REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 9 poz. 122

ZARZĄDZENIE Nr 22 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 3 lutego 2006 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Gospodarki nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 127 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki (M. P. Nr 79, poz. 1121).
§ 3.
[1] Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie 22 lutego 2006 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-02-07
  • Data wejścia w życie: 2006-02-22
  • Data obowiązywania: 2006-02-22
  • Dokument traci ważność: 2006-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA