| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym

Na podstawie art. 444 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Określa się limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2019/2020.

§ 2. [Limit przyjęć na kierunek lekarski]

Limit przyjęć na studia na kierunek lekarski w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2019/2020 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Limit przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny]

Limit przyjęć na studia na kierunek lekarsko-dentystyczny w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2019/2020 określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730 i 823.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny (Dz. U. poz. 1381 i 1845).

Załącznik 1. [LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA KIERUNEK LEKARSKI W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 16 lipca 2019 r. (poz. 1344)

Załącznik nr 1

LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA KIERUNEK LEKARSKI W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Lp.

Nazwa uczelni

Jednolite studia magisterskie prowadzone

w formie

stacjonarnej

w języku polskim

Jednolite studia magisterskie prowadzone

w formie

stacjonarnej

w języku polskim

– miejsca dla cudzoziemców*

Jednolite studia

magisterskie

prowadzone

w formie studiów

niestacjonarnych

w języku polskim

Jednolite studia

magisterskie

prowadzone

w formie studiów

stacjonarnych/

niestacjonarnych

w języku innym niż

język polski

1

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

184

2

90

126

2

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

204

5

72

72

3

Gdański Uniwersytet Medyczny

316

6

48

171

4

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

690

7

155

164

5

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

240

5

50

125

6

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

310

4

70

200

7

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

670**

15

100

104

8

Uniwersytet Medyczny

im. Karola Marcinkowskiego

w Poznaniu

340

2

104

200

9

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

250

2

20

140

10

Warszawski Uniwersytet Medyczny

550

12

130

150

11

Uniwersytet Medyczny

im. Piastów Śląskich

we Wrocławiu

266

17

105

150

12

Uniwersytet

Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie

120

0

0

110

13

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

75

0

50

50

14

Uniwersytet Rzeszowski

80

0

50

30

15

Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

60

0

60

0

16

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza

Modrzewskiego z siedzibą

w Krakowie

100

0

0

100

17

Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie

90

0

0

0

18

Uniwersytet Opolski

120

0

40

0

19

Uniwersytet

Technologiczno-Humanistyczny

im. Kazimierza Pułaskiego

w Radomiu

100

0

40

0

20

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

100

0

40

0

21

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

100

0

0

0

 

* Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit miejsc dla cudzoziemców zwiększa limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.

** W tym 150 miejsc finansowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Załącznik 2. [LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020]

Załącznik nr 2

LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Lp.

Nazwa uczelni

Jednolite studia magisterskie prowadzone

w formie

stacjonarnej

w języku polskim

Jednolite studia magisterskie prowadzone

w formie

stacjonarnej

w języku polskim

– miejsca dla cudzoziemców*

Jednolite studia

magisterskie

prowadzone

w formie studiów

niestacjonarnych

w języku polskim

Jednolite studia

magisterskie

prowadzone

w formie studiów

stacjonarnych/

niestacjonarnych

w języku innym niż

język polski

1

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

75

0

15

0

2

Gdański Uniwersytet Medyczny

47

2

22

0

3

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

125

5

60

36

4

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

60

2

20

20

5

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

80

0

20

70

6

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

120

2

36

36

7

Uniwersytet Medyczny

im. Karola Marcinkowskiego

w Poznaniu

68

2

14

70

8

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

100

2

15

30

9

Warszawski Uniwersytet Medyczny

72

4

28

22

10

Uniwersytet Medyczny

im. Piastów Śląskich

we Wrocławiu

52

5

28

30

 

* Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit miejsc dla cudzoziemców zwiększa limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »