REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 10 poz. 134

PROGRAM

współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Chorwacji na lata 2005–2007,

podpisany w Zagrzebiu dnia 31 października 2005 r.

Tekst pierwotny

PROGRAM

współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Chorwacji na lata 2005–2007

W celu rozwoju przyjacielskich stosunków w dziedzinie kultury między narodami swoich krajów, w oparciu o artykuł 21 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisanej w Zagrzebiu dnia 14 września 1995 r., Minister Kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Republiki Chorwacji, zwani dalej „Stronami”, uzgodnili niniejszy Program współpracy kulturalnej na lata 2005–2007.

Artykuł 1

We wszystkich dziedzinach kultury i sztuki Strony wspierać będą różne formy współpracy oraz wymiany przyczyniające się do lepszego wzajemnego poznania i zbliżenia.

Artykuł 2

Strony wspierać będą wymianę w dziedzinie sztuk plastycznych oraz wystaw muzealnych, które zostaną uzgodnione bezpośrednio przez zainteresowane galerie i muzea.

W czasie obowiązywania tego programu Strony przewidują wymianę następujących wystaw:

1) „Wojownicy pomiędzy Wschodem i Zachodem – późna epoka żelaza na terenie kontynentalnej Chorwacji” w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, organizatorem będzie Muzeum Archeologiczne w Zagrzebiu;

2) wystawa archeologiczna „Skarby średniowiecznej Polski” w Muzeum Archeologicznym w Zagrzebiu, organizatorem będzie Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie;

3) „Secesja w Chorwacji” w Muzeum Narodowym w Krakowie, organizatorem będzie Muzeum Sztuki i Rzemiosła w Zagrzebiu;

4) „Polska tkanina artystyczna” w Muzeum Sztuki i Rzemiosła w Zagrzebiu, organizatorem będzie Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi;

5) „Współczesny rysunek chorwacki” w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, organizatorem będzie Galeria „Klovićevi dvori” w Zagrzebiu;

6) „Nowa sztuka polska” w Galerii „Klovićevi dvori” w Zagrzebiu, organizatorem będzie Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Artykuł 3

Strony prowadzić będą wymianę profesjonalnych i renomowanych amatorskich zespołów artystycznych w ramach międzynarodowych festiwali, znaczących imprez kulturalnych lub na zaproszenie drugiej Strony.

Szczegółowe warunki wymiany, o której mowa w pierwszym akapicie niniejszego artykułu, takie jak wybór zespołu, określenie repertuaru, programu pobytu i terminu wizyty. Strony będą uzgadniać na zasadach wzajemności w drodze kontaktów roboczych.

Artykuł 4

Strony wspierać będą zorganizowanie Tygodnia Filmu Polskiego w Zagrzebiu i Tygodnia Filmu Chorwackiego w Warszawie.

Strony wspierać będą uczestnictwo kinematografii kraju partnera w międzynarodowych festiwalach filmowych, organizowanych na terenie swego kraju, zgodnie z regulaminami tych festiwali.

Strony popierać będą bezpośrednią współpracę między instytucjami, organizacjami i producentami oraz współpracę filmotek narodowych i stowarzyszeń filmowców obu krajów.

Artykuł 5

Strony wspierać będą współpracę między polskimi i chorwackimi instytucjami do spraw ochrony dziedzictwa kulturowego w celu wymiany ekspertów i informacji o stanie dziedzictwa kulturowego i realizacji jego ochrony w obu krajach.

Strony wymienią fachową wiedzę i doświadczenia wynikające z analiz i waloryzacji zespołów zabytkowych i krajobrazowych (szczególnie fortyfikacji austro-węgierskich) oraz dotyczące metod ich odnowy i zagospodarowania.

Strony będą współpracować w ramach wspólnych projektów, warsztatów, seminariów, wykładów, wystaw oraz wyjazdów studyjnych, poprzez poznawanie i korzystanie z doświadczeń polskich i chorwackich specjalistów w dziedzinie restauracji budownictwa historycznego. Liczbę specjalistów i czas trwania ich pobytu Strony uzgodnią w odrębnej umowie.

Artykuł 6

Strony będą współpracować w celu niedopuszczenia do nielegalnego wwozu, wywozu i przekazywania dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju, a także zgodnie z podpisanymi przez obie Strony konwencjami międzynarodowymi.

Strony będą współpracować w dziedzinie zwrotu dóbr kultury, które zostały nielegalnie wywiezione z terytorium kraju jednej ze Stron lub zostały nielegalnie wwiezione na to terytorium.

Artykuł 7

Strony wspierać będą bezpośrednią współpracę muzeów oraz galerii określoną w umowach między zainteresowanymi instytucjami o wymianie ekspertów, publikacji oraz dokumentacji.

Artykuł 8

Strony wspierać będą bezpośrednią współpracę określoną w umowie między Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Chorwackim Archiwum Państwowym.

Artykuł 9

Strony wspierać będą współpracę między Biblioteką Narodową w Warszawie oraz Biblioteką Narodową i Uniwersytecką w Zagrzebiu. Zakres i formy współpracy zostaną określone w umowie między wymienionymi instytucjami.

Artykuł 10

Strony wspierać będą współpracę między stowarzyszeniami literatów oraz wymianę literatów i tłumaczy literatury.

Artykuł 11

Strony wspierać będą tłumaczenia i publikacje znaczących dzieł literackich oraz innych dzieł autorów polskich i chorwackich.

Strony wspierać będą uczestnictwo wydawców i księgarzy w spotkaniach branżowych oraz międzynarodowych targach książki w obu krajach.

Artykuł 12

Zasady wymiany delegacji są następujące:

1) najpóźniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem Strona wysyłająca przekaże Stronie przyjmującej dane dotyczące członków delegacji oraz potrzeb związanych z ich wizytą;

2) Strona przyjmująca w terminie 40 dni od otrzymania propozycji wypowie się odnośnie do akceptacji wizyty oraz jej terminu;

3) po otrzymaniu informacji o akceptacji wizyty, najpóźniej na 20 dni przed przybyciem delegacji, Strona wysyłająca przekaże Stronie przyjmującej dokładne dane dotyczące daty i miejsca przybycia oraz środka komunikacji.

Artykuł 13

Zasady finansowania wymiany osób i zespołów są następujące:

1) Strona wysyłająca pokryje koszty podróży oraz przewóz rekwizytów, kostiumów i instrumentów muzycznych do pierwszej miejscowości na terenie państwa przyjmującego i z powrotem;

2) Strona przyjmująca poniesie koszty zakwaterowania i wyżywienia, koszty przewozu krajowego, koszty organizacji i zapowiedzi przedstawienia.

Artykuł 14

Warunki organizacji i zasady finansowania wystaw ustalą zainteresowane instytucje (muzea i galerie) w odrębnych umowach.

Artykuł 15

Niniejszy program wejdzie w życie w dniu podpisania i pozostanie w mocy do dnia 31 grudnia 2007 r.

PODPISANO w Zagrzebiu dnia 31 października 2005 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i chorwackim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

 

W imieniu
Ministra Kultury
Rzeczypospolitej Polskiej

 

W imieniu
Ministerstwa Kultury
Republiki Chorwacji

infoRgrafika

 

 

infoRgrafika

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-02-10
  • Data wejścia w życie: 2005-10-31
  • Data obowiązywania: 2005-10-31
  • Dokument traci ważność: 2007-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA