REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 68 poz. 698

ZARZĄDZENIE Nr 154 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 października 2006 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (M. P. Nr 6, poz. 99).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1217.

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO]

Załącznik do zarządzenia nr 154 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 6 października 2006 r. (poz. 698)

STATUT MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

§ 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 131, poz. 911), do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Ministra;

2) Departament Dziedzictwa Narodowego;

3) Departament Ochrony Zabytków;

4) Departament Szkolnictwa Artystycznego;

5) Departament Sztuki;

6) Departament Zagranicznej Polityki Kulturalnej;

7) Departament Strategii Kultury i Funduszy Europejskich;

8) Departament do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą;

9) Departament Filmu;

10) Departament Ekonomiczny;

11) Departament Prawno-Legislacyjny;

12) Biuro Dyrektora Generalnego;

13) Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;

14) Biuro Kadr i Szkolenia;

15) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

§ 3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zapewniają w szczególności:

1) Departament Dziedzictwa Narodowego;

2) Departament Ochrony Zabytków;

3) Departament Szkolnictwa Artystycznego;

4) Departament Sztuki;

5) Departament Zagranicznej Polityki Kulturalnej;

6) Departament Strategii Kultury i Funduszy Europejskich;

7) Departament do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą;

8) Departament Filmu;

9) Departament Ekonomiczny.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-10-06
  • Data wejścia w życie: 2006-10-06
  • Data obowiązywania: 2006-10-06
  • Dokument traci ważność: 2008-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA