Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 18 listopada 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (Dz. U. poz. 70 oraz z 2020 r. poz. 1952) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

1. Wnioski o nadanie Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1 zachowują ważność.

2. Wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" określony w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia stosuje się w przypadku Medali "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" nadanych po dniu 25 października 2021 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O NADANIE MEDALU „ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS”]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 18 listopada 2021 r. (poz. 2125)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O NADANIE MEDALU "ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS"

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE MEDALU „ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS”]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE MEDALU "ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS"
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-24
  • Data wejścia w życie: 2021-11-25
  • Data obowiązywania: 2021-11-25

Dziennik Ustaw