REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 13 poz. 178

ZARZĄDZENIE Nr 29 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 lutego 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (M. P. Nr 70, poz. 967 oraz z 2006 r. Nr 1, poz. 16) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W skład Prokuratorii Generalnej wchodzą:

1) Główny Urząd Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z siedzibą w mieście stołecznym Warszawie;

2) oddziały Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w razie ich utworzenia na podstawie odrębnych przepisów.”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa wchodzą:

1) Biuro Prezesa Prokuratorii Generalnej;

2) Departament Zastępstwa Procesowego I;

3) Departament Zastępstwa Procesowego II;

4) Departament Zastępstwa Procesowego III;

5) Departament Zastępstwa Procesowego IV;

6) Departament Opinii Prawnych I;

7) Departament Opinii Prawnych II;

8) Departament Opinii Prawnych III;

9) Departament Opinii Prawnych IV;

10) Departament Legislacyjny;

11) Departament Orzecznictwa;

12) Departament Studiów i Analiz;

13) Biuro Administracyjno-Gospodarcze;

14) Biuro Budżetu i Finansów;

15) Biuro Kadr i Szkolenia;

16) Biuro Audytu Wewnętrznego;

17) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych;

18) Biuro Obsługi Kancelaryjnej.”;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12 Funkcję dyrektora i wicedyrektora departamentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2–12, oraz naczelnika wydziałów w tych departamentach, a także funkcję naczelnika wydziału w oddziale Prokuratorii Generalnej można powierzyć starszemu radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2006 r. i podlega ogłoszeniu.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-02-23
  • Data wejścia w życie: 2006-03-15
  • Data obowiązywania: 2006-03-15
  • Dokument traci ważność: 2017-01-01

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA