Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1704

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zwolnienia z obowiązku wcześniejszego informowania o odpadach ze statków znajdujących się na statku, każdorazowego zdawania odpadów ze statków przed wypłynięciem z portu lub przystani morskiej oraz każdorazowego wnoszenia opłaty pośredniej oraz wzoru zaświadczenia o udzieleniu zwolnienia2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 24 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2020 r. poz. 1955 oraz z 2022 r. poz. 1250) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór wniosku o udzielenie zwolnienia z obowiązku wcześniejszego informowania o odpadach ze statków znajdujących się na statku, każdorazowego zdawania odpadów ze statków przed wypłynięciem z portu lub przystani morskiej oraz każdorazowego wnoszenia opłaty pośredniej]

Określa się wzór wniosku o udzielenie zwolnienia z obowiązku wcześniejszego informowania o odpadach ze statków znajdujących się na statku, każdorazowego zdawania odpadów ze statków przed wypłynięciem z portu lub przystani morskiej oraz każdorazowego wnoszenia opłaty pośredniej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Wzór zaświadczenia o udzieleniu zwolnienia z obowiązku wcześniejszego informowania o odpadach ze statków znajdujących się na statku, każdorazowego zdawania odpadów ze statków przed wypłynięciem z portu lub przystani morskiej oraz każdorazowego wnoszenia opłaty pośredniej]

Określa się wzór zaświadczenia o udzieleniu zwolnienia z obowiązku wcześniejszego informowania o odpadach ze statków znajdujących się na statku, każdorazowego zdawania odpadów ze statków przed wypłynięciem z portu lub przystani morskiej oraz każdorazowego wnoszenia opłaty pośredniej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 września 2022 r.3)

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/883 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków, zmieniającą dyrektywę 2010/65/UE i uchylającą dyrektywę 2000/59/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 07.06.2019, str. 116).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu (Dz. U. z 2009 r. poz. 21), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (Dz. U. poz. 1250).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU WCZEŚNIEJSZEGO INFORMOWANIA O ODPADACH ZE STATKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STATKU, KAŻDORAZOWEGO ZDAWANIA ODPADÓW ZE STATKU PRZED WYPŁYNIĘCIEM Z PORTU LUB PRZYSTANI MORSKIEJ ORAZ KAŻDORAZOWEGO WNOSZENIA OPŁATY POŚREDNIEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 28 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1704)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU WCZEŚNIEJSZEGO INFORMOWANIA O ODPADACH ZE STATKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STATKU, KAŻDORAZOWEGO ZDAWANIA ODPADÓW ZE STATKU PRZED WYPŁYNIĘCIEM Z PORTU LUB PRZYSTANI MORSKIEJ ORAZ KAŻDORAZOWEGO WNOSZENIA OPŁATY POŚREDNIEJ

Załącznik 2. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O UDZIELENIU ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU WCZEŚNIEJSZEGO INFORMOWANIA O ODPADACH ZE STATKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STATKU, KAŻDORAZOWEGO ZDAWANIA ODPADÓW ZE STATKU PRZED WYPŁYNIĘCIEM Z PORTU LUB PRZYSTANI MORSKIEJ ORAZ KAŻDORAZOWEGO WNOSZENIA OPŁATY POŚREDNIEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O UDZIELENIU ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU WCZEŚNIEJSZEGO INFORMOWANIA O ODPADACH ZE STATKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STATKU, KAŻDORAZOWEGO ZDAWANIA ODPADÓW ZE STATKU PRZED WYPŁYNIĘCIEM Z PORTU LUB PRZYSTANI MORSKIEJ ORAZ KAŻDORAZOWEGO WNOSZENIA OPŁATY POŚREDNIEJ

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-12
  • Data wejścia w życie: 2022-09-14
  • Data obowiązywania: 2022-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw