REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 13 poz. 177

ZARZĄDZENIE Nr 28 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 lutego 2006 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ministerstwu Sportu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu (M. P. Nr 51, poz. 706).

§ 3.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104.

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA SPORTU]

Załącznik do zarządzenia nr 28 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 21 lutego 2006 r. (poz. 177)

STATUT MINISTERSTWA SPORTU

§ 1. Ministerstwo Sportu, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Sportu, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. Nr 220, poz. 1895), do spraw kultury fizycznej i sportu.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Ekonomiczno-Finansowy;

2) Departament Infrastruktury Sportowej;

3) Departament Doskonalenia Zawodowego;

4) Departament Prawno-Kontrolny;

5) Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego;

6) Departament Sportu Osób Niepełnosprawnych;

7) Departament Sportu Powszechnego;

8) Departament Strategii Rozwoju Sportu;

9) Departament Współpracy Międzynarodowej;

10) Biuro Dyrektora Generalnego;

11) Biuro Kadr i Administracji;

12) Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;

13) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.

§ 3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu kultura fizyczna i sport zapewniają w szczególności:

1) Departament Infrastruktury Sportowej;

2) Departament Doskonalenia Zawodowego;

3) Departament Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego;

4) Departament Sportu Osób Niepełnosprawnych;

5) Departament Sportu Powszechnego;

6) Departament Strategii Rozwoju Sportu.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie 23 lutego 2006 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-02-23
  • Data wejścia w życie: 2006-02-23
  • Data obowiązywania: 2006-02-23
  • Dokument traci ważność: 2007-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA