REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 732

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2022 r. poz. 557, 1488 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 1821, z 2004 r. poz. 1320, z 2006 r. poz. 340, z 2009 r. poz. 678 oraz z 2023 r. poz. 720) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszowi:

1) pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej właściwej w sprawach kontroli wewnętrznych i wykonującemu te kontrole, a także funkcjonariuszowi kierującemu taką jednostką organizacyjną,

2) pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej właściwej w sprawach ochrony informacji niejawnych i wykonującemu kontrole w zakresie ochrony informacji niejawnych, a także funkcjonariuszowi kierującemu taką jednostką organizacyjną,

3) uprawnionemu do wykonywania kontroli na podstawie odrębnych przepisów i wykonującemu te kontrole

- przyznaje się dodatek kontrolerski w wysokości do 25% stawki uposażenia zasadniczego według grupy zaszeregowania specjalisty.";

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Dodatek za posiadany stopień służbowy]

Dodatek za posiadany stopień służbowy w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługuje funkcjonariuszom Agencji Wywiadu od dnia 1 stycznia 2023 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ DODATKU ZA POSIADANY STOPIEŃ SŁUŻBOWY]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 732)

WYSOKOŚĆ DODATKU ZA POSIADANY STOPIEŃ SŁUŻBOWY

Lp.

Nazwa stopnia

Stawka w złotych

1

generał brygady

1800

2

pułkownik

1700

3

podpułkownik

1650

4

major

1600

5

kapitan

1500

6

porucznik

1450

7

podporucznik

1400

8

starszy chorąży sztabowy

1250

9

chorąży sztabowy

1200

10

młodszy chorąży sztabowy

1150

11

starszy chorąży

1100

12

chorąży

1050

13

młodszy chorąży

1000

14

starszy sierżant sztabowy

900

15

sierżant sztabowy

860

16

starszy sierżant

830

17

sierżant

800

18

starszy plutonowy

750

19

plutonowy

720

20

starszy kapral

680

21

kapral

650

22

starszy szeregowy

620

23

szeregowy

600

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-04-19
  • Data wejścia w życie: 2023-05-04
  • Data obowiązywania: 2023-05-04

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA