reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 9 października 2006 r.

w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1)) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się dla wyborów do rad gmin w gminach do 20 tysięcy mieszkańców:

1) wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) wzór protokołu z wyborów do rady gminy, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.
Ustala się dla wyborów do rad gmin w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców:

1) wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;

2) wzór protokołu z wyborów do rady gminy, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3.
Dla wyborów do rad powiatów:

1) ustala się wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;

2) stosuje się odpowiednio wzór protokołu z wyborów, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4.
Dla wyborów do sejmików województw:

1) ustala się wzór protokołu zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu, miasta na prawach powiatu (okręgu wyborczego), stanowiący załącznik nr 6 do uchwały;

2) ustala się wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały;

3) ustala się wzór protokołu z wyborów, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.

§ 5.
W wyborach do Rady m.st. Warszawy oraz w wyborach do rad dzielnic m.st. Warszawy stosuje się odpowiednio wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym i wzór protokołu z wyborów, o których mowa w § 2, oraz wzór zaświadczenia o wyborze radnego, o którym mowa w § 7 pkt 1.
§ 6.
Ustala się wzór protokołu obsadzenia mandatów radnych bez głosowania, stanowiący załącznik nr 9 do uchwały.
§ 7.
Ustala się wzór zaświadczenia o wyborze:

1) na radnego gminy, stanowiący załącznik nr 10 do uchwały;

2) na radnego powiatu, stanowiący załącznik nr 11 do uchwały;

3) na radnego województwa, stanowiący załącznik nr 12 do uchwały;

§ 8.
Tracą moc przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego i o wyborze na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 45, poz. 675) dotyczące spraw uregulowanych niniejszą uchwałą.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

Załącznik 1.

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 9 października 2006 r. (poz. 717)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [Załącznik nr 4]

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

infoRgrafika

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

infoRgrafika

Załącznik 12.

Załącznik nr 12

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama