REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 8 poz. 110

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 30 stycznia 2006 r.

w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 87g ust. 7 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, ze zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania wyborcze i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął dnia 23 stycznia 2006 r. Obowiązek złożenia sprawozdań wyborczych ciążył na 26 komitetach wyborczych.

W ustawowym terminie sprawozdania wyborcze złożyły 24 komitety wyborcze.

Po upływie ustawowego terminu sprawozdanie złożył Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Salomona.

Nie złożył sprawozdania wyborczego Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jana Antoniego Kiełb.

Przedłożone sprawozdania wyborcze stanowią załączniki nr 1-25 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu.

Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia do wglądu wykazy wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetów wyborczych na wniosek, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285). Inne nieopublikowane załączniki do sprawozdań komitetów wyborczych stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.2)) i są udostępniane do wglądu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

Załącznik 1. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Henryki Teodory Bochniarz]

Załączniki do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 30 stycznia 2006 r. (poz. 110)

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

ZAWIERAJĄCYCH SPRAWOZDANIA WYBORCZE KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Załącznik nr 1 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Henryki Teodory Bochniarz

Wyświetl załącznik

Załącznik 2. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marka Borowskiego]

Załącznik nr 2 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marka Borowskiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 3. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Leszka Bubla]

Załącznik nr 3 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Leszka Bubla

Wyświetl załącznik

Załącznik 4. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Arnolda Buzdygana]

Załącznik nr 4 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Arnolda Buzdygana

Wyświetl załącznik

Załącznik 5. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Ceberka]

Załącznik nr 5 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Ceberka

Wyświetl załącznik

Załącznik 6. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierza Cimoszewicza]

Załącznik nr 6 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierza Cimoszewicza

Wyświetl załącznik

Załącznik 7. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Macieja Giertycha]

Załącznik nr 7 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Macieja Giertycha

Wyświetl załącznik

Załącznik 8. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Liwiusza Ilasza]

Załącznik nr 8 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Liwiusza Ilasza

Wyświetl załącznik

Załącznik 9. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Janowskiego]

Załącznik nr 9 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Janowskiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 10. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Aleksandra Kaczyńskiego]

Załącznik nr 10 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Aleksandra Kaczyńskiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 11. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kalinowskiego]

Załącznik nr 11 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kalinowskiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 12. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Ryszarda Korwin-Mikke]

Załącznik nr 12 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Ryszarda Korwin-Mikke

Wyświetl załącznik

Załącznik 13. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Janusza Kossakowskiego]

Załącznik nr 13 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Janusza Kossakowskiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 14. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Leppera]

Załącznik nr 14 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Leppera

Wyświetl załącznik

Załącznik 15. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Daniela Tomasza Podrzyckiego]

Załącznik nr 15 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Daniela Tomasza Podrzyckiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 16. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jana Pyszki]

Załącznik nr 16 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jana Pyszki

Wyświetl załącznik

Załącznik 17. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Religi]

Załącznik nr 17 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Religi

Wyświetl załącznik

Załącznik 18. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Romualda Rembelskiego]

Załącznik nr 18 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Romualda Rembelskiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 19. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Rolińskiego]

Załącznik nr 19 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Rolińskiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 20. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Salomona]

Załącznik nr 20 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Salomona

Wyświetl załącznik

Załącznik 21. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Słomki]

Załącznik nr 21 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Słomki

Wyświetl załącznik

Załącznik 22. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marii Szyszkowskiej]

Załącznik nr 22 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marii Szyszkowskiej

Wyświetl załącznik

Załącznik 23. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bolesława Tejkowskiego]

Załącznik nr 23 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bolesława Tejkowskiego

Wyświetl załącznik

Załącznik 24. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska]

Załącznik nr 24 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska

Wyświetl załącznik

Załącznik 25. [Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Tymińskiego]

Załącznik nr 25 Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Tymińskiego

Wyświetl załącznik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-02-03
  • Data wejścia w życie: 2006-01-30
  • Data obowiązywania: 2006-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA