| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać karta powinności w części dotyczącej nowej istotnej usługi

Na podstawie art. 21b ust. 13 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 650, 915 i 1717) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Elementy karty powinności]

Opis nowej istotnej usługi w karcie powinności zawiera:

1) informacje ogólne dotyczące nowej istotnej usługi, w tym:

a) nazwę, typ, charakter i czas trwania nowej istotnej usługi,

b) cel wprowadzenia nowej istotnej usługi,

c) wskazanie kosztu całkowitego nowej istotnej usługi z informacją o kosztach bezpośrednich, pośrednich i ogólnego zarządu w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629, 2212 i 2244) w kolejnych latach objętych kartą powinności,

d) wskazanie rodzaju kosztów zaliczonych do kosztów bezpośrednich, pośrednich i ogólnego zarządu i ich wielkości związanych z nową istotną usługą, w tym kosztów działań promocyjnych, w kolejnych latach objętych kartą powinności,

e) wskazanie wielkości nakładów inwestycyjnych niezbędnych do poniesienia z tytułu nowej istotnej usługi, w kolejnych latach objętych kartą powinności,

f) wskazanie źródeł finansowania kosztów i nakładów inwestycyjnych związanych z nową istotną usługą, w kolejnych latach objętych kartą powinności,

g) plan przepływów pieniężnych związanych z nową istotną usługą, w kolejnych latach objętych kartą powinności,

h) plan rachunku wyników związanych z nową istotną usługą, w kolejnych latach objętych kartą powinności,

i) ocenę opłacalności przedsięwzięcia, w kolejnych latach objętych kartą powinności, oraz wpływu na rentowność i płynność finansową jednostki publicznej radiofonii i telewizji,

j) wskazanie niezbędnego zatrudnienia do realizacji nowej istotnej usługi,

k) harmonogram wdrażania nowej istotnej usługi;

2) analizę wartości publicznej, w tym:

a) przewidywaną wartość publiczną nowej istotnej usługi,

b) wskazanie zapotrzebowania społecznego na planowaną nową istotną usługę,

c) wskazanie, że nowa istotna usługa będzie służyła demokratycznym, społecznym i kulturalnym potrzebom społeczeństwa oraz pluralizmowi mediów,

d) zasięg nowej istotnej usługi uwzględniający jak najszerszy stopień jej dostępności dla obywateli, w tym określenie pól dystrybucji i grupy adresatów,

e) analizę SWOT, tj. szanse, zagrożenia, mocne i słabe strony nowej istotnej usługi w odniesieniu do społeczeństwa;

3) wpływ nowej istotnej usługi na rynek, w tym:

a) wskazanie liczby oraz podobieństw i różnic w stosunku do istniejących podobnych usług na rynku zewnętrznym i w ramach działalności nadawcy,

b) określenie wpływu nowej usługi na rynek właściwy.

§ 2. [Wskazanie innych informacji o planowanej nowej istotnej usłudze]

Jednostka publicznej radiofonii i telewizji może przedstawić również inne niż wskazane w § 1 informacje o planowanej nowej istotnej usłudze.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: W. Kołodziejski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »