| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie norm wyżywienia przysługujących funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 149 ust. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 828) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) normy wyżywienia;

2) przypadki, w których normy wyżywienia mogą zostać podwyższone;

3) wartości pieniężne norm wyżywienia oraz sposób ich corocznej waloryzacji.

§ 2. [Normy wyżywienia]

1. Ustala się następujące normy wyżywienia:

1) zasadniczą normę wyżywienia – „SZ”;

2) dodatkową normę wyżywienia – „DU”;

3) normę napojów – „N”.

2. Ilość produktów żywnościowych dla norm wyżywienia jest określona w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Zasadnicza norma wyżywienia]

Zasadnicza norma wyżywienia „SZ” przysługuje w naturze funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”:

1) w pełnej wysokości w przypadkach, o których mowa w art. 149 ust. 2 pkt 1–4, 6 i 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, zwanej dalej „ustawą”;

2) w wysokości podwyższonej w przypadku, o którym mowa w art. 149 ust. 2 pkt 5 ustawy.

§ 4. [Ilość posiłków w zasadniczej normie żywienia]

Zasadnicza norma wyżywienia „SZ” składa się z trzech posiłków odpowiadających procentowej wartości pieniężnej w następujących proporcjach:

1) śniadanie – 25%;

2) obiad – 50%;

3) kolacja – 25%.

§ 5. [Dodatkowa norma wyżywienia]

W przypadku, o którym mowa w art. 149 ust. 2 pkt 8 ustawy, funkcjonariuszowi przysługuje w naturze dodatkowa norma wyżywienia „DU” określona w § 9 pkt 3.

§ 6. [Dodatkowa norma wyżywienia]

W przypadkach, o których mowa w art. 149 ust. 2 pkt 4, 6 i 7 ustawy, funkcjonariuszowi przysługuje dodatkowa norma wyżywienia „DU” w naturze określona w § 9 pkt 4.

§ 7. [Norma wyżywienia dla osób powołanych do odbycia ćwiczeń w jednostce przewidzianej do militaryzacji]

Osobom powołanym do odbycia ćwiczeń w jednostce przewidzianej do militaryzacji przysługuje:

1) zasadnicza norma wyżywienia „SZ”, jeżeli czas ćwiczeń wynosi ponad 12 godzin;

2) 75% zasadniczej normy wyżywienia „SZ”, jeżeli czas ćwiczeń wynosi od 8 do 12 godzin;

3) 35% zasadniczej normy wyżywienia „SZ”, jeżeli czas ćwiczeń wynosi od 4 do 8 godzin.

§ 8. [Żywienie funkcjonariuszy w placówkach gastronomicznych]

1. W przypadku braku możliwości zapewnienia funkcjonariuszom wyżywienia w naturze w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych dopuszcza się wyżywienie funkcjonariuszy w placówkach gastronomicznych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, normę wyżywienia podwyższa się.

§ 9. [Wartości pieniężne norm wyżywienia]

Wartości pieniężne norm wyżywienia wynoszą:

1) zasadnicza norma wyżywienia „SZ” – 14,83 zł;

2) dodatkowa norma wyżywienia „DU” – 6,64 zł;

3) dodatkowa norma wyżywienia „DU” w wysokości 150% – 9,96 zł;

4) dodatkowa norma wyżywienia „DU” w wysokości 50% – 3,32 zł;

5) norma napojów „N” – 2,50 zł.

§ 10. [Waloryzacja wartości pieniężnej norm wyżywienia]

Wartości pieniężne norm wyżywienia podlegają corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752). Podstawę waloryzacji stanowią wartości pieniężne norm wyżywienia w roku poprzedzającym rok, w którym nastąpiła waloryzacja.

§ 11. [Stosowanie przepisów ustawy]

Przepisy rozporządzenia w zakresie norm wyżywienia, przypadków, w których normy wyżywienia mogą zostać podwyższone oraz wartości pieniężnych norm wyżywienia, mają zastosowanie od dnia 2 lutego 2019 r.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. J. Zieliński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. poz. 862), które utraciło moc na podstawie art. 389 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 828).

Załącznik 1. [ILOŚĆ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA NORM WYŻYWIENIA „SZ”, „DU” I „N”]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 9 maja 2019 r. (poz. 930)

ILOŚĆ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA NORM WYŻYWIENIA „SZ”, „DU” I „N”

Lp.

Nazwa grupy produktów żywnościowych

Norma wyżywienia w ciągu doby (w gramach na osobę)

„SZ”

„DU”

„N”

1

2

3

4

5

1

Strączkowe

27

 

2

Zbożowe

73

 

3

Pieczywo

670

100

 

4

Mięso i przetwory w przeliczeniu na mięso

292

85

 

5

Tłuszcze zwierzęce w przeliczeniu na smalec

19

 

6

Tłuszcze roślinne w przeliczeniu na olej

10

 

7

Mleko i przetwory w przeliczeniu na mleko

790

400

 

8

Masło i śmietana w przeliczeniu na masło

46

20

 

9

Jaja (g/szt.)

25/0,5

25/0,5

 

10

Ryby i przetwory w przeliczeniu na tusze ryb morskich

58

 

11

Ziemniaki

700

 

12

Warzywa i owoce bogate w witaminę C

132

100

 

13

Warzywa i owoce bogate w karoten

160

100

 

14

Inne warzywa i owoce

365

400

 

15

Cukry i słodycze w przeliczeniu na cukier

73

20

20*)

16

Woda mineralna (l)

1,5

17

Herbata lub kawa

5*)

 

*) W przypadku wydawania produktu żywnościowego w postaci gorącego napoju.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »