Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1333

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Utworzenia korpusów osobowych]

Tworzy się korpusy osobowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

1) korpus osobowy wojsk lądowych;

2) korpus osobowy sił powietrznych;

3) korpus osobowy marynarki wojennej;

4) korpus osobowy wojsk specjalnych;

5) korpus osobowy wojsk obrony terytorialnej;

6) korpus osobowy łączności i informatyki;

7) korpus osobowy kryptologii i cyberbezpieczeństwa;

8) korpus osobowy rozpoznania i walki radioelektronicznej;

9) korpus osobowy przeciwlotniczy;

10) korpus osobowy inżynierii wojskowej;

11) korpus osobowy obrony przed bronią masowego rażenia;

12) korpus osobowy logistyki;

13) korpus osobowy medyczny;

14) korpus osobowy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego;

15) korpus osobowy żandarmerii wojskowej;

16) korpus osobowy sprawiedliwości i obsługi prawnej;

17) korpus osobowy duszpasterstwa;

18) korpus osobowy finansowy;

19) korpus osobowy wychowawczy;

20) korpus osobowy ogólny.

§ 2. [Podział korpusów osobowych]

Podział korpusów osobowych na grupy osobowe i specjalności wojskowe jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Oznaczanie stanowisk służbowych]

1. Specjalnościami wojskowymi w korpusach osobowych, o których mowa w § 1 pkt 1-6, w grupach osobowych sztabowych można oznaczać stanowiska służbowe o stopniu etatowym od majora (komandora podporucznika) wzwyż.

2. Specjalnościami wojskowymi w korpusie osobowym ogólnym w grupie osobowej zarządzania można oznaczać stanowiska służbowe w komórkach organizacyjnych tworzących urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej.

§ 4. [Zachowanie ważności specjalności wojskowych o określonych symbolach]

Specjalności wojskowe o symbolach: 22J02, 22J03, 22J22, 22J23, 22J61, 22J64, 22J66, 22J67, 22J68, 22J69, 28C21, 28C22, 28C23, 28C24, 28C25, 28C26, 28C27, 30A02, 30A22, 30A65, 38D65, 38T80 zastosowane w dokumentach etatowych, decyzjach i rozkazach personalnych oraz ewidencji wojskowej zachowują ważność do czasu ich zastąpienia specjalnościami wojskowymi o symbolach określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniami Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie:

1) korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. poz. 1610),

2) korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz. U. poz. 1609)

- które zgodnie z art. 821 ust. 1 i art. 822 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [PODZIAŁ KORPUSÓW OSOBOWYCH NA GRUPY OSOBOWE I SPECJALNOŚCI WOJSKOWE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 13 czerwca 2022 r. (poz. 1333)

PODZIAŁ KORPUSÓW OSOBOWYCH NA GRUPY OSOBOWE I SPECJALNOŚCI WOJSKOWE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-24
  • Data wejścia w życie: 2022-06-25
  • Data obowiązywania: 2022-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw