REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 5 poz. 80

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 stycznia 2006 r.

w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, ze zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania wyborcze i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął 27 grudnia 2005 r. Obowiązek złożenia sprawozdań wyborczych ciążył na 128 komitetach wyborczych.

W ustawowym terminie sprawozdania wyborcze złożyły 124 komitety wyborcze.

Po upływie ustawowego terminu sprawozdania złożyły następujące komitety wyborcze:

1) Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna”,

2) Komitet Wyborczy Wyborców – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska,

3) Komitet Wyborczy Wyborców Przyjaciół Szreka – Szlachetne Serce.

Nie złożył sprawozdania wyborczego Komitet Wyborczy Wyborców „Lista Zbigniewa Nowaka – Naprawa Państwa – Kandydaci Niezależni”.

Przedłożone sprawozdania wyborcze stanowią załączniki nr 1–127 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu.

Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia do wglądu wykazy wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetów wyborczych wyborców na wniosek, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.2)). Inne nieopublikowane załączniki do sprawozdań komitetów wyborczych stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.3)) i są udostępniane do wglądu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

Załącznik 1. [Wykaz załączników zawierających sprawozdania wyborcze]

Załączniki do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 16 stycznia 2006 r. (poz. 80)

Wykaz załączników zawierających sprawozdania wyborcze

Komitety wyborcze partii politycznych

Załącznik nr 1 Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja”

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2 Komitet Wyborczy Centrum

Wyświetl załącznik

Załącznik 3.

Załącznik nr 3 Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy

Wyświetl załącznik

Załącznik 4.

Załącznik nr 4 Komitet Wyborczy Dom Ojczysty

Wyświetl załącznik

Załącznik 5.

Załącznik nr 5 Komitet Wyborczy Inicjatywa RP

Wyświetl załącznik

Załącznik 6. [Załącznik nr 6]

Załącznik nr 6 Komitet Wyborczy Liga Obrony Suwerenności

Wyświetl załącznik

Załącznik 7.

Załącznik nr 7 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

Wyświetl załącznik

Załącznik 8.

Załącznik nr 8 Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

Wyświetl załącznik

Załącznik 9.

Załącznik nr 9 Komitet Wyborczy OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej

Wyświetl załącznik

Załącznik 10.

Załącznik nr 10 Komitet Wyborczy Organizacji Narodu Polskiego – Liga Polska

Wyświetl załącznik

Załącznik 11.

Załącznik nr 11 Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej – demokraci.pl

Wyświetl załącznik

Załącznik 12.

Załącznik nr 12 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Wyświetl załącznik

Załącznik 13.

Załącznik nr 13 Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke

Wyświetl załącznik

Załącznik 14.

Załącznik nr 14 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

Wyświetl załącznik

Załącznik 15. [Załącznik nr 15]

Załącznik nr 15 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Wyświetl załącznik

Załącznik 16.

Załącznik nr 16 Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji – Godność i Praca

Wyświetl załącznik

Załącznik 17.

Załącznik nr 17 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej

Wyświetl załącznik

Załącznik 18.

Załącznik nr 18 Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej

Wyświetl załącznik

Załącznik 19.

Załącznik nr 19 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Wyświetl załącznik

Załącznik 20.

Załącznik nr 20 Komitet Wyborczy Rodzina – Ojczyzna

Wyświetl załącznik

Załącznik 21.

Załącznik nr 21 Komitet Wyborczy Ruch Obrony Bezrobotnych

Wyświetl załącznik

Załącznik 22.

Załącznik nr 22 Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny

Wyświetl załącznik

Załącznik 23.

Załącznik nr 23 Komitet Wyborczy Samoobrona Narodu Polskiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 24.

Załącznik nr 24 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Wyświetl załącznik

Załącznik 25.

Załącznik nr 25 Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej

Wyświetl załącznik

Załącznik 26.

Załącznik nr 26 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

Wyświetl załącznik

Załącznik 27.

Załącznik nr 27 Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna”

Wyświetl załącznik

Załącznik 28.

Załącznik nr 28 Komitet Wyborczy Stronnictwa „Porozumienie Polskie”

Wyświetl załącznik

Załącznik 29.

Załącznik nr 29 Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy

Wyświetl załącznik

Załącznik 30.

Załącznik nr 30 Komitet Wyborczy Stronnictwa Prawicy Demokratycznej

Wyświetl załącznik

Załącznik 31.

Załącznik nr 31 Komitet Wyborczy Unii Lewicy III RP

Wyświetl załącznik

Załącznik 32.

Załącznik nr 32 Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej

Wyświetl załącznik

Załącznik 33.

Załącznik nr 33 Komitet Wyborczy Związku Weteranów Wojny

Wyświetl załącznik

Komitety wyborcze wyborców

Załącznik 34.

Załącznik nr 34 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Edwarda Antoszewskiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 35.

Załącznik nr 35 Komitet Wyborczy Wyborców „Autonomia dla Ziemi Górnośląskiej”

Wyświetl załącznik

Załącznik 36.

Załącznik nr 36 Komitet Wyborczy Wyborców Blok Senat 2005

Wyświetl załącznik

Załącznik 37.

Załącznik nr 37 Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Borusewicza

Wyświetl załącznik

Załącznik 38.

Załącznik nr 38 Komitet Wyborczy Wyborców „Bóg – Honor – Ojczyzna”

Wyświetl załącznik

Załącznik 39.

Załącznik nr 39 Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Cyconia

Wyświetl załącznik

Załącznik 40.

Załącznik nr 40 Komitet Wyborczy Wyborców „Czas na kobiety”

Wyświetl załącznik

Załącznik 41.

Załącznik nr 41 Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Czerwińskiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 42.

Załącznik nr 42 Komitet Wyborczy Wyborców „Dla Gmin i Powiatów Regionu”

Wyświetl załącznik

Załącznik 43.

Załącznik nr 43 Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Jerzego Dziewulskiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 44.

Załącznik nr 44 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Gołąbka

Wyświetl załącznik

Załącznik 45.

Załącznik nr 45 Komitet Wyborczy Wyborców Jadwigi Hyrczyk-Franczyk

Wyświetl załącznik

Załącznik 46.

Załącznik nr 46 Komitet Wyborczy Wyborców Marka Janiaka „Cała Łódź”

Wyświetl załącznik

Załącznik 47.

Załącznik nr 47 Komitet Wyborczy Wyborców „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” .

Wyświetl załącznik

Załącznik 48.

Załącznik nr 48 Komitet Wyborczy Wyborców Jutro Polski dr Jana Sęka

Wyświetl załącznik

Załącznik 49.

Załącznik nr 49 Komitet Wyborczy Wyborców Ryszard Kapała

Wyświetl załącznik

Załącznik 50.

Załącznik nr 50 Komitet Wyborczy Wyborców Władysława Komarnickiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 51.

Załącznik nr 51 Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Kubackiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 52.

Załącznik nr 52 Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Tadeusza Kurpiewskiego – Senat 2005

Wyświetl załącznik

Załącznik 53.

Załącznik nr 53 Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Juliana Kutza

Wyświetl załącznik

Załącznik 54.

Załącznik nr 54 Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Lewandowskiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 55.

Załącznik nr 55 Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Marka Lipowskiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 56.

Załącznik nr 56 Komitet Wyborczy Wyborców Lista Zbigniewa Kośli – Po Pierwsze Praca. Kandydaci Niezależni

Wyświetl załącznik

Załącznik 57.

Załącznik nr 57 Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Liszcz

Wyświetl załącznik

Załącznik 58.

Załącznik nr 58 Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Lorenz Ludziom Warmii i Mazur

Wyświetl załącznik

Załącznik 59.

Załącznik nr 59 Komitet Wyborczy Wyborców „Lubelszczyzna – Senat 2005”

Wyświetl załącznik

Załącznik 60.

Załącznik nr 60 Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Maraszka

Wyświetl załącznik

Załącznik 61.

Załącznik nr 61 Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Marciniaka

Wyświetl załącznik

Załącznik 62.

Załącznik nr 62 Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Miklasa – niezależnego kandydata na senatora Rzeczypospolitej Polskiej

Wyświetl załącznik

Załącznik 63.

Załącznik nr 63 Komitet Wyborczy Wyborców Stefana Mikołajczaka

Wyświetl załącznik

Załącznik 64.

Załącznik nr 64 Komitet Wyborczy Wyborców prof. Mariana Miłka

Wyświetl załącznik

Załącznik 65.

Załącznik nr 65 Komitet Wyborczy Wyborców „Mniejszości Niemieckiej Śląska”

Wyświetl załącznik

Załącznik 66.

Załącznik nr 66 Komitet Wyborczy Wyborców „Mniejszość Niemiecka”

Wyświetl załącznik

Załącznik 67.

Załącznik nr 67 Komitet Wyborczy Wyborców Narodu Polskiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 68.

Załącznik nr 68 Komitet Wyborczy Wyborców „Nasze Podlasie”

Wyświetl załącznik

Załącznik 69.

Załącznik nr 69 Komitet Wyborczy Wyborców „Nasz Samorządowy Senator”

Wyświetl załącznik

Załącznik 70.

Załącznik nr 70 Komitet Wyborczy Wyborców Ireneusza Niewiarowskiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 71.

Załącznik nr 71 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata do Senatu RP Piotra Kopek

Wyświetl załącznik

Załącznik 72.

Załącznik nr 72 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata na Senatora Grzegorza Kuświka „Nasza Polska”

Wyświetl załącznik

Załącznik 73.

Załącznik nr 73 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wiktora Pawlika

Wyświetl załącznik

Załącznik 74.

Załącznik nr 74 Niezależni Wyborcy – Komitet Wyborczy Wyborców ,

Wyświetl załącznik

Załącznik 75.

Załącznik nr 75 Komitet Wyborczy Wyborców „Normujemy Przyszłość”

Wyświetl załącznik

Załącznik 76.

Załącznik nr 76 Komitet Wyborczy Wyborców „Nowe Pokolenie”

Wyświetl załącznik

Załącznik 77.

Załącznik nr 77 Komitet Wyborczy Wyborców Nowy Senat 2005

Wyświetl załącznik

Załącznik 78.

Załącznik nr 78 Komitet Wyborczy Wyborców „Odrodzenie Polski”

Wyświetl załącznik

Załącznik 79.

Załącznik nr 79 Komitet Wyborczy Wyborców – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska

Wyświetl załącznik

Załącznik 80.

Załącznik nr 80 Komitet Wyborczy Wyborców „Ogólnopolski Bezpartyjny Ruch Społeczny”

Wyświetl załącznik

Załącznik 81.

Załącznik nr 81 Komitet Wyborczy Wyborców O lepszą Polskę

Wyświetl załącznik

Załącznik 82.

Załącznik nr 82 Orłowska Komitet Wyborczy Wyborców

Wyświetl załącznik

Załącznik 83.

Załącznik nr 83 Komitet Wyborczy Wyborców „Osoba – Rodzina – Naród”

Wyświetl załącznik

Załącznik 84.

Załącznik nr 84 Komitet Wyborczy Wyborców prof. Alfreda Owoca

Wyświetl załącznik

Załącznik 85.

Załącznik nr 85 Komitet Wyborczy Wyborców Leszka Ireneusza Paradowskiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 86.

Załącznik nr 86 Komitet Wyborczy Wyborców Stefana Pastuszewskiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 87.

Załącznik nr 87 Komitet Wyborczy Wyborców Grażyny Paturalskiej – niezrzeszonego kandydata na Senatora RP

Wyświetl załącznik

Załącznik 88.

Załącznik nr 88 Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Pękały

Wyświetl załącznik

Załącznik 89.

Załącznik nr 89 Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Pieniążka

Wyświetl załącznik

Załącznik 90.

Załącznik nr 90 Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Płażyńskiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 91.

Załącznik nr 91 Komitet Wyborczy Wyborców Podbeskidzia, Ziemi Cieszyńskiej oraz Pszczyńskiej

Wyświetl załącznik

Załącznik 92.

Załącznik nr 92 Komitet Wyborczy Wyborców „Porozumienie Obywatelskie”

Wyświetl załącznik

Załącznik 93.

Załącznik nr 93 Komitet Wyborczy Wyborców Prawa Polska

Wyświetl załącznik

Załącznik 94.

Załącznik nr 94 Komitet Wyborczy Wyborców „Prawica Podkarpacka”

Wyświetl załącznik

Załącznik 95.

Załącznik nr 95 Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Władysława Prochowicza

Wyświetl załącznik

Załącznik 96.

Załącznik nr 96 Komitet Wyborczy Wyborców Przeciw Korupcji

Wyświetl załącznik

Załącznik 97.

Załącznik nr 97 Komitet Wyborczy Wyborców Przyjaciół Szreka – Szlachetne Serce

Wyświetl załącznik

Załącznik 98.

Załącznik nr 98 Komitet Wyborczy Wyborców Małgorzaty Marii Rohde „Senat 2005”

Wyświetl załącznik

Załącznik 99.

Załącznik nr 99 Komitet Wyborczy Wyborców „Ruch 2000 – Biały Orzeł”

Wyświetl załącznik

Załącznik 100.

Załącznik nr 100 Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczno-Samorządowy

Wyświetl załącznik

Załącznik 101.

Załącznik nr 101 Komitet Wyborczy Wyborców Jana Rulewskiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 102.

Załącznik nr 102 Komitet Wyborczy Wyborców Janiny Sagatowskiej

Wyświetl załącznik

Załącznik 103.

Załącznik nr 103 Komitet Wyborczy Wyborców S jak Senat RP 2005

Wyświetl załącznik

Załącznik 104.

Załącznik nr 104 Komitet Wyborczy Wyborców Prof. Jerzego K. Smorawińskiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 105.

Załącznik nr 105 Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy

Wyświetl załącznik

Załącznik 106.

Załącznik nr 106 Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Tadeusza Stokłosy

Wyświetl załącznik

Załącznik 107.

Załącznik nr 107 Komitet Wyborczy Wyborców Michała Strąka „Wiedza, odpowiedzialność, doświadczenie”

Wyświetl załącznik

Załącznik 108.

Załącznik nr 108 Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Szarawarskiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 109.

Załącznik nr 109 Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Szteligi

Wyświetl załącznik

Załącznik 110.

Załącznik nr 110 Ludowy Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Sztorca

Wyświetl załącznik

Załącznik 111.

Załącznik nr 111 Komitet Wyborczy Wyborców Bernarda Szwedy

Wyświetl załącznik

Załącznik 112.

Załącznik nr 112 Komitet Wyborczy Wyborców Zygmunta Jerzego Szymańskiego – Senat 2005

Wyświetl załącznik

Załącznik 113.

Załącznik nr 113 Śląski Komitet Wyborczy Wyborców

Wyświetl załącznik

Załącznik 114.

Załącznik nr 114 Komitet Wyborczy Wyborców „Śląsk w Europie”

Wyświetl załącznik

Załącznik 115.

Załącznik nr 115 Komitet Wyborczy Wyborców Marka Trzcińskiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 116.

Załącznik nr 116 Komitet Wyborczy Wyborców – Jerzy Widzyk Senat 2005

Wyświetl załącznik

Załącznik 117.

Załącznik nr 117 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Czesława Wojciechowskiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 118.

Załącznik nr 118 Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata do Senatu Andrzeja Wojtyły

Wyświetl załącznik

Załącznik 119.

Załącznik nr 119 Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólnota Małopolska – Senat 2005”

Wyświetl załącznik

Załącznik 120.

Załącznik nr 120 Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólnota Samorządowa Ziemi Radomskiej”

Wyświetl załącznik

Załącznik 121.

Załącznik nr 121 Komitet Wyborczy Wyborców „Wygrajmy przyszłość” kandydata na senatora RP Józefa Jedynaka

Wyświetl załącznik

Załącznik 122.

Załącznik nr 122 Komitet Wyborczy Wyborców „Zgoda.pl”

Wyświetl załącznik

Załącznik 123.

Załącznik nr 123 Komitet Wyborczy Wyborców profesora Marka Zina – niezależnego kandydata lewicy na senatora Rzeczypospolitej Polskiej

Wyświetl załącznik

Załącznik 124.

Załącznik nr 124 Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczenie Prawicy

Wyświetl załącznik

Załącznik 125.

Załącznik nr 125 Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Leszka Edwarda Zwierza

Wyświetl załącznik

Załącznik 126.

Załącznik nr 126 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Zychowicza

Wyświetl załącznik

Załącznik 127.

Załącznik nr 127 Komitet Wyborczy Wyborców Adama Jacka Żylińskiego

Wyświetl załącznik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-01-25
  • Data wejścia w życie: 2006-01-16
  • Data obowiązywania: 2006-01-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA