REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2007 nr 85 poz. 916

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 5 listopada 2007 r.

w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) ogłasza się uzupełniającą listę nowo przyjętego projektu indywidualnego dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013, stanowiącą załącznik do obwieszczenia.2)

Minister Rozwoju Regionalnego: G. Gęsicka

 

 

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131, poz. 916 oraz z 2007 r. Nr 110, poz. 761 i Nr 148, poz. 1042).

2) Obwieszczenie stanowi uzupełnienie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 ogłoszonej obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013 (M. P. Nr 69, poz. 757) oraz uzupełnionej obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 października 2007 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 (M. P. Nr 84, poz. 883).


Załącznik 1. [UZUPEŁNIAJĄCA LISTA NOWO PRZYJĘTEGO PROJEKTU INDYWIDUALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 5 listopada 2007 r. (poz. 916)

UZUPEŁNIAJĄCA LISTA NOWO PRZYJĘTEGO PROJEKTU INDYWIDUALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Lp.

Nazwa projektu*

Orientacyjny koszt całkowity projektu
(mln euro)*

Maksymalne dofinansowanie z UE (mln euro)*

Przewidywany okres realizacji projektu (od roku – do roku)

Miejsce realizacji projektu (województwo)

Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu

Uzasadnienie realizacji projektu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego

 

Projekty z listy rezerwowej

1

Budowa Centrum Studiów im.
Jana Pawła II
w Łodzi

23,54

19,12

2008–2012

łódzkie

Centrum Studiów im. Jana Pawła II w Łodzi

Celem projektu jest kształcenie kadr, w tym menedżerskich, oraz prowadzenie interdyscyplinarnej działalności badawczej, szkoleniowej w zakresie etyki biznesu, ekologii człowieka i bioetyki. Powyższe działania mają być prowadzone przez nowoczesny ośrodek akademicki – Centrum Studiów im. Jana Pawła II w Łodzi. Projekt obejmuje swoim zakresem: budowę Centrum, w tym między innymi sal dydaktycznych, biblioteki, wraz z wyposażeniem, w tym naukowo-badawczym.

Uzasadnienie:
Projekt ma charakter strategiczny i jest zgodny z celami SRK, NSRO oraz POliŚ w zakresie rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego. Z uwagi na zakres i fakt, że projekt będzie realizowany w silnym ośrodku akademickim, skala jego oddziaływania jest ponadregionalna.

 

* Podane informacje mają charakter indykatywny i mogą ulec zmianie na etapie zawierania umów o dofinansowanie.


 

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA