| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Wosia

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zadania Ministra]

Minister – Członek Rady Ministrów, zwany dalej „ministrem”, wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. [Kompetencje ministra]

Do zakresu działania ministra należy w szczególności:

1) analiza potrzeb i przygotowywanie propozycji kierunków działań w zakresie pomocy humanitarnej;

2) promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki pomocy humanitarnej;

3) wspieranie działań związanych z udzielaniem pomocy humanitarnej;

4) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym z kościołami i związkami wyznaniowymi, w zakresie pomocy humanitarnej;

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

§ 3. [Szczegółowe kompetencje ministra]

1. Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2, może z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów:

1) żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od organów administracji rządowej;

2) przekazać, z urzędu lub na wniosek właściwego organu, sprawę należącą do właściwości więcej niż jednego organu administracji rządowej do załatwienia wskazanemu przez siebie ministrowi, z zastrzeżeniem właściwości wynikającej z odrębnych przepisów, zawiadamiając o tym właściwe organy.

2. Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2, współdziała w szczególności z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

3. Organy administracji rządowej informują ministra o sprawach z zakresu udzielania pomocy humanitarnej, realizowanej w zakresie ich właściwości.

§ 4. [Obsługa ministra]

Obsługę ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 5. [Ekspertyzy i opracowania]

W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań minister może:

1) powoływać zespoły do opracowywania określonych zagadnień;

2) zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 4 czerwca 2019 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »