REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 6 poz. 100

ZARZĄDZENIE Nr 17 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 stycznia 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14i ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji (M. P. Nr 27, poz. 448 i Nr 37, poz. 586 oraz z 2004 r. Nr 31, poz. 547) w załączniku w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Legislacyjny;

2) Departament Prawa Administracyjnego i Gospodarczego;

3) Biuro Prawno-Organizacyjne;

4) Biuro Kadr i Finansów;

5) Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.”.

§ 2.
[1] Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie 26 stycznia 2006 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-01-26
  • Data wejścia w życie: 2006-01-26
  • Data obowiązywania: 2006-01-26

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA