Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1660

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie wykazu punktów wjazdu podróżnych oraz warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi przy kontroli przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24b ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wykaz punktów wjazdu podróżnych]

Określa się wykaz punktów wjazdu podróżnych w rozumieniu art. 3 lit. k rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 1), stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Współpraca organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi]

Organy Inspekcji Weterynaryjnej i organy celne współpracują w celu zapewnienia prawidłowej kontroli przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, zwanej dalej "kontrolą".

§ 3. [Zakres współpracy]

Współpraca organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi przy kontroli polega na:

1) udzielaniu wzajemnej pomocy przy wykonywaniu czynności kontrolnych;

2) wymianie informacji dotyczących przeprowadzanej kontroli;

3) wzajemnym udostępnianiu przez organy celne i powiatowych lekarzy weterynarii dokumentacji dotyczącej przeprowadzanej kontroli;

4) udostępnianiu przez organy celne Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia statystyk z kontroli, informacji z baz danych, w tym danych zawartych w elektronicznych systemach informatycznych, dotyczących:

a) ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli,

b) nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli,

c) gatunków przemieszczanych zwierząt domowych,

d) państw trzecich, z których są przemieszczane zwierzęta domowe.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 1).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi (Dz. U. poz. 519) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (Dz. U. poz. 190), które tracą moc z dniem 11 sierpnia 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1570).

Załącznik 1. [WYKAZ PUNKTÓW WJAZDU PODRÓŻNYCH W ROZUMIENIU ART. 3 LIT. K ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 576/2013 Z DNIA 12 CZERWCA 2013 R. W SPRAWIE PRZEMIESZCZANIA O CHARAKTERZE NIEHANDLOWYM ZWIERZĄT DOMOWYCH ORAZ UCHYLAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 998/2003]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1660)

WYKAZ PUNKTÓW WJAZDU PODRÓŻNYCH W ROZUMIENIU ART. 3 LIT. K ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 576/2013 Z DNIA 12 CZERWCA 2013 R. W SPRAWIE PRZEMIESZCZANIA O CHARAKTERZE NIEHANDLOWYM ZWIERZĄT DOMOWYCH ORAZ UCHYLAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 998/2003

1. Na północno-wschodnim i wschodnim odcinku granicy państwowej z:

1) Federacją Rosyjską:

a) Bezledy - Bagrationowsk - drogowe,

b) Braniewo - Mamonowo - kolejowe,

c) Gołdap - Gusiew - drogowe,

d) Gronowo - Mamonowo - drogowe,

e) Grzechotki - Mamonowo II - drogowe;

2) Republiką Białorusi:

a) Bobrowniki - Bierestowica - drogowe,

b) Kukuryki - Kozłowiczy - drogowe,

c) Kuźnica Białostocka - Bruzgi - drogowe,

d) Kuźnica Białostocka - Grodno - kolejowe,

e) Połowce - Pieszczatka - drogowe,

f) Sławatycze - Domaczewo - drogowe,

g) Terespol - Brześć - drogowe,

h) Terespol - Brześć - kolejowe;

3) Ukrainą:

a) Budomierz - Hruszew - drogowe,

b) Dołhobyczów - Uhrynów - drogowe,

c) Dorohusk - Jagodzin - drogowe,

d) Dorohusk - Jagodzin - kolejowe,

e) Hrebenne - Rawa Ruska - drogowe,

f) Hrebenne - Rawa Ruska - kolejowe,

g) Hrubieszów - Włodzimierz Wołyński - kolejowe,

h) Korczowa - Krakowiec - drogowe,

i) Krościenko - Smolnica - drogowe,

j) Krościenko - Chyrów - kolejowe,

k) Medyka - Szeginie - drogowe,

l) Przemyśl - Mościska - kolejowe,

m) Zosin - Ustiług - drogowe.

2. Morskie przejścia graniczne:

1) Darłowo;

2) Elbląg;

3) Frombork;

4) Gdańsk-Port;

5) Gdynia;

6) Kołobrzeg;

7) Szczecin;

8) Świnoujście;

9) Ustka;

10) Władysławowo.

3. Stałe lotnicze przejścia graniczne:

1) Bydgoszcz;

2) Gdańsk-Rębiechowo;

3) Katowice-Pyrzowice;

4) Kraków-Balice;

5) Łódź-Lublinek;

6) Poznań-Ławica;

7) Rzeszów-Jasionka;

8) Szczecin-Goleniów;

9) Świdnik k/Lublina;

10) Warszawa/Modlin;

11) Warszawa-Okęcie;

12) Wrocław-Strachowice.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-08
  • Data wejścia w życie: 2022-08-11
  • Data obowiązywania: 2022-08-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw