reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom przez sądy oraz centralną informację za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Na podstawie art. 43a ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa warunki organizacyjno-techniczne dotyczące:

1) formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądu prowadzącego rejestr zastawów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

2) formy wniosków o wydanie odpisów, zaświadczeń i udzielenie informacji oraz ich składania do centralnej informacji o zastawach rejestrowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

3) formy orzeczeń i pism sądowych doręczanych wnioskodawcom przez sąd prowadzący rejestr zastawów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

4) formy odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych przez centralną informację o zastawach rejestrowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2. [Składanie wniosków i dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego]

1. Składanie wniosków i dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, może być dokonane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez zarejestrowanego użytkownika, przez którego rozumie się osobę, której przydzielony został unikalny adres internetowy powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem oraz ważnym kwalifikowanym certyfikatem użytkownika.

2. Adres systemu teleinformatycznego jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

§ 3. [Wnioski na urzędowych formularzach]

Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, wypełnia się na urzędowych formularzach dostępnych pod adresem określonym w § 2 ust. 2 i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 4. [Dokumenty dołączone do wniosków]

Dokumenty dołączone do wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1, składa się w jednym z formatów wskazanych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości i opatruje kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób uprawnionych do ich podpisania.

§ 5. [Doręczanie orzeczeń i pism sądowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego]

Orzeczenia i pisma sądowe, o których mowa w § 1 pkt 3, są doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w formacie pdf (Portable Document Format) i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika sądu prowadzącego rejestr zastawów.

§ 6. [Doręczanie odpisów, zaświadczeń i informacji z rejestru zastawów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego]

Odpisy, zaświadczenia i informacje z rejestru zastawów, o których mowa w § 1 pkt 4, są doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w formacie pdf (Portable Document Format) i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika centralnej informacji o zastawach rejestrowych.

§ 7. [Potwierdzenie zamieszczenia odpisów, zaświadczeń, informacji z rejestru, orzeczeń oraz pism sądowych]

System teleinformatyczny potwierdza zamieszczenie odpisów, zaświadczeń, informacji z rejestru, orzeczeń oraz pism sądowych pod adresem, o którym mowa w § 2 ust. 2, ze wskazaniem daty zamieszczenia.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom tą drogą przez sądy oraz centralną informację (Dz. U. poz. 1535 oraz z 2016 r. poz. 1675), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2018 r. na podstawie art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 i 650 oraz z 2019 r. poz. 55 i 1214).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Meritoros

Biura rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama