reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 141 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M. P. Nr 45, poz. 476 oraz z 2007 r. Nr 3, poz. 23 i Nr 38, poz. 434).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI]

Załącznik do zarządzenia nr 141 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 grudnia 2007 r. (poz. 1074)

STATUT MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

§ 1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwane dalej „Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej „Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599), do spraw:

1) rolnictwa;

2) rozwoju wsi;

3) rynków rolnych;

4) rybołówstwa.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii;

2) Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki;

3) Departament Finansów;

4) Departament Gospodarki Ziemią;

5) Departament Hodowli i Ochrony Roślin;

6) Departament Płatności Bezpośrednich;

7) Departament Prawno-Legislacyjny;

8) Departament Programowania i Analiz;

9) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich;

10) Departament Rybołówstwa;

11) Departament Rynków Rolnych;

12) Departament Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;

13) Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej;

14) Biuro Administracyjno-Budżetowe;

15) Biuro Audytu Wewnętrznego;

16 )Biuro Dyrektora Generalnego;

17) Biuro Kontroli;

18) Biuro Ministra;

19) Biuro Pomocy Technicznej;

20) Biuro Prasowe.

§ 3. Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:

1) w zakresie działu rolnictwo:

a) Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii,

b) Departament Hodowli i Ochrony Roślin;

2) w zakresie działu rozwój wsi:

a) Departament Gospodarki Ziemią,

b) Departament Programowania i Analiz,

c) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich;

3) w zakresie działu rynki rolne – Departament Rynków Rolnych;

4) w zakresie działu rybołówstwo – Departament Rybołówstwa.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama