REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 978

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 maja 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650 i 658) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 870) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia „Wykaz świadczeń gwarantowanych" w części I „Świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi" po poz. 39.724 dodaje się poz. 39.725 w brzmieniu:

39.725 Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych za pomocą wewnątrzworkowego urządzenia do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych (flow disruptor)


2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia „Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń":

a) w lp. 11 po części „Zapewnienie realizacji badań" w kolumnach 3 i 4 dodaje się część „Pozostałe wymagania" w brzmieniu:

Pozostałe wymagania

W przypadku embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych za pomocą wewnątrzworkowego urządzenia do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych (flow disruptor):

1) warunki kwalifikacji do świadczenia:

a) do leczenia kwalifikuje się świadczeniobiorcę spełniającego łącznie następujące warunki:

- rozpoznanie według ICD-10:

- - I60 Krwotok podpajęczynówkowy,

- - I60.0 Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznej,

- - I60.1 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózgu,

- - I60.2 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniej,

- - I60.3 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnej,

- - I60.4 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnej,

- - I60.5 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowej,

- - I60.6 Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowych,

- - I60.7 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nieokreślony

 - - I60.8 Inne krwotoki podpajęczynówkowe,

- - I60.9 Krwotok podpajęczynówkowy, nieokreślony,

- - I67.1 Tętniak mózgu, niepęknięty,

- stwierdzenie workowatych tętniaków wewnątrzczaszkowych o szerokiej szyi (≥4 mm), zlokalizowanych w rozwidleniach tętnic mózgowych, o średnicy kopuły tętniaka ≤10 mm,

b) przeciwwskazania do leczenia:

- stwierdzona aktywna infekcja bakteryjna lub

- stwierdzone uczulenie na nikiel;

2) ośrodek realizujący świadczenie zrealizował w ostatnim roku kalendarzowym co najmniej 80 endowaskularnych zabiegów wewnątrzczaszkowych.


b) w lp. 56 w części „Organizacja udzielania świadczeń" w kolumnie 4 uchyla się ust. 2.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-23
  • Data wejścia w życie: 2023-05-24
  • Data obowiązywania: 2023-05-24

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA