reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII1)

z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzory:

a) wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów, zwanego dalej „zezwoleniem”,

b) zezwolenia,

c) specjalnej cechy nadawanej do poświadczania wykonywania czynności objętej zezwoleniem;

2) rodzaje zabezpieczeń druków zezwoleń przed podrobieniem lub przerobieniem.

§ 2. [Wzór wniosku o wydanie zezwolenia]

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Wzór zezwolenia]

Wzór zezwolenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Zabezpieczenia przed podrobieniem lub przerobieniem]

1. Druk zezwolenia zawiera następujące zabezpieczenia przed podrobieniem lub przerobieniem:

1) w papierze:

a) dwutonowy znak wodny,

b) włókna zabezpieczające, aktywne w promieniowaniu UV,

c) włókna widoczne w świetle dziennym,

d) zabezpieczenia chemiczne przed próbami usuwania lub dokonywania zmian zapisów w dokumencie;

2) w druku:

a) tło giloszowe z logotypem Głównego Urzędu Miar wykonanym w giloszu,

b) mikrodruki,

c) zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu UV (logotyp Głównego Urzędu Miar oraz seria i numer druku),

d) zastosowanie farby irydyscentnej.

2. Druki zezwoleń są drukami ścisłego zarachowania.

§ 5. [Wzór specjalnej cechy]

Wzór specjalnej cechy nadawanej do poświadczania wykonywania czynności objętej zezwoleniem określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii: J. Emilewicz


1) Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).

2) Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu:

1) Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych, zezwolenia na prowadzenie warsztatu oraz specjalnej cechy nadawanej do poświadczania wykonywania czynności objętej zezwoleniem (Dz. U. poz. 509), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2018 r.,

2) Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych (Dz. U. poz. 295), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2019 r.

- w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. poz. 1480).

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
z dnia 7 marca 2019 r. (poz. 486)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ZEZWOLENIA]

Załącznik nr 2

WZÓR ZEZWOLENIA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR SPECJALNEJ CECHY NADAWANEJ DO POŚWIADCZANIA WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OBJĘTEJ ZEZWOLENIEM]

Załącznik nr 3

WZÓR SPECJALNEJ CECHY NADAWANEJ DO POŚWIADCZANIA WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OBJĘTEJ ZEZWOLENIEM

1. Wzór specjalnej cechy nadawanej do poświadczenia wykonywania czynności objętej zezwoleniem określa poniższy rysunek.

infoRgrafika

2. Cecha, o której mowa w ust. 1, składa się z dwóch elementów:

1) dużych liter „PL” ustalonych jako oznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2) umieszczonego powyżej numeru złożonego z cyfr od 0001 do 9999.

3. Litery i cyfry cechy mają krój Arial pogrubiony. Minimalna wysokość liter i cyfr wynosi 1,5 mm, proporcje wymiarów powinny być zachowane.

4. Wielkość specjalnej cechy powinna być odpowiednio dopasowana do miejsc jej nakładania.

W przypadku plomb zawieszonych na drucie wizerunek specjalnej cechy powinien być wyciśnięty po dwóch stronach plomby.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama