REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 14 poz. 192

ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 lutego 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Budownictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia nr 118 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Budownictwa (M. P. Nr 74, poz. 1039) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Ministra;

2) Departament Kolei i Transportu Kolejowego;

3) Departament Dróg i Transportu Drogowego;

4) Departament Transportu Lotniczego;

5) Departament Transportu Morskiego i Śródlądowego;

6) Departament Planowania Strategicznego i Polityki Transportowej;

7) Departament Funduszy Strukturalnych;

8) Departament Funduszu Spójności;

9) Departament Inwestycji i Analiz Ekonomicznych;

10) Departament Budżetu i Finansowania;

11) Departament Współpracy z Zagranicą i Organizacji Międzynarodowych;

12) Departament Prawny;

13) Departament Telekomunikacji;

14) Departament Poczty;

15) Departament Ładu Przestrzennego i Architektury;

16) Departament Regulacji Rynku Nieruchomości;

17) Departament Rynku Budowlanego;

18) Departament Polityki Miejskiej;

19) Departament Strategii i Rozwoju Mieszkalnictwa;

20) Departament Orzecznictwa;

21) Departament Spraw Obronnych;

22) Departament Kontroli, Skarg i Wniosków;

23) Biuro Informacji i Promocji;

24) Biuro Dyrektora Generalnego;

25) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych;

26) Biuro Audytu Wewnętrznego;

27) Biuro Administracyjne;

28) Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.”.

§ 2.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie 24 lutego 2006 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-02-24
  • Data wejścia w życie: 2006-02-24
  • Data obowiązywania: 2006-02-24

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA