| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 115 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 lipca 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości (M. P. Nr 11, poz. 199, z późn. zm.2)) w załączniku w § 2 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) Biuro Dyrektora Generalnego,”;

2) uchyla się pkt 13.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2002 r. Nr 50, poz. 725, z 2004 r. Nr 18, poz. 311, z 2005 r. Nr 75, poz. 1049 i Nr 84, poz. 1218 oraz z 2006 r. Nr 21, poz. 240 i Nr 43, poz. 461.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Emmerson Nieruchomości

Emmerson Twój Partner w Nieruchomościach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »