Kategorie

Monitor Polski

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1965 r. w sprawie ustalenia wzoru i odcinków banknotów.
Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1966-05-27
  • Data wejścia w życie: 1966-05-27
  • Data obowiązywania: 1966-05-27
  • Z mocą od: 1966-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski