Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1698

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 1 sierpnia 2022 r.

w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wymagania egzaminacyjne dla egzaminu maturalnego]

Określa się wymagania egzaminacyjne dla egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116), przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: wz. D. Piontkowski


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

Załącznik 1. [WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA EGZAMINU MATURALNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 297 UST. 2 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. – PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ – PRAWO OŚWIATOWE, PRZEPROWADZANEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 I 2023/2024]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 1 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1698)

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA EGZAMINU MATURALNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 297 UST. 2 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ - PRAWO OŚWIATOWE, PRZEPROWADZANEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 I 2023/2024

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-12
  • Data wejścia w życie: 2022-08-13
  • Data obowiązywania: 2022-08-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw