Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1244

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Luboń Wielki (PLH120043)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Luboń Wielki (PLH1200432)), obejmujący obszar 33,63 ha, położony w województwie małopolskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/223 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 845) (Dz. Urz. UE L 37 z 18.02.2022, str. 79).

Załącznik 1. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LUBOŃ WIELKI (PLH120043)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 20 maja 2022 r. (poz. 1244)

Załącznik nr 1

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LUBOŃ WIELKI (PLH120043)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

198923,50

572062,52

2

198916,90

572074,59

3

198893,90

572079,78

4

198826,36

572070,82

5

198811,79

572068,89

6

198747,87

572044,73

7

198695,08

572040,62

8

198676,93

572033,54

9

198648,02

572034,34

10

198644,82

572035,96

11

198589,53

572063,92

12

198586,24

572065,59

13

198527,72

572063,63

14

198483,43

572077,13

15

198435,52

572091,73

16

198389,31

572080,25

17

198313,07

572077,59

18

198312,05

572072,72

19

198303,92

572034,54

20

198291,89

572006,47

21

198277,98

571961,05

22

198261,50

571901,52

23

198241,74

571838,76

24

198226,67

571798,68

25

198221,47

571776,00

26

198215,47

571749,80

27

198195,47

571695,27

28

198192,95

571688,41

29

198212,01

571671,92

30

198223,44

571662,11

31

198230,94

571661,91

32

198239,47

571648,60

33

198259,78

571631,95

34

198268,72

571624,62

35

198292,97

571611,38

36

198297,85

571603,35

37

198329,87

571566,91

38

198351,03

571554,66

39

198362,70

571549,74

40

198384,55

571544,27

41

198424,33

571540,31

42

198468,42

571540,63

43

198490,33

571544,85

44

198516,32

571541,06

45

198568,70

571515,08

46

198575,09

571514,61

47

198583,54

571508,98

48

198602,57

571502,78

49

198611,62

571501,00

50

198617,88

571499,77

51

198657,86

571499,81

52

198688,46

571503,69

53

198692,52

571504,45

54

198753,87

571516,04

55

198818,83

571537,07

56

198871,89

571555,99

57

198890,95

571567,37

58

198870,25

571584,43

59

198897,46

571609,02

60

198875,30

571646,36

61

198847,24

571685,60

62

198837,32

571703,06

63

198834,49

571713,33

64

198826,71

571751,62

65

198836,91

571770,74

66

198847,10

571792,46

67

198860,20

571804,02

68

198873,73

571809,25

69

198885,59

571822,93

70

198893,80

571834,44

71

198905,58

571850,97

72

198923,49

571876,10

73

198917,19

571884,23

74

198923,50

571910,39

75

198919,85

571965,56

76

198930,15

572049,92

77

198930,19

572050,27

78

198923,50

572062,52
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LUBOŃ WIELKI (PLH120043)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LUBOŃ WIELKI (PLH120043)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LUBOŃ WIELKI (PLH120043)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LUBOŃ WIELKI (PLH120043)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

8150

Środkowoeuropejskie wyżynne rumowiska krzemianowe

2

8310

Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania

3

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-13
  • Data wejścia w życie: 2022-06-28
  • Data obowiązywania: 2022-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw