REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 72 poz. 717

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 9 października 2006 r.

w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1)) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się dla wyborów do rad gmin w gminach do 20 tysięcy mieszkańców:

1) wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) wzór protokołu z wyborów do rady gminy, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.
Ustala się dla wyborów do rad gmin w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców:

1) wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;

2) wzór protokołu z wyborów do rady gminy, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3.
Dla wyborów do rad powiatów:

1) ustala się wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;

2) stosuje się odpowiednio wzór protokołu z wyborów, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4.
Dla wyborów do sejmików województw:

1) ustala się wzór protokołu zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu, miasta na prawach powiatu (okręgu wyborczego), stanowiący załącznik nr 6 do uchwały;

2) ustala się wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały;

3) ustala się wzór protokołu z wyborów, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.

§ 5.
W wyborach do Rady m.st. Warszawy oraz w wyborach do rad dzielnic m.st. Warszawy stosuje się odpowiednio wzór zestawienia wyników głosowania w okręgu wyborczym i wzór protokołu z wyborów, o których mowa w § 2, oraz wzór zaświadczenia o wyborze radnego, o którym mowa w § 7 pkt 1.
§ 6.
Ustala się wzór protokołu obsadzenia mandatów radnych bez głosowania, stanowiący załącznik nr 9 do uchwały.
§ 7.
Ustala się wzór zaświadczenia o wyborze:

1) na radnego gminy, stanowiący załącznik nr 10 do uchwały;

2) na radnego powiatu, stanowiący załącznik nr 11 do uchwały;

3) na radnego województwa, stanowiący załącznik nr 12 do uchwały;

§ 8.
Tracą moc przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów i zestawień sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze oraz zaświadczeń o wyborze na radnego i o wyborze na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, stosowanych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 45, poz. 675) dotyczące spraw uregulowanych niniejszą uchwałą.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

Załącznik 1.

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 9 października 2006 r. (poz. 717)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [Załącznik nr 4]

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

infoRgrafika

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

infoRgrafika

Załącznik 12.

Załącznik nr 12

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-10-19
  • Data wejścia w życie: 2006-10-09
  • Data obowiązywania: 2006-10-09
  • Dokument traci ważność: 2010-09-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA