jest prowadzona na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 398 w odległości 745 m w kierunku miejscowości Gubinek, wraz z przyległą do drogi działką nr 211/2

23

Gubin – Guben

D

pieszy i osobowy,

zgodnie

z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 138, kontrola w kierunku wjazdowym jest prowadzona na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 407 w odległości 151 m w kierunku miasta Gubina, na wydzielonej części pasa ruchu. Kontrola w kierunku wyjazdowym jest prowadzona na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 407 w odległości 111 m w kierunku miasta Gubina, na wydzielonej części pasa ruchu. Kontrola ruchu pieszego prowadzona jest przy wejściu na most graniczny w mieście Gubinie w rejonie znaku granicznego nr 407

24

Gubin – Guben (Wyspa Teatralna)

D

pieszy

całodobowo

Most na Wyspie Teatralnej w mieście Gubinie w rejonie znaku granicznego nr 408. Kontrola jest prowadzona przed wejściem na most graniczny

25

Gubin – Guben

K

osobowy i towarowy

w godzinach

otwarcia stacji

kolejowej

Dworzec kolejowy w mieście Gubinie wraz z torami stacyjnymi oraz tory szlakowe od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 413 do 2000 m torów szlakowych w kierunku miasta Gubina. Kontrola jest prowadzona na linii kolejowej nr 358

26

Żytowań – Coschen

D

pieszy i osobowy,

zgodnie

z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 1154F na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 424 w odległości około 70 m na utwardzonych zjazdach znajdujących się po obu stronach drogi w kierunku miejscowości Żytowań

27

Miłów – Eisenhüttenstadt

R

osobowy i towarowy

całodobowo

Port rzeczny – bulwar Jana Pawła II w Krośnie Odrzańskim

28

Świecko – Frankfurt

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 2, kontrola jest prowadzona w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 481 w odległości 1800 m w kierunku miasta Poznania, wraz z działką nr 3/7. Kontrola jest prowadzona w kierunku wyjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 481 w odległości 1800 m w kierunku miasta Poznania wraz z działką nr 3/6

29

Kunowice – Frankfurt

K

osobowy i towarowy

w godzinach

otwarcia stacji

kolejowej

Dworzec kolejowy w Świebodzinie i przystanek osobowy Słubice wraz z torami stacyjnymi oraz odcinek torów szlakowych nr 003 km osi stacji 475,925 (przystanek osobowy Słubice) do 407,344 km torów szlakowych (stacja Świebodzin)

30

Słubice – Frankfurt nad Odrą

D

pieszy, osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 29, kontrola jest prowadzona w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 490 na moście granicznym w odległości 100 m w kierunku miasta Słubic (ul. 1 Maja). Kontrola jest prowadzona w kierunku wyjazdowym na odcinku 200 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 490 na moście granicznym Słubice – Frankfurt nad Odrą do działki nr 672 (ul. Jedności Robotniczej)

31

Kostrzyn nad Odrą – Kietz

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 22, kontrola jest prowadzona w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 555 w odległości około 600 m w kierunku miasta Kostrzyna nad Odrą, wraz z przyległymi działkami nr 75/7 i 75/6 oraz działkami nr 76/95 i 76/93. Kontrola jest prowadzona w kierunku wyjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 555 w odległości około 600 m w kierunku miasta Kostrzyna nad Odrą, wraz z przyległą działką nr 69/12

32

Kostrzyn – Kietz

K

osobowy i towarowy

w godzinach

otwarcia stacji

kolejowej

Dworzec kolejowy Kostrzyn nad Odrą oraz odcinek kolejowy od 339,2 km linii kolejowej (nastawnia KOA1) do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 556

33

Gozdowice – Güstebieser Loose

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

i promu samochodowego

w okresie

kursowania

promu

Przystań promowa w Gozdowicach w rejonie znaku granicznego nr 607 oraz droga gminna prowadząca do drogi wojewódzkiej nr 126 wraz z parkingiem samochodowym w odległości 50 m od nabrzeża przystani

34

Osinów Dolny – Hohenwutzen

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 124 na odcinku 300 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 633 w kierunku miejscowości Osinów Dolny

35

Krajnik Dolny – Schwedt

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 26 na odcinku 400 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 696 w kierunku miasta Chojny

36

Widuchowa

R

osobowy i towarowy

całodobowo

Przystań rzeczna w miejscowości Widuchowa

37

Gryfino

R

osobowy i towarowy

całodobowo

Przystań rzeczna w mieście Gryfinie (Odra Zachodnia)

38

Gryfino – Mescherin

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 120 na odcinku 250 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 751 w kierunku miasta Gryfina

39

Szczecin – Gumieńce

K

osobowy i towarowy

w godzinach

otwarcia stacji

kolejowej

Stacja kolejowa Szczecin-Gumieńce oraz dworzec kolejowy Szczecin Główny z peronami i torami stacyjnymi, na których jest prowadzona kontrola graniczna, a także tory szlakowe nr 433 od 0,085 km do 3,161 km (rozjazd nr 2) Szczecin Główny – Szczecin-Gumieńce

40

Rosówek – Rosow

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 13 na odcinku 200 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 765 w kierunku miejscowości Kołbaskowo

41

Kołbaskowo – Pomellen

D

osobowy i towarowy

całodobowo

Autostrada A6. Kontrola jest prowadzona w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 772 w odległości 1100 m w kierunku miejscowości Kołbaskowo wraz z pasem wspomagającym znajdującym się na działkach nr: 203/10, 203/3 i 203/79. Kontrola jest prowadzona w kierunku wyjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 772 w odległości 1100 m w kierunku miejscowości Kołbaskowo

42

Warnik

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga gminna na odcinku 200 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwa w rejonie znaku granicznego nr 785 w kierunku miejscowości Warnik. Kontrola jest prowadzona na wydzielonym odcinku drogi w odległości 100 m od linii granicy państwowej

43

Lubieszyn – Linken

D

osobowy i towarowy

całodobowo

Droga krajowa nr 10 na odcinku 200 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 804 w kierunku miejscowości Lubieszyn oraz parking północny (działka nr 884/13) i południowy (działka nr 890/7)

44

Buk – Blankensee

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga gminna na odcinku 200 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwa w rejonie znaku granicznego nr 829 w kierunku miejscowości Buk. Kontrola prowadzona jest na wydzielonym odcinku drogi w odległości 100 m od linii granicy państwowej

45

Dobieszczyn

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 115 na odcinku 250 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 864 w kierunku miejscowości Tanowo

46

Świnoujście

K

osobowy

w godzinach

otwarcia stacji

kolejowej

Teren stacji końcowej Uznamskiej Kolei Nadmorskiej w Świnoujściu wraz z torami stacyjnymi (skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i ul. 11 Listopada)

47

Świnoujście – Garz

D

osobowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Odcinek drogi krajowej nr 93 (ul. Grunwaldzka), o długości 60 m, licząc od mostu na linii granicy państwowej przy znaku granicznym nr 898 – w głąb kraju

48

Świnoujście – Ahlbeck

D

osobowy, zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Odcinek drogi powiatowej nr 5723Z (ul. Wojska Polskiego), o długości 50 m, licząc od linii granicy państwowej w głąb kraju, wraz z zatoczką. Po prawej stronie od znaku granicznego nr 921, po lewej stronie od linii granicy państwowej przy znaku granicznym nr 920 wzdłuż podstawy nasypu linii kolejowej UBB

Odcinek granicy państwowej z Republiką Litewską

1

Berżniki

D

osobowy

całodobowo

Droga gminna Berżniki – granica państwa od miejsca przecięcia z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 032 na odcinku 100 m od linii granicy państwowej. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola graniczna odbywa się na wydzielonym odcinku drogi

2

Podlaski

D

osobowy

całodobowo

Droga gminna Berżniki – granica państwa od miejsca przecięcia z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 044 na odcinku 100 m od linii granicy państwowej. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola graniczna odbywa się na wydzielonym odcinku drogi

3

Ogrodniki

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 16 od miejsca przecięcia z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 066 na odcinku 400 m od linii granicy państwowej. Kontrola odbywa się przy zmienionej organizacji ruchu na wydzielonym odcinku drogi i w równoległych zatokach

4

Burbiszki

D

osobowy

całodobowo

Droga gminna Burbiszki – granica państwa od miejsca przecięcia z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 085 na odcinku 150 m od linii granicy państwowej. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola graniczna odbywa się na wydzielonym odcinku drogi

5

Trakiszki

K

osobowy i towarowy

w godzinach

otwarcia stacji

kolejowej

Stacja PKP w miejscowości Trakiszki – 2 perony z 4 torami stacyjnymi w odległości 4100 m od linii granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 115 i trasa przejazdu pociągu osobowego pomiędzy stacjami PKP Trakiszki – Suwałki – Trakiszki

6

Krejwiany

D

osobowy

całodobowo

Droga gminna Krejwiany – granica państwa od miejsca przecięcia z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 117 na odcinku 100 m od linii granicy państwowej. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola graniczna odbywa się na wydzielonym odcinku drogi

7

Trompole

D

osobowy

całodobowo

Droga gminna Trompole – granica państwa od miejsca przecięcia z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 127 na odcinku 150 m od linii granicy państwowej. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola graniczna odbywa się na wydzielonym odcinku drogi

8

Budzisko

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 8 od miejsca przecięcia z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 140 na odcinku 400 m od linii granicy państwowej. Kontrola odbywa się przy zmienionej organizacji ruchu na wydzielonym odcinku drogi i równoległych zatokach

9

Poszeszupie

D

osobowy

całodobowo

Droga gminna Poszeszupie – granica państwa od miejsca przecięcia z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 159–160 na odcinku 100 m od linii granicy państwowej. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola graniczna odbywa się na wydzielonym odcinku drogi

10

Krejwiany – gmina Rutka Tartak

D

osobowy

całodobowo

Droga gminna Krejwiany – granica państwa od miejsca przecięcia z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 173–174 na odcinku 400 m od linii granicy państwowej. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola graniczna odbywa się na wydzielonym odcinku drogi

11

Sudawskie

D

osobowy

całodobowo

Droga gminna Wiżajny – Sudawskie – granica państwa od miejsca przecięcia z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 190 na odcinku 65 m od linii granicy państwowej. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola graniczna odbywa się na wydzielonym odcinku drogi

12

Grzybina

D

osobowy

całodobowo

Droga gminna Grzybina – granica państwa od miejsca przecięcia z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 210–211 na odcinku 100 m od linii granicy państwowej. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola graniczna odbywa się na wydzielonym odcinku drogi

Odcinek granicy państwowej z Republiką Słowacką

1

Roztoki Górne

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/33

2

Balnica

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/52/2

3

Łupków – Palota

K

osobowy i towarowy

w godzinach

otwarcia stacji

kolejowej

Miejscowość Stary Łupków – 1 peron z 4 z torami stacyjnymi oraz tory szlakowe od granicy państwowej

4

Radoszyce

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Miejscowość Radoszyce – kontrola jest przeprowadzana wzdłuż drogi Radoszyce – granica państwowa – Palota na odcinku granica państwowa – parking samochodowy znajdujący się 500 m od granicy państwowej

5

Czeremcha

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/141

6

Barwinek

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 19 od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr I/155 na długości 200 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Dukli (do stacji paliw). Pasy ruchu: w kierunku wjazdowym – 3 pasy ruchu, w kierunku wyjazdowym – 3 pasy ruchu

7

Ożenna

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 992 na odcinku 40 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaków granicznych nr I/197 i nr I/198. Kontrola jest przeprowadzana na drodze w rejonie znaków granicznych nr I/197 i nr I/198

8

Konieczna

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 977 na długości 100 m od linii granicy państwowej w kierunku miasta Gorlic. Kontrola jest przeprowadzana na drodze

9

Wysowa-Zdrój – Regetovka

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/223

10

Blechnarka

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/230

11

Wysowa-Zdrój – Cigel'ka

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr I/241/2a

12

Muszynka

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 75 na długości 130 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Muszynka. Miejsce kontroli i zmiana organizacji ruchu następuje zgodnie z planem organizacji ruchu na czas tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej opracowanym przez zarządcę drogi

13

Muszyna – Plaveč

K

osobowy i towarowy

w godzinach

otwarcia stacji

kolejowej

Miasto Muszyna – 1 peron z 2 torami stacyjnymi. Kontrola jest przeprowadzana na długości 225 m

14

Leluchów

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga na długości 150 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Leluchów, znajdująca się na terenie działki gminnej o numerze ewidencyjnym 219, obręb Leluchów, gmina Muszyna. Kontrola jest prowadzona na drodze z wykorzystaniem dwóch pasów drogi na kierunku wjazdowym i wyjazdowym

15

Muszyna – Legnava

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/15/10

16

Żegiestów – Sulin

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/33/4–5. Miejsce prowadzenia kontroli: przy zejściu z kładki

17

Wierchomla

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/45

18

Piwniczna-Zdrój – Mnišek nad Popradom

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 87 od miejsca przecięcia z liniami granicy mostu drogowego w odległości 190 m w kierunku miejscowości Piwniczna-Zdrój. Miejsce prowadzenia kontroli: droga krajowa nr 87, droga dojazdowa do mostu granicznego na wydzielonym środkowym pasie jezdni o długości 75 m, możliwość zawracania na czterowlotowym rondzie łączącym drogę krajową nr 78, drogę nr 971, drogę w kierunku Łomnicy oraz dojazd do mostu granicznego

19

Piwniczna

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa w odległości 230 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Piwniczna. Kontrola jest prowadzona na drodze z wykorzystaniem parkingu w miejscowości Podolik

20

Piwowarówka

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/57/2

21

Eliaszówka

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/62/6

22

Jaworki – Litmanová

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/71

23

Jaworki – Stránany

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/76

24

Szlachtowa

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/83

25

Szczawnica – Lesnica

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/91

26

Szczawnica – Lesnica

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/94

27

Sromowce Niżne

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/105

28

Sromowce Wyżne

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/114/1

29

Niedzica

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 1639K na długości 30 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Niedzica. Kontrola jest prowadzona na drodze z wykorzystaniem parkingu

30

Kacwin

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Skrzyżowanie dróg gminnych w odległości 950 m od znaku granicznego nr II/140/6 oraz odległości 700 m od znaku granicznego nr II/138/1–2. Kontrola jest prowadzona w rejonie skrzyżowania dróg

31

Kacwin II/140

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/140

32

Łapszanka

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/160/6

33

Jurgów

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 49 na odcinku 150 m, począwszy od linii granicy w kierunku miejscowości Jurgów. Kontrola będzie się odbywać na drodze z wykorzystaniem zatoki. Miejsce kontroli i zmiana organizacji ruchu następuje zgodnie z planem organizacji ruchu na okres tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej opracowanym przez zarządcę drogi

34

Łysa Polana

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 960 na długości 160 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Bukowina Tatrzańska. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem poboczy drogi

35

Rysy

D

pieszy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/210

36

Góra Magura

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr II/267

37

Chochołów

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 959 od miejsca przecięcia z linią graniczną w rejonie znaku granicznego nr II/281 w kierunku miejscowości Chochołów

38

Chochołów III/1

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/1. Miejsce prowadzenia kontroli: szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/1

39

Chyżne

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr 7 na długości 70 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Chyżne. Miejsce kontroli i zmiana organizacji ruchu następuje zgodnie z planem organizacji ruchu na czas tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej opracowanym przez zarządcę drogi

40

Winiarczykówka

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 962 na długości 50 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Lipnica Wielka. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem pobocza

41

Przywarówka

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/75

42

Babia Góra

D

pieszy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/81/2

43

Zawoja-Czatoża

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/88/10

44

Przełęcz Jałowiecka – Gluchačky

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/93

45

Moczarki

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/94

46

Korbielów

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga wojewódzka nr 945 na długości 20 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Korbielów. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem parkingu

47

Pilsko

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/109

48

Ujsoły

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga powiatowa nr 1439S na długości 40 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Ujsoły. Kontrola jest przeprowadzana na drodze z wykorzystaniem zatoki

49

Przełęcz Przysłop

D

pieszy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/151

50

Przegibek

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/158/10–11

51

Rycerka

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/163/7

52

Wielka Racza

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/168

53

Kikula

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/175

54

Bór

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga gminna pomiędzy znakami granicznymi nr III/179/7–III/180

55

Zwardoń – Skalité-Skalanka

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/182/5–183

56

Góra Gomółka

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/184

57

Zwardoń – Skalité

D

pieszy i rowerowy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/184/13–14

58

Zwardoń – Skalité

K

osobowy i towarowy

w godzinach

otwarcia stacji

kolejowej

Miejscowość Zwardoń – 2 perony z 3 torami stacyjnymi w odległości 500 m od granicy państwa. Kontrola jest przeprowadzana w pociągu z wykorzystaniem peronów na długości 300 m

59

Zwardoń – Skalité Platforma

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga krajowa nr S1 w odległości 950 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Milówka z wykorzystaniem wydzielonych zatok po obu stronach drogi na długości 200 m

60

Zwardoń – Mýto

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga gminna na długości 40 m od linii granicy państwowej w kierunku miejscowości Milówka. Kontrola jest prowadzana z wykorzystaniem wydzielonych zatok po obu stronach drogi na długości 200 m

61

Jaworzynka

D

pieszy

całodobowo

Szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego nr III/198

62

Jaworzynka – Čierne – Skalité

D

osobowy i towarowy,

zgodnie z parametrami drogi

całodobowo

Droga gminna nr 617018S na odcinku 20 metrów od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej pomiędzy znakami granicznymi nr III/197/16 III/198a w kierunku miejscowości Jaworzynka. Kontrola jest prowadzona na drodze w rejonie znaku granicznego nr III/197/16

Morski odcinek granicy państwowej

1

Świnoujście

M

osobowy i towarowy

całodobowo

Obiekty portowe portu w Świnoujściu służące do regularnych połączeń promowych

2

Kołobrzeg

M

osobowy i towarowy

całodobowo

Nabrzeża portowe portu w Kołobrzegu służące do regularnych połączeń promowych

3

Darłowo

M

osobowy i towarowy

całodobowo

Nabrzeża portowe portu w Darłowie służące do regularnych połączeń promowych

4

Ustka

M

osobowy i towarowy

całodobowo

Nabrzeża portowe portu w Ustce służące do regularnych połączeń promowych

5

Gdynia

M

osobowy i towarowy

całodobowo

Obiekty portowe portu w Gdyni służące do regularnych połączeń promowych

6

Gdańsk-Port

M

osobowy i towarowy

całodobowo

Obiekty portowe portu w Gdańsku-Porcie służące do regularnych połączeń promowych

Lotnicze przejścia graniczne

1

Warszawa-Okęcie

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Warszawa-Okęcie

2

Łódź-Lublinek

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Łódź-Lublinek

3

Bydgoszcz

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Bydgoszcz

4

Kraków-Balice

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Kraków-Balice

5

Katowice-Pyrzowice

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Katowice-Pyrzowice

6

Gdańsk-Rębiechowo

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Gdańsk-Rębiechowo

7

Wrocław-Strachowice

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice

8

Szczecin-Goleniów

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Szczecin-Goleniów

9

Rzeszów-Jasionka

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Rzeszów-Jasionka

10

Poznań-Ławica

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Poznań-Ławica

11

Warszawa-Modlin

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Warszawa-Modlin

12

Świdnik k. Lublina

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego w Świdniku k. Lublina

13

Zielona Góra-Babimost

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Zielona Góra-Babimost

14

Kielce-Masłów

L

osobowy i towarowy

od 6.00 do 20.00,

od maja

do września

w godz. 6.00–22.00

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Kielce-Masłów

15

Mielec

L

osobowy

od 7.00 do 20.00,

od maja

do września

w godz. 7.00–22.00

Lotnisko Mielec Sp. z o.o. w Mielcu

16

Mazury

L

osobowy i towarowy

całodobowo

Zasięg terytorialny dodatkowego lotniczego przejścia granicznego Mazury

17

Radom-Sadków

L

osobowy i towarowy

od 6.00 do 00.00

Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego Radom-Sadków

18

Lubin

L

osobowy

od 6.00 do 20.00,

od maja

do września

w godz. 6.00–22.00

Lotnisko Aeroklubu Zagłębia Miedziowego

 

Objaśnienia:

D – drogowe przejście graniczne

K – kolejowe przejście graniczne

R – rzeczne przejście graniczne

M – morskie przejście graniczne

L – lotnicze przejście graniczne

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-29
  • Data wejścia w życie: 2018-11-06
  • Data obowiązywania: 2018-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw