REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 501

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 28 marca 2024 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185 i 547) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych (Dz. U. poz. 535) załączniki nr 1-5 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Ważność dotychczasowych dokumentów]

Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, wydane do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do upływu terminu w nich określonego.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: wz. M. Prawda


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2713).

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI DYPLOMATYCZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 28 marca 2024 r. (Dz. U. poz. 501)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI DYPLOMATYCZNEJ

image

Awers

image

Rewers

Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, wykonanej z poliwęglanu, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, numer legitymacji, podpis i nazwę organu wydającego, datę i miejsce wydania, termin ważności oraz zabezpieczenia przed fałszerstwem.

Wykaz zabezpieczeń przed fałszerstwem:

1) dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego;

2) mikrodruki;

3) elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;

4) element wykonany farbą optycznie zmienną;

5) element optycznie zmienny (CLI);

6) tłoczenia;

7) oznaczenie indywidualne.

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ

image

Awers

image

Rewers

Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, wykonanej z poliwęglanu, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, numer legitymacji, podpis i nazwę organu wydającego, datę i miejsce wydania, termin ważności oraz zabezpieczenia przed fałszerstwem.

Wykaz zabezpieczeń przed fałszerstwem:

1) dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego;

2) mikrodruki;

3) elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;

4) element wykonany farbą optycznie zmienną;

5) element optycznie zmienny (CLI);

6) tłoczenia;

7) oznaczenie indywidualne.

Załącznik 3. [WZÓR LEGITYMACJI KONSULARNEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI KONSULARNEJ

image

Awers

image

Rewers

Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, wykonanej z poliwęglanu, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, numer legitymacji, podpis i nazwę organu wydającego, datę i miejsce wydania, termin ważności oraz zabezpieczenia przed fałszerstwem.

Wykaz zabezpieczeń przed fałszerstwem:

1) dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego;

2) mikrodruki;

3) elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;

4) element wykonany farbą optycznie zmienną;

5) element optycznie zmienny (CLI);

6) tłoczenia;

7) oznaczenie indywidualne.

Załącznik 4. [WZÓR LEGITYMACJI KONSULA HONOROWEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR LEGITYMACJI KONSULA HONOROWEGO

image

Awers

image

Rewers

Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, wykonanej z poliwęglanu, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, numer legitymacji, podpis i nazwę organu wydającego, datę i miejsce wydania, termin ważności oraz zabezpieczenia przed fałszerstwem.

Wykaz zabezpieczeń przed fałszerstwem:

1) dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego;

2) mikrodruki;

3) elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;

4) element wykonany farbą optycznie zmienną;

5) element optycznie zmienny (CLI);

6) tłoczenia;

7) oznaczenie indywidualne.

Załącznik 5. [WZÓR LEGITYMACJI SPECJALNEJ]

Załącznik nr 5

WZÓR LEGITYMACJI SPECJALNEJ

image

Awers

image

Rewers

Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, wykonanej z poliwęglanu, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, numer legitymacji, podpis i nazwę organu wydającego, datę i miejsce wydania, termin ważności oraz zabezpieczenia przed fałszerstwem.

Wykaz zabezpieczeń przed fałszerstwem:

1) dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego;

2) mikrodruki;

3) elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;

4) element wykonany farbą optycznie zmienną;

5) element optycznie zmienny (CLI);

6) tłoczenia;

7) oznaczenie indywidualne.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA