REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 3 poz. 48

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 stycznia 2006 r.

w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) ogłasza się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.2)

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104.

2) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 48, poz. 830).

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 stycznia 2006 r. (poz. 48)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

I. Jednostki organizacyjne podległe

1. Dowództwo Wojsk Lądowych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

2. Dowództwo Sił Powietrznych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

3. Dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

4. Dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

5. Dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

6. Dowództwo Operacyjne w Warszawie.

7. Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

8. Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

9. Inspektorat Wojskowych Służb Informacyjnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

10. Jednostka Wojskowa Nr 2305.

11. Centrum Informacyjne MON w Warszawie.

12. Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk w Warszawie.

13. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie.

14. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

15. Biuro Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

16. Biuro Wojskowego Dozoru Technicznego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

17. Wojskowy Nadzór Metrologiczny w Warszawie.

18. Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

19. Biuro Infrastruktury Specjalnej w Warszawie.

20. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze wraz z podległymi im jednostkami organizacyjnymi.

21. Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

22. Terenowy Oddział Lotniskowy w Gdańsku i Warszawie.

23. Terenowy Oddział Techniki Morskiej w Gdyni.

24. Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Krakowie, Mielcu, Poznaniu, Radomiu, Stalowej Woli, Świdniku, Tarnowie, Wrocławiu oraz Rejonowe Przedstawicielstwa Wojskowe: dwa w Łodzi i trzy w Warszawie.

25. Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi.

26. Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej w Warszawie.

27. Biuro Konwentu Dziekanów w Warszawie.

28. Wojskowe Biuro Emerytalne w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

29. Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie.

30. Delegatura Departamentu Kontroli w Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.

31. Wojskowe Biuro Badań Socjologicznych w Warszawie.

32. Wojskowe Biuro Badań Historycznych w Warszawie.

33. Drukarnia Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie.

34. Wojskowa Wytwórnia Pieczęci w Warszawie.

35. Redakcja Czasopism Wojskowych w Warszawie.

36. Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie wraz z podległym Archiwum Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej w Modlinie.

37. Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej w Warszawie.

38. Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi w Warszawie.

39. Wojskowe Biuro Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki w Warszawie.

40. Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami w Warszawie.

41. Wojskowe Centrum Geograficzne w Warszawie.

42. Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie.

43. Samodzielny Oddział Geograficzny w Lesznie i Toruniu.

44. Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

45. Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi.

46. Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie.

47. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Modlinie i Wrocławiu.

48. Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP w Warszawie.

49. Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej w Warszawie.

50. Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej w Łodzi.

51. Centralny Ośrodek Analizy Skażeń w Warszawie.

52. Centralny Ośrodek Metrologii Wojskowej w Zielonce.

53. Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej w Warszawie.

54. Dyżurna Służba Operacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

55. Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu.

56. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej – Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych RP Kołowych Transporterów Opancerzonych i Przeciwpancernych Pocisków Kierowanych w Warszawie.

57. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej – Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych RP Samolotu Wielozadaniowego w Warszawie.

58. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych w Warszawie.

59. Szkoły Podoficerskie Wojsk Lądowych w Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu i Zegrzu.

60. Szkoły Podoficerskie Sił Powietrznych w Dęblinie i Koszalinie.

61. Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce.

62. Szkoła Podoficerska Służb Medycznych w Łodzi.

63. Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, BELGIA.

64. Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe przy Strategicznym Dowództwie Transformacyjnym (SACT) z siedzibą w Norfolk, Virginia, USA oraz w Mons, BELGIA.

65. Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SHAPE) z siedzibą w Mons, BELGIA.

66. Polski Zespół Łącznikowy przy JFC HQ NORTH z siedzibą w Brunssum, HOLANDIA.

67. Polski Zespół Łącznikowy przy ACC HQ NORTH z siedzibą w Ramstein, NIEMCY.

68. Polski Zespół Łącznikowy przy LCC HQ NORTH z siedzibą w Heidelbergu, NIEMCY.

69. Polski Zespół Łącznikowy przy Centralnym Dowództwie Stanów Zjednoczonych Ameryki (US CENTCOM) z siedzibą w Tampa, Floryda, USA.

70. Polski Element w Grupie Planowania/Sztabie Brygady Sił Szybkiego Rozwinięcia ONZ (SHIRBRIG) z siedzibą w Kopenhadze, DANIA.

71. Polskie Biuro do Spraw Realizacji Programu CP5A0044 przy Agencji NC3A NATO z siedzibą w Brukseli, BELGIA.

72. Biuro Łącznikowe do Spraw Kontaktów z NAMSO/NAMSA z siedzibą w Cappellen, LUKSEMBURG.

73. Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w „Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa" – etat nr JS/001/0.

74. Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w „Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Polskich Przedstawicielstwach Wojskowych i Polskich Zespołach Łącznikowych" – etat nr IS/001/0.

75. Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w „Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Strukturach Organizacji Międzynarodowych i Międzynarodowych Strukturach Wojskowych" – etat nr IS/002/0.

76. Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w „Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę w Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" – etat nr IS/003/0.

77. Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w „Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Stałych Przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacjach Międzynarodowych" – etat nr KS/001/0.

78. Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDOF) w Syryjskiej Republice Arabskiej.

79. Polski Kontyngent Wojskowy w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNIFIL) w Republice Libańskiej.

80. Polski Kontyngent Wojskowy w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie, Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii.

81. Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii.

82. Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskim Państwie Afganistanu.

83. Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku.

84. Polski Kontyngent Wojskowy w misji pomocy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Pakistanu.

II. Jednostki organizacyjne

A. Nadzorowane:

1. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

2. Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

3. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie.

4. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

5. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

6. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

7. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

8. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie.

9. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie.

10. Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu.

11. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.

12. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce.

13. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu.

14. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.

15. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie.

16. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

17. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wraz z podległymi terenowymi stacjami.

18. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, Krakowie i Wrocławiu.

19. Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku.

20. Szpital Wojskowy z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, Elblągu, Ełku, Gliwicach, Helu, Kołobrzegu, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Przemyślu, Szczecinie, Wałczu i Żarach.

21. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, Ciechocinku, Krynicy, Kudowie-Zdroju i Lądku-Zdroju.

22. Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek" – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

23. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białymstoku, Bielsku-Białej, Braniewie, Gdyni, Gdyni-Oksywiu, Giżycku, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Gubinie, Kielcach, Koszalinie, Legionowie, Łodzi, Nysie, Powidzu-Witkowie, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Słupsku, Siedlcach, Stargardzie Szczecińskim, Szczecinku, Świdwinie, Świnoujściu, Toruniu i Ustce.

24. Garnizonowa Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie.

25. Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

26. Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

27. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

28. Wojskowy Zespół Wypoczynkowy w Juracie, Solinie, Szklarskiej Porębie i Zakopanem.

29. Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Międzyzdrojach, Rogowie, Ryni, Sopocie, Unieściu i Waplewie.

30. Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie.

31. Dom Wojska Polskiego w Warszawie.

32. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

33. Pomorskie Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy.

34. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego w Warszawie.

35. Centrala Wojskowe Misje Pokojowe w Warszawie.

36. Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie.

37. Zakład Systemów Jakości i Zarządzania w Warszawie.

B. Nadzorowane z tytułu pełnienia w nich służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych:

1. Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu i Warszawie.

2. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

3. Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie.

4. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu i Warszawie.

5. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy, Elblągu, Gdyni, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

6. Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

7. Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

8. Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w Warszawie.

C. Nadzorowane, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim lub wykonuje uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa:

1. Dom Wydawniczy BELLONA w Warszawie.

2. Wojskowe Zakłady Graficzne w Warszawie.

3. Wojskowa Drukarnia w Łodzi.

4. Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne w Warszawie.

5. Wojskowe Biuro Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych w Warszawie.

6. Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych w Gdyni, Poznaniu i Wrocławiu.

7. Wojskowe Zakłady Kartograficzne w Warszawie.

8. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr 5 w Poznaniu.

9. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi, Nr 2 w Bydgoszczy i Nr 4 w Warszawie.

10. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 w Zegrzu i Nr 2 w Czernicy.

11. Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce.

12. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne w Dęblinie.

13. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Nr 2 w Grudziądzu.

14. Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Warszawie.

15. Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni.

16. Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. w Siemianowicach Śląskich.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-01-13
  • Data wejścia w życie: 2006-01-13
  • Data obowiązywania: 2006-01-13
  • Dokument traci ważność: 2006-05-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA