REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 10 poz. 137

ZARZĄDZENIE Nr 23 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 3 lutego 2006 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M. P. Nr 52, poz. 833, z 2004 r. Nr 33, poz. 589 oraz z 2005 r. Nr 11, poz. 226).

§ 3.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104.

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI]

Załącznik do zarządzenia nr 23 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 3 lutego 2006 r. (poz. 137)

STATUT MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

§ 1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz.1892), do spraw:

1) rolnictwa;

2) rozwoju wsi;

3) rynków rolnych.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii;

3) Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki;

4) Departament Finansów;

5) Departament Gospodarki Ziemią;

6) Departament Hodowli i Ochrony Roślin;

7) Departament Płatności Bezpośrednich;

8) Departament Polityki Społeczno-Gospodarczej Wsi;

9) Departament Prawno-Legislacyjny;

10) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich;

11) Departament Rybołówstwa;

12) Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej;

13) Departament Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych;

14) Biuro Administracyjno-Budżetowe;

15) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli;

16) Biuro Dyrektora Generalnego;

17) Biuro Inspekcji Wydatków Interwencyjnych;

18) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych;

19) Biuro Oznaczeń Geograficznych i Promocji;

20) Biuro Prasowe.

§ 3. Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:

1) w zakresie działu rolnictwo:

a) Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii,

b) Departament Hodowli i Ochrony Roślin,

c) Departament Rybołówstwa;

2) w zakresie działu rozwój wsi:

a) Departament Gospodarki Ziemią,

b) Departament Polityki Społeczno-Gospodarczej Wsi,

c) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich;

3) w zakresie działu rynki rolne – Departament Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

[1] Zarządzenie wchodzi  w życie 18 lutego 2006 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-02-10
  • Data wejścia w życie: 2006-02-18
  • Data obowiązywania: 2006-02-18
  • Dokument traci ważność: 2006-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA