Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1690

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2027 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2024

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Parametry aukcji głównej na rok dostaw 2027

§ 1. [Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej]

Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 wynosi 6237 MW.

§ 2. [Cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej]

Cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, odzwierciedlająca alternatywny koszt pozyskania mocy przez operatora przez budowę jednostki wytwórczej o najniższych operacyjnych i kapitałowych kosztach stałych, z uwzględnieniem potencjalnej marży na sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług systemowych, o których mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385), w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 wynosi 387 zł/kW.

§ 3. [Współczynnik zwiększający cenę]

Współczynnik zwiększający cenę, o której mowa w § 2, służący do wyznaczenia ceny maksymalnej obowiązującej w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027, wynosi 1,05.

§ 4. [Parametr wyznaczający wielkość mocy]

Parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc w aukcji głównej, dla której cena osiąga wartość maksymalną uwzględniającą współczynnik, o którym mowa w § 3, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 wynosi 10%.

§ 5. [Parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie]

Parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej, dla której cena osiąga wartość minimalną równą 0,01 zł/kW/miesiąc, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 wynosi 67%.

§ 6. [Cena maksymalna]

Cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych, w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 wynosi 187 zł/kW.

§ 7. [Maksymalna liczba rund aukcji głównej]

Maksymalna liczba rund aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 wynosi 12.

§ 8. [Jednostkowy poziom nakładów inwestycyjnych]

Jednostkowy poziom nakładów inwestycyjnych netto odniesiony do mocy osiągalnej netto, uprawniający do oferowania obowiązków mocowych w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 na nie więcej niż:

1) 15 okresów dostaw przez nową jednostkę rynku mocy wytwórczą, wynosi 2400 zł/kW;

2) 5 okresów dostaw przez nową i modernizowaną jednostkę rynku mocy wytwórczą albo jednostkę rynku mocy redukcji zapotrzebowania, wynosi 400 zł/kW.

§ 9. [Minimalne wielkości obowiązków mocowych]

Minimalne wielkości obowiązków mocowych planowanych do pozyskania w wyniku aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2027 wynoszą:

1) 500 MW - dla I kwartału;

2) 100 MW - dla II kwartału;

3) 100 MW - dla III kwartału;

4) 500 MW - dla IV kwartału.

§ 10. [Korekcyjne współczynniki dyspozycyjności]

Korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 określa się na poziomie:

1) 92,67% - dla turbin parowych, układów turbin parowych, turbin powietrznych, ogniw paliwowych oraz organicznego cyklu Rankine'a;

2) 93,48% - dla układów gazowo-parowych;

3) 93,31% - dla turbin gazowych pracujących w cyklu prostym oraz silników tłokowych;

4) 15,28% - dla elektrowni wiatrowych na lądzie;

5) 20,86% - dla morskich farm wiatrowych;

6) 45,71% - dla elektrowni wodnych przepływowych;

7) 99,38% - dla elektrowni wodnych zbiornikowo-przepływowych, zbiornikowych z członem pompowym oraz zbiorni-kowo-przepływowych z członem pompowym;

8) 2,91% - dla elektrowni słonecznych;

9) 95,00% - dla magazynów energii elektrycznej w postaci akumulatorów, kinetycznych zasobników energii i super-kondensatorów;

10) 97,19% - dla bloków jądrowych;

11) 100,00% - dla jednostek redukcji zapotrzebowania;

12) 90,35% - dla pozostałych rodzajów technologii.

§ 11. [Maksymalne wolumeny obowiązków mocowych]

Maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2027 wynoszą:

1) 826 MW - dla strefy profilu synchronicznego;

2) 250 MW - dla Litwy;

3) 339 MW - dla Szwecji.

Rozdział 2

Parametry aukcji dodatkowych na rok dostaw 2024

§ 12. [Zapotrzebowanie na moc w aukcjach dodatkowych]

Zapotrzebowanie na moc w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi:

1) 3209 MW - dla I kwartału;

2) 1160 MW - dla II kwartału;

3) 1186 MW - dla III kwartału;

4) 4185 MW - dla IV kwartału.

§ 13. [Cena wejścia na rynek]

Cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, odzwierciedlająca alternatywny koszt pozyskania mocy przez operatora przez budowę jednostki wytwórczej o najniższych operacyjnych i kapitałowych kosztach stałych, z uwzględnieniem potencjalnej marży na sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług systemowych, o których mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi dla wszystkich kwartałów 387 zł/kW.

§ 14. [Współczynnik zwiększający cenę]

Współczynnik zwiększający cenę, o której mowa w § 13, służący do wyznaczenia ceny maksymalnej obowiązującej w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024, wynosi dla wszystkich kwartałów 1,0.

§ 15. [Parametr wyznaczający wielkość mocy]

Parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc w aukcjach dodatkowych, dla której cena osiąga wartość maksymalną uwzględniającą współczynnik, o którym mowa w § 14, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi:

1) 18,17% - dla I kwartału;

2) 50,28% - dla II kwartału;

3) 49,17% - dla III kwartału;

4) 13,94% - dla IV kwartału.

§ 16. [Parametr wyznaczający wielkość mocy]

Parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc w aukcjach dodatkowych, dla której cena osiąga wartość minimalną równą 0,01 zł/kW/miesiąc, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi:

1) 21,46% - dla I kwartału;

2) 59,38% - dla II kwartału;

3) 58,07% - dla III kwartału;

4) 16,46% - dla IV kwartału.

§ 17. [Cena maksymalna określona dla cenobiorcy]

Cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych, w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi 199 zł/kW.

§ 18. [Maksymalna liczba rund aukcji dodatkowych]

Maksymalna liczba rund aukcji dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynosi 12.

§ 19. [Korekcyjne współczynniki dyspozycyjności]

Korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii dla aukcji dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 określa się na poziomie:

1) 91,76% - dla turbin parowych, układów turbin parowych, turbin powietrznych, ogniw paliwowych oraz organicznego cyklu Rankine'a;

2) 94,82% - dla układów gazowo-parowych;

3) 93,48% - dla turbin gazowych pracujących w cyklu prostym oraz silników tłokowych;

4) 12,04% - dla elektrowni wiatrowych na lądzie;

5) 18,42% - dla turbin wiatrowych morskich;

6) 45,97% - dla elektrowni wodnych przepływowych;

7) 99,29% - dla elektrowni wodnych zbiornikowo-przepływowych, zbiornikowych z członem pompowym oraz zbiorni-kowo-przepływowych z członem pompowym;

8) 1,74% - dla elektrowni słonecznych;

9) 96,11% - dla magazynów energii elektrycznej w postaci akumulatorów, kinetycznych zasobników energii i superkon-densatorów;

10) 100,00% - dla jednostek redukcji zapotrzebowania;

11) 89,30% - dla pozostałych rodzajów technologii.

§ 20. [Maksymalne wolumeny obowiązków mocowych]

Maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, na aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2024 wynoszą dla każdego kwartału:

1) 500 MW - dla strefy profilu synchronicznego;

2) 203 MW - dla Litwy;

3) 457 MW - dla Szwecji.

Rozdział 3

Przepis końcowy

§ 21. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: wz. A. Guibourgé-Czetwertyński


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-11
  • Data wejścia w życie: 2022-08-12
  • Data obowiązywania: 2022-08-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw