reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z 2016 r. poz. 1614 oraz z 2017 r. poz. 1470) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 8 w pkt 3, w § 5a w ust. 8 w pkt 3, w § 6 w ust. 8 w pkt 3, w § 6a w ust. 8 w pkt 3, w § 6b w ust. 8 w pkt 3, w § 6c w ust. 8 w pkt 2 oraz w § 7 w ust. 5 w pkt 3 po wyrazach „rozporządzenia nr 702/2014” dodaje się przecinek i wyrazy „sporządzone zgodnie ze wzorem nr 9a określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia”;

2) w § 6a w ust. 1 wyrazy „Rynku Rolnego” zastępuje się wyrazami „Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) wzór nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) po wzorze nr 9 dodaje się wzór nr 9a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

c) wzór nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów do wniosków o udzielenie dotacji]

Do wniosków o udzielenie dotacji, o których mowa w § 5 ust. 1, § 5a ust. 1, § 6 ust. 1, § 6a ust. 1, § 6b ust. 1, § 6c ust. 1, § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Sporządzanie rozliczenia w 2019 r.]

W 2019 r. rozliczenie, o którym mowa w § 8 ust. 12 rozporządzenia zmienianego w § 1, sporządza się zgodnie ze wzorem nr 3 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

Załącznik 1. [WZÓR - ROZLICZENIE DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW WYKONANIA BADANIA PODSTAWOWEGO NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ, POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ, ROLNICTWA EKOLOGICZNEGOPOD TYTUŁEM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 23 kwietnia 2019 r. (poz. 901)

Załącznik nr 1

WZÓR - ROZLICZENIE DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW WYKONANIA BADANIA PODSTAWOWEGO NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ, POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ, ROLNICTWA EKOLOGICZNEGOPOD TYTUŁEM

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - OŚWIADCZENIE PRODUCENTA ROLNEGO, ŻE JEST MIKROPRZEDSIĘBIORCĄ ALBO MAŁYM LUB ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCĄ]

Załącznik nr 2

WZÓR - OŚWIADCZENIE PRODUCENTA ROLNEGO, ŻE JEST MIKROPRZEDSIĘBIORCĄ ALBO MAŁYM LUB ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCĄ

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW BADAŃ W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW BADAŃ W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama