Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2246

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Warzęgowskie (PLH020079)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Warzęgowskie]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Wzgórza Warzęgowskie (PLH0200792)), obejmujący obszar 660,92 ha, położony w województwie dolnośląskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WZGÓRZA WARZĘGOWSKIE (PLH020079)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 października 2021 r. (poz. 2246)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WZGÓRZA WARZĘGOWSKIE (PLH020079)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

397268,10

343014,47

2

397235,09

343061,17

3

397240,59

343085,40

4

397212,97

343155,42

5

397162,52

343216,24

6

397085,10

343270,21

7

397005,33

343312,44

8

396960,75

343385,17

9

396951,36

343495,44

10

396920,86

343575,21

11

396862,21

343708,95

12

396808,24

343737,10

13

396690,93

343821,57

14

396503,24

343945,92

15

396518,21

343991,44

16

396545,71

344007,94

17

396626,38

344033,61

18

396674,05

344042,78

19

396749,22

344048,28

20

396826,23

344051,94

21

396866,56

344068,45

22

396844,56

344106,95

23

396807,89

344264,63

24

396861,06

344275,63

25

396846,40

344359,97

26

396828,06

344460,81

27

396758,39

344570,81

28

396655,72

344693,65

29

396571,38

344796,33

30

396426,53

344675,32

31

396433,52

344614,55

32

396406,84

344616,15

33

396330,19

344601,31

34

396295,95

344538,64

35

396345,24

344518,45

36

396582,03

344413,46

37

396599,43

344343,46

38

396645,27

344290,29

39

396703,94

344244,46

40

396705,77

344158,28

41

396683,77

344149,12

42

396672,77

344127,12

43

396661,77

344084,95

44

396608,60

344070,28

45

396533,42

344028,11

46

396451,78

343994,20

47

396430,50

344013,96

48

396221,69

344004,57

49

396117,49

344014,61

50

396080,12

344203,94

51

396069,62

344257,08

52

396021,28

344289,32

53

395987,07

344323,66

54

395904,95

344419,85

55

395811,10

344537,16

56

395710,21

344682,63

57

395675,02

344745,98

58

395822,83

344818,71

59

395811,10

344853,90

60

395862,72

344896,13

61

395806,41

344938,36

62

395747,29

344986,45

63

395683,84

345077,97

64

395638,69

345060,33

65

395628,02

345067,56

66

395497,10

345156,35

67

395428,67

345226,95

68

395365,67

345255,93

69

395299,50

345340,64

70

395196,26

345615,94

71

395188,31

345703,30

72

395201,55

345859,48

73

395196,26

345920,37

74

395266,94

345973,62

75

395297,84

346033,75

76

395322,14

346081,03

77

395296,85

346171,85

78

395291,55

346240,67

79

395294,20

346293,62

80

395328,61

346325,38

81

395363,03

346373,03

82

395416,61

346346,59

83

395508,22

346296,10

84

395546,99

346310,73

85

395571,01

346376,54

86

395674,11

346411,78

87

395856,64

346480,22

88

395899,01

346359,62

89

395918,57

346252,06

90

395892,49

346144,50

91

395859,90

346001,08

92

395846,86

345877,22

93

395784,93

345834,85

94

395703,44

345759,88

95

395742,56

345675,13

96

395824,04

345534,98

97

395872,94

345482,82

98

395931,61

345567,57

99

395983,76

345596,91

100

396140,22

345655,58

101

396065,25

345763,14

102

395938,13

345710,99

103

395889,23

345782,70

104

395872,94

345834,85

105

396123,92

346007,60

106

396205,40

345978,26

107

396295,95

346081,85

108

396197,26

346257,86

109

396095,77

346227,53

110

396050,03

346364,27

111

396117,40

346450,89

112

396042,43

346564,97

113

395840,34

346806,17

114

395550,25

347021,30

115

395497,07

347071,93

116

395521,34

347172,15

117

395526,50

347201,99

118

395370,98

347366,80

119

395208,00

347379,84

120

395116,74

347363,55

121

395113,48

347317,91

122

395018,95

347242,94

123

395054,81

347167,98

124

395113,48

347171,24

125

395165,63

347135,38

126

395250,38

347093,01

127

395287,02

347018,82

128

395364,01

346941,93

129

395326,02

346846,64

130

395309,05

346714,91

131

395218,23

346621,82

132

395278,32

346418,03

133

395254,49

346335,97

134

395077,13

346235,38

135

395021,60

346239,98

136

394845,40

346267,09

137

394808,13

346328,08

138

394720,03

346285,73

139

394508,26

346231,51

140

394467,60

346189,16

141

394448,96

346118,00

142

394447,27

345994,33

143

394393,05

345829,99

144

394401,52

345770,69

145

394418,47

345660,57

146

394460,82

345662,27

147

394528,59

345491,15

148

394508,26

345467,44

149

394542,14

345381,03

150

394586,38

345196,45

151

394601,44

345091,33

152

394600,46

345006,41

153

394600,11

344922,41

154

394588,49

344793,95

155

394580,51

344705,78

156

394576,07

344656,69

157

394615,56

344412,74

158

394652,47

344196,78

159

394799,88

343514,21

160

395093,16

343586,95

161

395187,01

343612,75

162

395271,47

343645,60

163

395282,27

343610,37

164

395334,82

343605,72

165

395334,82

343579,91

166

395334,82

343554,10

167

395320,74

343476,67

168

395330,13

343349,98

169

395330,13

343288,98

170

395377,05

343281,94

171

395434,41

343292,52

172

395610,66

343364,05

173

395602,68

343434,17

174

395616,37

343476,67

175

395646,87

343500,14

176

395689,10

343486,06

177

395707,87

343448,52

178

395731,33

343392,21

179

395771,22

343312,44

180

395813,45

343242,05

181

395858,03

343211,55

182

395900,26

343218,59

183

395916,68

343195,13

184

395937,80

343159,93

185

395975,34

343110,66

186

396036,34

343101,28

187

396102,03

343105,97

188

396205,27

343101,28

189

396245,15

343063,74

190

396275,65

343000,39

191

396010,53

342880,73

192

395860,37

342784,54

193

395825,18

342690,69

194

395794,68

342585,11

195

395761,83

342554,61

196

395609,33

342456,07

197

396066,84

342078,33

198

396648,70

341672,43

199

396938,16

341470,95

200

397126,45

341615,25

201

397159,88

341784,17

202

397174,93

341987,02

203

397213,05

342021,85

204

397254,90

342016,45

205

397256,66

342442,29

206

397531,17

342378,94

207

397575,46

342378,65

208

397509,76

342441,99

209

397451,11

342486,57

210

397444,07

342517,07

211

397437,03

342622,65

212

397427,64

342716,50

213

397411,22

342800,96

214

397354,91

342880,73

215

397268,10

343014,47


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WZGÓRZA WARZĘGOWSKIE (PLH020079)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WZGÓRZA WARZĘGOWSKIE (PLH020079)



Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WZGÓRZA WARZĘGOWSKIE (PLH020079)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WZGÓRZA WARZĘGOWSKIE (PLH020079)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3130

Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto Nanojuncetea

2

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)

3

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

4

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

5

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

6

9190

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)

7

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

8

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

 

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WZGÓRZA WARZĘGOWSKIE (PLH020079)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WZGÓRZA WARZĘGOWSKIE (PLH020079)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

barczatka kataks

Eriogaster catax

osiadła

2

nocek duży

Myotis myotis

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-06
  • Data wejścia w życie: 2021-12-21
  • Data obowiązywania: 2021-12-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw