REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 15 poz. 193

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie funkcjonowania transportu lądowego w Polsce

Tekst pierwotny

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku debaty dotyczącej transportu drogowego i kolejowego w Polsce – przeprowadzonej po raz pierwszy po przemianach 1989 r. – wyraża zaniepokojenie aktualnym stanem tego działu gospodarki.

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania transportu drogowego i kolejowego w latach 1990–2004 przedstawiona przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz informacja o stanie transportu lądowego w Polsce przedstawiona przez Ministra Transportu i Budownictwa wskazują, że stan ten, wynikający głównie z wieloletniego niedofinansowania, ogranicza możliwość społeczno-gospodarczego rozwoju kraju oraz stanowi narastające zagrożenie dla bezpieczeństwa ludności.

Mając powyższe na względzie, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje zorganizowanie sprawnego systemu transportowego za podstawowe zadanie Państwa na najbliższe lata i stwierdza, że dla jego realizacji konieczne jest wzmocnienie działań właściwych instytucji rządowych i samorządowych pozwalających optymalizować koszty funkcjonowania transportu w ramach zrównoważonego rozwoju kraju.

Priorytetowym obowiązkiem Rządu RP oraz instytucji państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za funkcjonowanie transportu jest podjęcie niezbędnych działań prawnych, organizacyjnych i regulacyjnych, które w możliwie krótkim czasie będą skutkować:

1) dostosowaniem stanu technicznego infrastruktury transportu do standardów UE;

2) szybkim wzrostem udziału dróg najwyższej jakości zarówno w sieci drogowej, jak i kolejowej, w pierwszej kolejności w korytarzach transportowych o największym natężeniu ruchu;

3) pełnym wykorzystaniem funduszy unijnych;

4) zrównoważeniem gałęziowej struktury transportu, poprzez równomierny rozwój transportu drogowego i kolejowego, w tym m.in. intermodalnego;

5) powstrzymaniem spadku przewozów kolejowych;

6) poprawą bezpieczeństwa komunikacyjnego;

7) wzrostem udziału w PKB nakładów na inwestycje transportowe;

8) zmniejszeniem poziomu transportochłonności gospodarki oraz obniżeniem kosztów zewnętrznych transportu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd RP do podjęcia skutecznych działań prowadzących do osiągnięcia powyższych celów. Działania te powinny obejmować między innymi:

1) przedstawienie Sejmowi RP do 30 czerwca 2006 r. Polityki Transportowej Państwa z odniesieniem się do dokumentów przygotowanych przez poprzednie rządy;

2) uwzględnienie przy podziale funduszy unijnych skali zaniedbań w sektorze transportu i przeznaczenie na rozwój tego sektora środków pozwalających na osiągnięcie szybkiej poprawy z wprowadzeniem stałego modelu przeznaczenia tych środków między poszczególne gałęzie transportu, gwarantując ich zrównoważony rozwój;

3) przedstawienie Sejmowi RP propozycji budżetu nakładów na rozwój infrastruktury transportu i kosztów jej utrzymania na lata 2007–2013 określającego jako obowiązującą w tych latach część rocznego budżetu państwa z prognozą dojścia do 1 % PKB nakładów na transport lądowy ze środków własnych, tj. dostosowanie czasokresu obowiązywania naszego budżetu na infrastrukturę do budżetu Unii Europejskiej;

4) przygotowanie projektów spójnych regulacji prawnych na lata 2007–2013 dotyczących planowania oraz warunków przygotowania i realizacji priorytetowych inwestycji w zakresie infrastruktury transportu;

5) zwiększenie kontroli i nadzoru Państwa nad przebiegiem procesów przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych z udziałem środków publicznych;

6) weryfikację dotychczasowych zasad prowadzenia i finansowania budowy autostrad w systemie koncesyjnym na podstawie oceny realizacji funkcjonujących przedsięwzięć, w tym oceny stopnia zabezpieczenia interesu publicznego w poszczególnych przypadkach;

7) dla nowo rozpoczynanych inwestycyjnych projektów autostradowych, dróg ekspresowych, linii kolejowych stosowanie systemu realizacji i finansowania zapewniającego aktywną rolę Państwa, priorytetowe wykorzystanie dostępnych budżetowych środków finansowych – w tym środków pochodzących ze źródeł Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych.

Marszałek Sejmu: M. Jurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-03-03
  • Data wejścia w życie: 2006-02-24
  • Data obowiązywania: 2006-02-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA