reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 marca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji

Na podstawie art. 35a ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji (Dz. U. poz. 423, z 2011 r. poz. 557, z 2014 r. poz. 1236, z 2015 r. poz. 717 oraz z 2018 r. poz. 219) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 w pkt 1 przed wyrazami „dyrektora biura” dodaje się wyrazy „dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”,”;

2) w § 7 w ust. 1 w pkt 3:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) komórka organizacyjna właściwa do spraw doskonalenia zawodowego Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznycznego Policji „BOA” – w stosunku do policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w tej jednostce,”,

b) w lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji – w stosunku do policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w komórkach organizacyjnych właściwych do spraw realizacyjnych, minersko-pirotechnicznych oraz prac podwodnych, a także w stosunku do policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych Policji mających swoje siedziby na obszarze działania komendantów wojewódzkich Policji albo Komendanta Stołecznego Policji”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 14 treść w kolumnie nr 2 otrzymuje brzmienie: „Stanowiska w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” i w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji**”;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia tytuł części II otrzymuje brzmienie:

„II. Kryteria oceny prób testu sprawności fizycznej dla policjantów ubiegających się o podjęcie służby lub pełniących służbę w komórkach właściwych w sprawach realizacyjnych, minersko-pirotechnicznych, prac podwodnych oraz w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” i samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych Policji”.

§ 2. [Przepis przejściowy]

Do badań psychofizjologicznych oraz badań psychologicznych lub testów sprawności fizycznej zarządzonych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2019 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama