REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 10 poz. 141

OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)

z dnia 2 lutego 2006 r.

w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu i Budownictwa lub przez niego nadzorowanych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu i Budownictwa lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Minister Transportu i Budownictwa: J. Polaczek

 

 

1) Minister Transportu i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej:

1) budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa,

2) gospodarka morska,

3) łączność,

4) transport

– na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1–4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104.

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI TRANSPORTU I BUDOWNICTWA LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 2 lutego 2006 r. (poz. 141)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI TRANSPORTU I BUDOWNICTWA LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Przedsiębiorstwo państwowe „Porty Lotnicze” w Warszawie;

2) Państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska”;

3) Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie;

4) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów „Cebet” w Warszawie;

5) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal” w Warszawie;

6) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast w Łodzi;

7) Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie;

8) Instytut Rozwoju Miast w Krakowie;

9) Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie;

10) Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Komunalnej w Katowicach;

11) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie;

12) Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;

13) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie;

14) Instytut Morski w Gdańsku;

15) Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie;

16) Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie;

17) Odwoławcza Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni;

18) Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni;

19) Izba Morska w Szczecinie;

20) Akademia Morska w Gdyni;

21) Akademia Morska w Szczecinie;

22) Urząd Morski w Gdyni;

23) Urząd Morski w Słupsku;

24) Urząd Morski w Szczecinie;

25) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy;

26) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku;

27) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku;

28) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu;

29) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie;

30) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie;

31) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie;

32) Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu;

33) Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni;

34) Resortowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie;

35) Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie;

36) Gospodarstwo Pomocnicze Ministerstwa Transportu i Budownictwa.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-02-10
  • Data wejścia w życie: 2006-02-10
  • Data obowiązywania: 2006-02-10
  • Dokument traci ważność: 2006-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA