REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 1677

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 62 ust. 16 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520 i 1556) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (Dz. U. poz. 2520) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Dotychczasowe stałe upoważnienia do wykonywania kontroli celno-skarbowej]

Stałe upoważnienia do wykonywania kontroli celno-skarbowej wydane według wzoru określonego w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia wydania stałego upoważnienia według wzoru określonego w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Banaś


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).

Załącznik 1. [WZÓR – STAŁE UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA KONTROLI CELNO-SKARBOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 sierpnia 2019 r. (poz. 1677)

WZÓR – STAŁE UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA KONTROLI CELNO-SKARBOWEJ

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-02
  • Data wejścia w życie: 2019-09-02
  • Data obowiązywania: 2019-09-02
  • Dokument traci ważność: 2020-07-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA