| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 189 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 grudnia 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 218, poz. 1592) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (M. P. Nr 70, poz. 967 oraz z 2006 r. Nr 1, poz. 16 i Nr 13, poz. 178) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 15–17,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Departamenty i biura, o których mowa w ust. 1, dzielą się na stanowiska pracy oraz mogą dzielić się na wydziały lub samodzielne stanowiska pracy, tworzone przez Prezesa Prokuratorii Generalnej. Wydziały dzielą się na stanowiska pracy.

3. W skład Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa mogą wchodzić również samodzielne wydziały oraz jednoosobowe i wieloosobowe samodzielne stanowiska pracy, tworzone przez Prezesa Prokuratorii Generalnej.”;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, dzielą się na stanowiska pracy.”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Prezes Prokuratorii Generalnej może powierzyć starszemu radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej funkcję wizytatora, określając zakres jego zadań. Z funkcji wizytatora Prezes Prokuratorii Generalnej może zwolnić w każdym czasie.”;

4) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Funkcję wicedyrektora departamentów i biur, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz naczelnika wydziałów, o których mowa w § 3 ust. 2, powierza i zwalnia z tych funkcji Prezes Prokuratorii Generalnej.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »