| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie gospodarki finansowej Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”.

§ 2. [Obsługa finansowo-księgowa Funduszu]

Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, zwanego dalej „dysponentem Funduszu”.

§ 3. [Projekt planu finansowego Funduszu]

1. Projekt planu finansowego i plan finansowy Funduszu opracowuje dysponent Funduszu.

2. Projekt planu finansowego Funduszu sporządza się w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

§ 4. [Plan finansowy Funduszu]

Plan finansowy Funduszu obejmuje:

1) stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań Funduszu na początek roku;

2) przychody Funduszu;

3) koszty realizacji zadań Funduszu;

4) stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań Funduszu na koniec roku.

§ 5. [Termin zatwierdzenia planu finansowego Funduszu]

W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej dysponent Funduszu zatwierdza plan finansowy Funduszu, celem zapewnienia jego zgodności z ustawą budżetową.

§ 6. [Koszty realizacji zadań Funduszu]

1. Koszty realizacji zadań Funduszu są ponoszone do wysokości kwot określonych w planie finansowym Funduszu.

2. Koszty obsługi Funduszu obciążają Fundusz.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »