REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 67 poz. 689

ZARZĄDZENIE Nr 152 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 października 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia (M. P. Nr 26, poz. 294) w załączniku w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych;”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1217.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-10-04
  • Data wejścia w życie: 2006-10-19
  • Data obowiązywania: 2006-10-19
  • Dokument traci ważność: 2019-02-01

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA